De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs
avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs Welkom

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8
Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland Centrale eindtoets PO Het onderwijskundig rapport Overzicht van scholen voor het vo in de regio Tijd voor vragen Nogmaals welkom op deze voorlichtingsavond. De presentatie bestaat uit de volgende vijf onderdelen: -1- Informatie over de wijze waarop wij omgaan met groep 8 op onze school, -2- Een overzicht van het totale voortgezet onderwijs in Nederland, zoals dat er nu uitziet. Tevens laten wij u hierbij de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs zien, voor het geval uw zoon / dochter verder wilt leren. -3- In het derde blok informeren wij u over de onafhankelijke toets (cito eindtoets) -4- Wij leggen u uit hoe het onderwijskundig rapport eruit ziet en hoe wij dit digitaal uitwisselen met het VO -5- Vervolgens geven wij u alvast een overzicht van de scholen voor het voortgezet onderwijs in deze regio. We beperken ons nu, vanavond, nog echt tot een kort overzicht. Nadat de testgegevens van uw kind bekend zijn, gaat uw, eventueel met onze hulp, gericht op zoek naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs. -6- Tot slot krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school
Door de school zelf in te vullen

4 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

5 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

6 Het Praktijkonderwijs MBO Entrée-opleiding
Praktisch gerichte opleiding waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar de Entree-opleiding van het MBO Nederlands, rekenvaardigheden en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Plaatsing alleen met een beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. (RVC) Uitstroom naar werk MBO Entrée-opleiding Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 Praktijk onderwijs is bedoeld voor kinderen die veel moeite hebben met leren en zeer praktisch zijn ingesteld. Vanuit het reguliere basisonderwijs komt plaatsing in het Praktijk onderwijs zelden voor. Vanuit het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) is de kans op ververwijzing groter. Er zijn echter ook veel leerlingen uit het SBO, die naar het VMBO doorstromen. Uw zoon / dochter komt voor het Praktijk Onderwijs in aanmerking wanneer: zijn / haar IQ ligt tussen de 60 en 80 en wanneer uw kind op 2 van de volgende 4 vakgebieden (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen) een leerachterstand heeft van 3 jaar of meer.

7 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen:
Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: Landbouw Techniek Zorg en welzijn Economie Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

8 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Basis Beroeps Gericht Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

9 De basisberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 2
Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen ( uur beroepsgericht vak in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De basisberoepsgerichte leerweg is vooral bedoeld voor “doe-kinderen”. Leerlingen die graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken + maatschappijleer en 1 beroepsgericht vak (voorbeelden hiervan zijn: bouwkunde, horeca, bakkerij en recreatie , dierenhouderij etc.), dit te kiezen beroepsgerichte vak hangt af van welke sector uw kind na het tweede jaar kiest. (U kunt het niveau vergelijken, met het B-niveau van het oude VBO of nog vroeger de LTS / LHNO/ LEAO / LAS). LWOO is LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Veel kinderen uit deze leerweg hebben hier recht op. Wat het verder precies inhoudt, wordt later bij deze voorlichting uitgelegd. Leerwerktraject is nog praktischer dan de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt dan alleen examen gedaan in het theorievak Nederlands, aangevuld met praktijkvakken. De leerlingen gaan hierbij enkele dagen per week naar hun stage adres en volgen de andere dagen les op school. Per school kan deze verdeling van dagen verschillend zijn.

10 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Kader Beroeps Gericht Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

11 De kaderberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken op hoger niveau Een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12-15 lesuren beroepsgericht vak per week in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor kinderen, die wat meer willen leren, maar ook graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken + maatschappijleer en 1 beroepsgericht vak. Die beroepsgerichte vakken zijn hetzelfde als bij de basisberoepsgerichte leerweg, alleen is dit een niveau moeilijker. Welk beroepsgericht vak dit wordt, is mede afhankelijk van de sector die u kiest. (Wil het kind bijvoorbeeld in de Horeca gaan werken, dan zal hij / zij een school kiezen die deze richting aanbiedt.) (U kunt het niveau vergelijken, met het oude C-niveau van bijvoorbeeld een vroegere LTS / LHNO/ LEAO / LAS of MAVO). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk.

12 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Theore- tische Leerweg Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

13 De theoretische leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De theoretische leerweg is bedoeld voor kinderen, die vooral willen leren. Zij doen examen in 6 (bij sommige scholen 7) theorievakken. Verplichte vakken zijn Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector of zijn een vrije keuze. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). De doorstroming naar HAVO is afhankelijk van de behaalde resultaten in het eindexamenpakket. (Het pakket moet dan aansluiten op de profielen van de HAVO. In het verleden ging men vaak na de Mavo via de Havo naar het HBO. Voor de huidige VMBO leerling is de meest logische leerroute naar het HBO via het MBO). (U, leerkracht, kunt dit op de volgende dia verduidelijken). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Dit komt echter maar zelden voor.

14 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Gemengde Leerweg Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

15 MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 VMBO De gemengde leerweg
Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht vak Voor leerlingen die willen leren door te studeren Deze leerweg is ook bedoeld voor kinderen die theoretisch ingesteld zijn. Het verschil is dan echter dat zij examen doen in 5 of 6 theorievakken (afhankelijk van de school) en 1 praktijkvak. Verplichte vakken zijn ook nu weer Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector. Het beroepsgerichte programma is afhankelijk van de sector keuze en omvat ongeveer 4 uur praktijk met een hoog ICT gehalte. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). Mogelijke doorstroming naar het HBO geschiedt op dezelfde wijze als bij de theoretische leerweg. Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Alleen komt dit maar heel zelden voor.

16 Toekomst in Techniek bouw installatie vliegtuigindustrie
procestechniek Elektro elektronica metaal Weg- en waterbouw robotica schilderen autotechniek

17 Toekomst in Zorg en Welzijn haarverzorging apothekersassistent zorg
grootkeuken Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent

18 Toekomst in Economie hotelschool ICT en logistiek Kunst en cultuur
toerisme Tentoonstelling beeld geluid Mode en commercie secretaresse recreatie verkoop

19 Toekomst in Groen bloemist plantenteelt Land en tuinbouw
paardenhouderij dierverzorging milieu hovenier

20 Vernieuwing in het VMBO
(Nieuwe) Profielen in de regio: Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Zorg en welzijn Dienstverlening en producten Groen De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd.

21 Extra begeleiding in het VMBO
De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 en leerachterstanden extra geld kunnen ontvangen. Dat wordt Leerweg ondersteunend Onderwijs (LWOO) genoemd. Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO ondersteuning krijgt, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

22 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen HAVO Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

23 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk Hoger Beroeps Onderwijs 5 4 2e fase 3 2 1 Onderbouw Vooral veel theorievakken. Natuurlijk ook wel andere vakken in de basisvorming zoals muziek, Techniek e.d. Studiehuis: Naast klassikale lessen, krijgen de leerlingen begeleidingslessen en zelfstudie onder toezicht. De leerstof wordt ook toegepast in praktische situaties. De leerlingen moeten uitgebreide opdrachten uitvoeren met behulp van internet e.d. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 tellen ook mee voor het examen in klas 5. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, profiel afhankelijk. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. Welke profielen er te kiezen zijn, komt na de uitleg over het VWO.

24 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs VWO Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

25 Weten- schappelijk onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze Gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten- schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2e Fase 1 4 Ook weer veel theorievakken, maar dan op een nog hoger niveau. Natuurlijk ook zoals bij de HAVO wel andere vakken in de basisvorming zoals tekenen, informatiekunde, verzorging e.d. Studiehuis: De opbouw is hetzelfde als bij de HAVO. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 en 5 tellen ook mee voor het examen in klas 6. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, afhankelijk van het profiel. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. De leerlingen die op het Gymnasium zitten, krijgen ook lessen Latijn of Grieks. Zij moeten hierin ook examen doen. De profielen die de leerlingen kunnen kiezen zijn hetzelfde als van de HAVO. Uitleg bij de volgende dia.

26 De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen:
HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Natuur en gezondheid Natuur en techniek Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Dit zijn de vier profielen waarvoor leerlingen kunnen kiezen na de basisvorming. Het is belangrijk om tijdens de basisvorming goed in beeld te krijgen waar de interesse van uw zoon / dochter naar uit gaat. Zodoende kan hij / zij voor het studiehuis een geschikt profiel kiezen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Gebruik ook voor deze scholen de open dagen goed, om verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken.

27 Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek
Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO Uitstroomrichtingen Sectoren Profielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij Bij deze dia zetten we de verschillende mogelijkheden, voor elk type onderwijs naast elkaar. Als u goed kijkt, zijn er hier en daar overeenkomsten te herkennen. Bijvoorbeeld: De vakrichting tuinbeheer naast de sector landbouw De sector zorg en welzijn naast het profiel natuur en gezondheid Wat we in het praktijkonderwijs vakrichtingen noemen, noemen we in het VMBO sectoren en bij de HAVO / VWO profielen.

28 Passend Onderwijs In het voortgezet onderwijs beschikken de scholen over extra middelen om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ouders hun kind aanmelden bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs Ook kunnen ouders hun kind aanmelden op de zorglocatie “Pomona” De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd..

29 Extra begeleiding in het voortgezet onderwijs
Bijvoorbeeld bij: Leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie Persoonlijke problemen zoals ADHD, PDD-nos of Autisme Spraak- ,gehoor- of medische problemen M.a.w. de leerling heeft extra ondersteuning nodig in het onderwijs. Informeer bij de school of De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd..

30 Pomona Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of
scholen kunnen een kind doorverwijzen naar Pomona wanneer: - het niet lekker gaat op school en/of thuis. de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Pomona biedt ondersteuning die uitgebreider is dan op andere scholen. De ondersteuning richt zich op de leer- en/of persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om het beste uit zichzelf te halen. 0p deze locatie kan de leerling een vmbo- diploma halen, of na 2 jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs De school staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

31 Voortgezet Speciaal Onderwijs
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar: Aventurijn College, vanwege ernstige gedragsproblemen De Kameleon, school voor moeilijk lerende kinderen Mytylschool, voor leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte Auris College, voor dove of slechthorende kinderen Visio, voor blinden of slechtzienden De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd..

32 Welke school is voor de leerling geschikt?
Dat is afhankelijk van: Capaciteiten Schoolvorderingen, taal en rekenen Algemeen functioneren van de leerling Ondersteuningsbehoefte

33 Vervolg presentatie Hoe komen we tot een schooladvies?
Centrale eindtoets Primair onderwijs 2015 Verhouding schooladvies t.o.v. eindtoets in de tijdlijn van de overgang Hoe worden de schoolvorderingen doorgegeven aan het voortgezet onderwijs? Tot slot iets over het onderwijskundig rapport

34 Hoe komen we tot een schooladvies?
In een multidisciplinair overleg worden de schooladviezen samengesteld. Daarbij kijken we naar: - Rapporten bovenbouw, - Werkhouding, motivatie, etc, - Cito leerling volgsysteem, - Ondersteuningsbehoefte Let op: Multidisciplinair overleg: leg uit welke collega’s op school zijn betrokken bij het samenstellen van het schooladvies.

35 De schoolvorderingen Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuze advies

36 Het rapport schoolkeuze advies basisschool

37 De verplichte eindtoets
Eindtoets is voor alle leerlingen uit groep 8 verplicht De school kan kiezen uit drie toetsen: Centrale Eindtoets Route 8 IEP Zelf invullen door de basisschool Let op: Multidisciplinair overleg: leg uit welke collega’s op school zijn betrokken bij het samenstellen van het schooladvies.

38 Toelichting op de gebruikte toets en voorbeelden daarvan.
Door de school zelf in te vullen Waarom nemen we de NIO test niet af?: Wij waren in onze regio zeker zeer tevreden over een capaciteiten onderzoek (NIO) naast het schooladvies (waarin ook uitslagen van CITO toetsen zijn verwerkt). De doelstelling van de overheid was om in dit schooljaar 2013 – 2014 de verplichte eindtoets basisonderwijs in te voeren. De wetgeving is nu in een afrondende fase, maar zal effectief ingaan in schooljaar 2014 – Afgelopen schooljaar gingen we (LPS) er nog vanuit dat de wetgeving dit schooljaar al wel rond zou zijn. Daarom besloten we om in groep 7, om andere reden dan schooladvisering, de NIO toets af te nemen. De NIO toets mag niet twee jaar achter elkaar bij dezelfde leerling worden afgenomen. (Mocht de vraag komen: een NIO toets afgenomen in groep 7 is niet bruikbaar als schooladvies). Let op: bij onderdelen toets: Wereldoriëntatie is facultatief dus weghalen als je ervoor kiest deze niet af te nemen.

39 Hoe ziet het rapport eruit?

40 Verhouding schooladvies t.o.v. eindtoets
(Zie brochure website) Schooladvies is leidend en moet voor 1 maart schriftelijk zijn afgegeven Eindtoets is een onafhankelijk 2e gegeven Bij hogere score eindtoets moet de basisschool het advies heroverwegen en evt. naar boven bijstellen De VO-school neemt voor de toelating geen extra toetsen of testen af of gebruikt extra test-of toetsgegevens VO-school mag, in overleg met ouders de leerling hoger plaatsen dan het advies van de basisschool Voor een aanvraag lwoo of pro worden leerlingen wel aanvullend getest

41 Zorgplicht Scholen hebben zorgplicht wanneer extra ondersteuning nodig is Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, deze kan ook op een andere school gevonden worden Binnen 6 weken moet er een passende plek zijn (evt. mag de termijn maximaal met 4 weken worden verlengd)

42 Het Digitaal Overdracht Dossier
Informatie over de leerling wordt digitaal overgedragen aan het voortgezet onderwijs De basisschool is verplicht een overdrachtsdossier te overhandigen aan de ontvangende school, De basisschool is verplicht een kopie van het overdrachtsdossier te overhandigen aan de ouders / verzorgers van de leerling, Door ondertekening en het invullen van het BSN nummer van de leerling geven ouders / verzorgers toestemming voor het (digitaal) uitwisselen van de benodigde gegevens.

43 De schoolkeuze

44 Welke school wordt gekozen?
De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Welke ondersteuning biedt de school Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Tot slot Ouders en kind kiezen, school geeft advies Geen notities van onze kant uit.

45 Tijdlijn Nader te bepalen
Vult u a.u.b. zelf de data in die van toepassing zijn voor uw school.

46 Tijdlijn vervolg Aanmelden op het voortgezet onderwijs: Nader te bepalen 24, 25 en 26 maart Er zijn aanmeldavonden op de V0- scholen. Ouders gaan naar de VO school om hun zoon of dochter aan te melden. Ouders ontvangen bericht van voorlopige inschrijving. 27 maart Basisscholen plaatsen rapportage over de leerlingen op LDOS (digitale Webunit). Voor 1 mei Berichtgeving of het kind wordt toegelaten op de betreffende school aan ouders en de basisschool 20 /27 mei Drempelonderzoek op VMBO-scholen en IQ 4 juni Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8 Vult u a.u.b. zelf de data in die van toepassing zijn voor uw school.

47 Overzicht voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom e.o.
Steenspil VMBO (alle leerwegen) Juvenaat H. Hart VWO (gymnasium) Het Kwadrant Praktijkonderwijs ZuidWestHoek College VMBO (alle leerwegen) ‘t Steenbergen VMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum VMBO HAVO / VWO (gymnasium en atheneum) Zoommavo VMBO (theoretische leerweg) Roncalli scholengemeenschap VMBO (theoretische leerweg) HAVO / VWO (atheneum) RSG “’t Rijks” VMBO (theoretische leerweg) HAVO / VWO (gymnasium en atheneum) Pomona Doorstroom naar regulier of opleiding BBL, KBL, GTL We laten hierbij kort alle scholen van het voortgezet onderwijs in deze regio zien. (Als er geen opmerking bij VMBO staat, worden alle leerwegen op deze school aangeboden. Als er bij het VWO geen opmerking staat, kan een leerling hier zowel terecht voor atheneum als gymnasium) Prinsentuin, ‘t Bergse vmbo en Westerpoort gaan vanaf augustus 2014 verder in een gebouw, onder een nieuwe naam in Halsteren.

48 Wetenswaardigheden Internetsite: www.swvbrabantsewal.nl
Tabblad: van8naar1 Op deze website treft u ook een link aan naar alle informatie over schooladvies en centrale eindtoets: centraleeindtoetspo.nl

49 Zo, wij weten nu wel voldoende
Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Tijd voor een vragenronde en afsluiting van de bijeenkomst. Kijk ook op


Download ppt "Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google