De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

digitaal portfolio en toetsing op de HAN

Verwante presentaties


Presentatie over: "digitaal portfolio en toetsing op de HAN"— Transcript van de presentatie:

1 digitaal portfolio en toetsing op de HAN

2 introductie ·Harry Stokhof (harry.stokhof@han.nl)
·Docent, slb-er Pabo Groenewoud ·Lid onderzoeksgroep faculteit Educatie · ex-lid Projectteam Implementatie Digitaal Portfolio.

3 Digitaal Portfolio en Competentie Gericht Opleiden
HOF project Doelen: ·Introductie van Competentie Gericht Opleiden ·Flexibel inspelen op onderwijsbehoefte van studenten ·Nauwe samenwerking met het werkveld. 2007: alle Bachelor Studie hebben ·Competentie matrixen ·Studieloopbaan begeleiders ·Summatieve Assessments Behoefte aan een toetsinstrument voor competenties

4 Voorbeeld HAN digitaal portfolio
Ontworpen voor alle Bachelor opleidingen. Heeft 2 geintegreerde functies: ·Begeleidingsportfolio ·Beoordelingsportfolio Student is eigenaar Kan toegang geven aan: ·Studenten ·Studieloopbaan begeleiders ·Vakdocenten ·Assessoren ·Werkplek begeleiders (extern) Meer voorbeelden: elearn.han.nl

5 Welke inzet van dpf in onderwijsproces?

6 succes? toetsen met digitaal portfolio doel van beoordeling?
Voorbeeld Pabo Lessons learned doel van beoordeling? juiste instrument? rol van begeleiding? inbedding in curriculum? succes? duurzaam beoordelen? "scaffolding?" training assessoren? beoordelingscriteria? eigenaarschap?

7 de verbindende factor Digitaal-portfolio
ASSESSMENTS assessoren summatieve feedback selecteren en presenteren van bewijsmateriaal STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING studieloopbaan-begeleiders leren reflecteren professionele houding basisvaardigheden formatieve feedback medestudenten Digitaal-portfolio kennisbasis OWE specifieke beroeps- vaardigheden theoretisch kader (vak)docenten STAGE werkplekbegeleider praktijkervaring bewijsverzamelen van competentie stagebegeleider theorie in praktijk Aan welke componenten is het dpf gekoppeld in uw opleiding?

8 doel van beoordelen Waarom willen we dit meten? Leidt het beoordelen tot beklijving van kennis of kunde? aandachtspunt: Hoe meten wij competenties bij onze studenten?

9 juiste instrument? digitaal portfolio performance assessment
question mark perception digitaal portfolio digitaal portfolio toetsen competenties koppeling opleiding praktijk student versterken zelflerend vermogen student mogelijkheden

10 beoordelingscriteria van dpf assessment
cognitief aspect probleemoplossend attitude welke competenties welke criteria op volgorde in samenhang afzonderlijk Hoe maakt u de beoordelingscriteria helder bij uw opleiding? Voor studenten en docenten/assessoren?

11 Wie is eigenaar van de inhoud?
inhouden authentiek betekenisvol structuur regels creativiteit chaotisch star criteria eigenheid smoort initiatief arbeidsintensief opleiding student Waar ligt de balans in uw opleiding?

12 Duurzaam beoordelen competenties toetsen is meer dan boekje-toetsje-cijfertje Communicatie over beoordeling nodig voor ontwikkeling competenties Dpf kan deze communicatie versterken. feed-in/feed-up feed-back feed-forward Waar naar toe? Hoe uitgevoerd? Waar ben ik (al)? Hoe kan ik verder? Zijn deze drie componenten herkenbaar bij uw opleiding?

13 Rol van begeleiding (in slb) ?
feed-in/feed-up Waar naar toe? feed-back Hoe uitgevoerd? Waar ben ik (al)? feed-forward Hoe kan ik verder? Zijn deze drie componenten herkenbaar bij uw opleiding?

14 dpf Feed-in uitleggen vereisten doel en voorbeeld- functie portfolio's
informeren demonsteren voorbeeld- portfolio's doel en functie trainen ondersteunen bespreken dpf karakteristieken inhoud vereisten uitleggen structuur mogelijkheden

15 dpf Feed-back ondersteunen organiseren adviseren koppelen trainen
deelname assessments adviseren ervaringen reflectie vaardigheden activiteiten koppelen trainen dpf theorie verzamelen bewijs werkbijeenkomsten organiseren ondersteunen peer feedback structureren bewijs

16 dpf Feed-forward reflectie op resultaat afweging t.o.v. criteria
relatie tot pop dpf beoordeling advies vervolgstap plaats op leerlijn zone "naaste ontwikkeling"

17 niveau 2 niveau 1 niveau 3 Van “scaffolding” naar “zelfsturing”
sturing geven gedeelde sturing zelfsturing beroepstaak- opdrachten "half open" opdrachten zelfgeformuleerde beroepstaken geleidelijk meer vrijheid in structuur en inhoud. bewustwording: continue ontwikkeling van competentie student wordt een zelfsturende professional

18 training assessoren? tip 1: zorg dat assessoren beelden uitwisselen over de beoordelingscriteria tip 2: laat assessoren na een assessment periode evalueren tip3: zet superassessoren in voor ondersteuning bij twijfelgevallen en voor de mogelijkheid van second opinion tip 4: Laat nieuwe assessoren een paar keer proefdraaien met een ervaren assessor tip 5 organiseer voor groepen assessoren intervisie bijeenkomsten met een aantal “twijfel”casussen.

19 Persoonlijk Ontwikkelings Plan POP
Voorbeeld Pabo Fase 1: Oriëntatie en Voorbereiding De criteria van de beroepstaken/competenties Feed-forward op verworven competenties Persoonlijk Ontwikkelings Plan POP Feed-in van de lessen Feed-in van eerdere Assessments Oriëntatie op werkervaring Zelf geformuleerde leerdoelen

20 Fase 2: POP uitvoeren = Actie!
Student activiteit portfolio coaching door slb opmerkingen en feedback plaatsen Individueel Theorie integreren in zelf geformuleerde opdrachten regelmatig gedurende het semester Vergroten werkervaring In de groep case studies Bewijs verzamelen van competentie diepte analyse van het dpf peer-feedback indeling dpf Vragen om feed-back Samen met medestudent lay-out/ spelling Reflecteren op ervaringen peer-feedback planning bewaken

21 Fase 3: Voorbereiding voor summatieve assessment
Bewijs leren selecteren Bewijs structureren POP als leidraad? “Bewijs koppelen aan vereiste competentie" “Leeswijzer licht structuur toe " “Meer is minder" “Functioneel gebruik bodytext ” “Goed kiezen bewijst competentie !" "Juiste namen voor bestanden" Authentiek bewijs tonen Reflecterend vermogen tonen Verslagen van stage- en werkplekbegeleiders “Beschrijf je leerproces" Zelfevaluatie verslagen Stage-evaluatie verslagen “Feedback verdient reflectie! " "Foto's en video's van de student in actie”.

22 Lessons Learned (opleidingsniveau)
Implementatie wordt succesvol door synergie tussen "bottom-up" en "top-down". Er is een balans nodig tussen: behoefte van opleiding behoefte van student vrijheid eigenaarschap standarisatie uitvoerbaarheid Verandermanagement en goede interne communicatie zijn voorwaarden voor succes

23 Lessons Learned (directie niveau)
·Train de slb-ers en assessoren. ·Bouw aan een gedeelde visie op het doel en het gebruik van het dpf in de opleiding. ·Organiseer regelmatig uitwisseling van op vattingen en ervaringen. ·Bouw aan discipline om regelmatig de portfolio's van studenten te bekijken. ·Zorg voor technische ondersteuning.

24 Lessons Learned (primaire proces)
·Dpf en competentie gericht opleiden kunnen elkaar versterken. ·Investeren in het begeleiden ("scaffolding") van eerstejaars door slb-ers verhoogt studierendement. ·Studenten hebben tijd nodig om te herkennen dat werken aan het dpf een continue proces is. ·Wees kristalhelder en eensgezind in de communicatie met studenten. ·Maak onderscheid tussen: feed-in, feed-back and feed-forward. ·Geef vrijheid zodra het mogelijk is (of eerder als studenten dit aan kunnen). ·Wees bewust van eigen vooroordelen.

25 Doelen voor de toekomst?
Betere koppeling van dpf met andere HAN applicaties (Scholar, eplace. SIS) Communicatie tussen slb en student over competentie ontwikkeling via dpf versterken Kwaliteit slb-tijd versterken door proces denken: "Hoe kunnen het dpf effectiever begeleiden" functioneel onderscheid maken tussen feed-in, feedback en feed forward intelligent gebruik van peer feedback en peer coaching workflow zichtbaar en beheersbaar maken


Download ppt "digitaal portfolio en toetsing op de HAN"

Verwante presentaties


Ads door Google