De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal portfolio en toetsing op de HAN. introductie ·Harry Stokhof ·Docent, slb-er Pabo Groenewoud ·Lid onderzoeksgroep faculteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal portfolio en toetsing op de HAN. introductie ·Harry Stokhof ·Docent, slb-er Pabo Groenewoud ·Lid onderzoeksgroep faculteit."— Transcript van de presentatie:

1 digitaal portfolio en toetsing op de HAN

2 introductie ·Harry Stokhof (harry.stokhof@han.nl) ·Docent, slb-er Pabo Groenewoud ·Lid onderzoeksgroep faculteit Educatie · ex-lid Projectteam Implementatie Digitaal Portfolio.

3 Digitaal Portfolio en Competentie Gericht Opleiden HOF project 2003-2007 Doelen: ·Introductie van Competentie Gericht Opleiden ·Flexibel inspelen op onderwijsbehoefte van studenten ·Nauwe samenwerking met het werkveld. 2007: alle Bachelor Studie hebben ·Competentie matrixen ·Studieloopbaan begeleiders ·Summatieve Assessments Behoefte aan een toetsinstrument voor competenties

4 Voorbeeld HAN digitaal portfolio Ontworpen voor alle Bachelor opleidingen. Heeft 2 geintegreerde functies: ·Begeleidingsportfolio ·Beoordelingsportfolio Student is eigenaar Kan toegang geven aan: ·Studenten ·Studieloopbaan begeleiders ·Vakdocenten ·Assessoren ·Werkplek begeleiders (extern) Meer voorbeelden: elearn.han.nl

5 Welke inzet van dpf in onderwijsproces?

6 Voorbeeld Pabo toetsen met digitaal portfolio doel van beoordeling? inbedding in curriculum? eigenaarschap? rol van begeleiding? duurzaam beoordelen? juiste instrument? beoordelingscriteria? succes? "scaffolding?" training assessoren? Lessons learned

7 ASSESSMENTS assessoren summatieve feedback selecteren en presenteren van bewijsmateriaal STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING studieloopbaan- begeleiders leren reflecteren professionele houding basisvaardigheden formatieve feedback medestudenten Digitaal- portfolio kennisbasis OWE specifieke beroeps- vaardigheden theoretisch kader (vak)docenten STAGE werkplekbegeleider praktijkervaring bewijsverzamelen van competentie stagebegeleider theorie in praktijk de verbindende factor Aan welke componenten is het dpf gekoppeld in uw opleiding?

8 doel van beoordelen Waarom willen we dit meten? Leidt het beoordelen tot beklijving van kennis of kunde? aandachtspunt: Hoe meten wij competenties bij onze studenten?

9 juiste instrument? question mark perception digitaal portfolio toetsen competenties koppeling opleiding praktijk student versterken zelflerend vermogen student mogelijkheden performance assessment digitaal portfolio

10 beoordelingscriteria van dpf assessment cognitief aspect probleemoplossend aspect attitude aspect welke competenties welke criteria op volgorde in samenhang afzonderlijk Hoe maakt u de beoordelingscriteria helder bij uw opleiding? Voor studenten en docenten/assessoren?

11 opleiding student Wie is eigenaar van de inhoud? criteria regels inhouden structuur creativiteit eigenheid betekenisvol authentiek chaotisch star smoort initiatief arbeidsintensief Waar ligt de balans in uw opleiding?

12 feed-in/feed-up feed-back feed-forward Waar naar toe? Hoe uitgevoerd? Waar ben ik (al)? Hoe kan ik verder? Duurzaam beoordelen Communicatie over beoordeling nodig voor ontwikkeling competenties competenties toetsen is meer dan boekje-toetsje-cijfertje Zijn deze drie componenten herkenbaar bij uw opleiding? Dpf kan deze communicatie versterken.

13 feed-in/feed-up Waar naar toe? feed-back Hoe uitgevoerd? Waar ben ik (al)? feed-forward Hoe kan ik verder? Rol van begeleiding (in slb) ? Zijn deze drie componenten herkenbaar bij uw opleiding?

14 Feed-in dpf uitleggen mogelijkheden karakteristieken vereisten inhoud structuur doel en functie trainen informeren ondersteunen voorbeeld- portfolio's demonsteren bespreken

15 Feed-back dpf ondersteunen structureren bewijs verzamelen bewijs organiseren werkbijeenkomsten peer feedback koppelen activiteiten ervaringen trainen reflectie vaardigheden adviseren deelname assessments theorie

16 Feed-forward dpf beoordeling relatie tot pop reflectie op resultaat advies vervolgstap plaats op leerlijn zone "naaste ontwikkeling" afweging t.o.v. criteria

17 Van “scaffolding” naar “zelfsturing” niveau 1 niveau 2 niveau 3 sturing geven beroepstaak- opdrachten gedeelde sturing zelfsturing zelfgeformuleerde beroepstaken "half open" opdrachten geleidelijk meer vrijheid in structuur en inhoud. student wordt een zelfsturende professional bewustwording: continue ontwikkeling van competentie

18 training assessoren? tip 1: zorg dat assessoren beelden uitwisselen over de beoordelingscriteria tip 2: laat assessoren na een assessment periode evalueren tip3: zet superassessoren in voor ondersteuning bij twijfelgevallen en voor de mogelijkheid van second opinion tip 4: Laat nieuwe assessoren een paar keer proefdraaien met een ervaren assessor tip 5 organiseer voor groepen assessoren intervisie bijeenkomsten met een aantal “twijfel”casussen.

19 Voorbeeld Pabo Fase 1: Oriëntatie en Voorbereiding Oriëntatie op werkervaring Persoonlijk Ontwikkelings Plan POP Feed-in van de lessen De criteria van de beroepstaken/competenties Feed-forward op verworven competenties Feed-in van eerdere Assessments Zelf geformuleerde leerdoelen

20 Fase 2: POP uitvoeren = Actie! Theorie integreren in zelf geformuleerde opdrachten Bewijs verzamelen van competentie portfolio coaching door slb Individueel opmerkingen en feedback plaatsen regelmatig gedurende het semester Student activiteit Vragen om feed-back Reflecteren op ervaringen Vergroten werkervaring In de groep diepte analyse van het dpf case studies Samen met medestudent indeling dpf lay-out/ spelling planning bewaken peer-feedback

21 Fase 3: Voorbereiding voor summatieve assessment “Leeswijzer licht structuur toe " POP als leidraad? Bewijs leren selecteren “Goed kiezen bewijst competentie !" Bewijs structureren “Functioneel gebruik bodytext ” Authentiek bewijs tonen "Juiste namen voor bestanden" “Bewijs koppelen aan vereiste competentie" “ Meer is minder" Zelfevaluatie verslagen “Feedback verdient reflectie! " Reflecterend vermogen tonen Verslagen van stage- en werkplekbegeleiders Stage-evaluatie verslagen "Foto's en video's van de student in actie”. “Beschrijf je leerproces"

22 Lessons Learned (opleidingsniveau) Implementatie wordt succesvol door synergie tussen "bottom-up" en "top-down". Er is een balans nodig tussen: behoefte van opleiding behoefte van student vrijheid eigenaarschap standarisatie uitvoerbaarheid Verandermanagement en goede interne communicatie zijn voorwaarden voor succes

23 Lessons Learned (directie niveau) ·Train de slb-ers en assessoren. ·Bouw aan een gedeelde visie op het doel en het gebruik van het dpf in de opleiding. ·Organiseer regelmatig uitwisseling van op vattingen en ervaringen. ·Bouw aan discipline om regelmatig de portfolio's van studenten te bekijken. ·Zorg voor technische ondersteuning.

24 Lessons Learned (primaire proces) ·Dpf en competentie gericht opleiden kunnen elkaar versterken. ·Investeren in het begeleiden ("scaffolding") van eerstejaars door slb-ers verhoogt studierendement. ·Studenten hebben tijd nodig om te herkennen dat werken aan het dpf een continue proces is. ·Wees kristalhelder en eensgezind in de communicatie met studenten. ·Maak onderscheid tussen: feed-in, feed-back and feed- forward. ·Geef vrijheid zodra het mogelijk is (of eerder als studenten dit aan kunnen). ·Wees bewust van eigen vooroordelen.

25 Doelen voor de toekomst? Communicatie tussen slb en student over competentie ontwikkeling via dpf versterken Betere koppeling van dpf met andere HAN applicaties (Scholar, eplace. SIS) Kwaliteit slb-tijd versterken door proces denken: "Hoe kunnen het dpf effectiever begeleiden" intelligent gebruik van peer feedback en peer coaching functioneel onderscheid maken tussen feed-in, feedback en feed forward workflow zichtbaar en beheersbaar maken


Download ppt "Digitaal portfolio en toetsing op de HAN. introductie ·Harry Stokhof ·Docent, slb-er Pabo Groenewoud ·Lid onderzoeksgroep faculteit."

Verwante presentaties


Ads door Google