De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS 2012 VO 2F en 3F September en oktober 2011 Maaike Beuving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS 2012 VO 2F en 3F September en oktober 2011 Maaike Beuving."— Transcript van de presentatie:

1 FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS 2012 VO 2F en 3F September en oktober 2011 Maaike Beuving

2 Referentieniveaus taal en rekenen Implementatie in eindexamen vo

3 REFERENTIENIVEAUS TAAL EN REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1Implementatie referentieniveaus in CE Nederlands 2Naar rekentoetsen VO in 2014 3Waarborgen gelijkwaardigheid en bewaken niveau 4vragen

4 1Referentieniveaus en Examens Syllabi en Centraal Examen Nederlands

5 IMPLEMENTATIE REFERENTIENIVEAUS IN CE NL Vanaf 2014 vmbo:referentieniveau 2F  CE BB, CE KB en CE GT  Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid (uitzondering digitale CE’s BB en KB lees- en luistervaardigheid) havo:referentieniveau 3F  CE  Leesvaardigheid vwo:referentieniveau 4F  CE  Leesvaardigheid

6 IMPLEMENTATIE REFERENTIENIVEAUS IN CE NL Voorbereiden op 2014 2011: syllabi CE Nederlands Conceptsyllabi gereed Veldraadpleging 2011-2012: standardsetting huidige CE’s Nederlands Afwijking inhoud en niveau huidige CE’s met referentieniveaus onderzoeken via standardsetting met experts

7 2Referentieniveaus en Examens Naar rekentoetsen 2F en 3F voortgezet onderwijs

8 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 2010-2011 Cito (pre)pilots met rekentoetsen 2F en 3F SLO ontwikkelde rekentoetswijzers voor 2F en 3F CvE vaststellingscommissies en constructieopdrachten

9 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 2012: CvE-pilot voor alle scholen CvE houdt pilots met rekentoetsen 2F voor vmbo en 3F voor havo en vwo gebaseerd op de rekentoetswijzers waarvoor alle vo-scholen kunnen inschrijven Kenmerken: digitale afname, flexibel binnen aangewezen periode (twee weken met behulp van minimaal vijf varianten) Doel van de pilot: oefenen met planning, organisatie, installatie, navigatie, inhoud, niveau, normering en rapportage van de rekentoets Voor de pilot van 2012 wordt per niveau minimaal één d-versie aangeboden voor kandidaten met dyslexie Binnen de pilot van 2012 wordt onderzoek naar kandidaten met dyscalculie gedaan Na de pilot 2012: voorbeeldrekentoets beschikbaar

10 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 2013: generale repetitie Indien nodig: rekentoetswijzers 2F en 3F aanpassen nav ervaringen pilots CvE houdt pilots met rekentoetsen VO waarvoor alle vo-scholen kunnen inschrijven In 2013 komt ook een pilot om te oefenen met de herkansing van de rekentoets VO Voor de pilot van 2013 worden ook de overige aanpassingen in de toets voor kandidaten met een handicap beproefd

11 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 Vanaf 2014: rekentoets als onderdeel van het eindexamen vo vmbo:rekentoets 2F havo en vwo:rekentoets 3F (tenzij door OCW aangekondigd onderzoek tot een ander besluit voor vwo leidt)

12 3Waarborgen gelijkwaardigheid en bewaken niveau Realisatie van een doorlopende toetslijn

13 WAARBORGEN GELIJKWAARDIGHEID EN BEWAKEN NIVEAU Implementatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van po tot en met mbo CvE binnenkort verantwoordelijk voor eindtoets po, centrale examens en rekentoetsen VO en de centraal ontwikkelde examens mbo Dezelfde vaardigheden van hetzelfde niveau vastgesteld via een ander instrument: -passend bij de doelgroep (context) -passend bij de opleiding (eigen toetswijzer/syllabus)

14 WAARBORGEN GELIJKWAARDIGHEID EN BEWAKEN NIVEAU Via overlap bemensing commissies Via afstemming syllabi/rekentoetswijzers Via overlap in de toetsen

15 Vragen? Meer informatie www.steunpunttaalenrekenenvo.nl www.cve.nl

16 College voor Examens 030–2840 700 Info@cve.nl Postbus 315 3500 AH Utrecht


Download ppt "FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS 2012 VO 2F en 3F September en oktober 2011 Maaike Beuving."

Verwante presentaties


Ads door Google