De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs
avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs Welkom

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8
Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland De schoolverlaterstest Het onderwijskundig rapport Overzicht van scholen voor het vo in de regio Tijd voor vragen Nogmaals welkom op deze voorlichtingsavond. De presentatie bestaat uit de volgende vijf onderdelen: -1- Informatie over de wijze waarop wij omgaan met groep 8 op onze school, -2- Een overzicht van het totale voortgezet onderwijs in Nederland, zoals dat er nu (in 2003!) uitziet. Tevens laten wij u hierbij de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs zien, voor het geval uw zoon / dochter verder wilt leren. -3- In het derde blok informeren wij u over de onafhankelijke schoolkeuzetoets zoals die in deze regio bij de leerlingen wordt afgenomen. -4- Vervolgens geven wij u alvast een overzicht van de scholen voor het voortgezet onderwijs in deze regio. We beperken ons nu, vanavond, nog echt tot een kort overzicht. Nadat de testgegevens van uw kind bekend zijn, gaat uw, eventueel met onze hulp, gericht op zoek naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs. -5- Tot slot krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school
Door de school zelf in te vullen

4 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool 18 jaar= einde leerplicht = einde leerplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft het inde van de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie van zelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

5 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs We bekijken eerst het praktijkonderwijs.

6 Het Praktijkonderwijs MBO Niveau 1
Praktisch gerichte opleiding waarna de meest leerlingen gaan werken. Een enkeling stroomt door naar niveau 1 van het MBO Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 1 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 Praktijk onderwijs is bedoeld voor kinderen die veel moeite hebben met leren en zeer praktisch zijn ingesteld. Vanuit het reguliere basisonderwijs komt plaatsing in het Praktijk onderwijs zelden tot nooit voor. Vanuit het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) is de kans op ververwijzing groter. Er zijn echter ook veel leerlingen uit het SBO, die naar het VMBO doorstromen. Uw zoon / dochter komt voor het Praktijk Onderwijs in aanmerking wanneer: zijn / haar IQ ligt tussen de 60 en 80 en wanneer uw kind op 2 van de volgende 4 vakgebieden (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen) een leerachterstand heeft van 3 jaar of meer.

7 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen:
Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: Landbouw Techniek en Textiel Zorg en welzijn Economie Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

8 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs We gaan nu het VMBO bekijken. Het VMBO is zoals u ziet onderverdeeld in 4 leerwegen: We starten met de basisberoepsgerichte leerweg.

9 De basisberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 1 + 2
Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 1 + 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De basisberoepsgerichte leerweg is vooral bedoeld voor “doe-kinderen”. Leerlingen die graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken en 1 praktijkvak (voorbeelden hiervan zijn: bouwkunde, consumptieve technieken, dierenhouderij etc.), dit te kiezen praktijkvak hangt af van welke sector uw kind na het tweede jaar kiest. (U kunt het niveau vergelijken, met het B-niveau van het oude VBO of nog vroeger de LTS / LHNO/ LEAO / LAS). LWOO is LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Veel kinderen uit deze leerweg hebben hier recht op. Wat het verder precies inhoudt, wordt later bij deze voorlichting uitgelegd. Leerwerktraject is nog praktischer dan de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt dan alleen examen gedaan in het theorievak Nederlands, aangevuld met praktijkvakken. De leerlingen gaan hierbij enkele dagen per week naar hun stage adres en volgen de andere dagen les op school. Per school kan deze verdeling van dagen verschillend zijn.

10 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Wat houdt de kaderberoepsgerichte leerweg in? Dat zullen we nu gaan bekijken.

11 De kaderberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor kinderen, die wat meer willen leren, maar ook graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken en 1 praktijkvak. Die praktijkvakken zijn hetzelfde als bij de basisberoepsgerichte leerweg, alleen is dit een niveau moeilijker. Welk praktijkvak dit wordt, is mede afhankelijk van de sector die u kiest. (Wil het kind bijvoorbeeld in de Horeca gaan werken, dan zal hij / zij een school kiezen die deze richting aanbiedt.) (U kunt het niveau vergelijken, met het oude C-niveau van bijvoorbeeld een vroegere LTS / LHNO/ LEAO / LAS of MAVO). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk.

12 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Theore- tische We slaan de gemengde leerweg bewust even over, omdat deze feitelijk is afgeleid van de theoretische leerweg. Wij willen voorkomen dat u de indruk krijgt dat de theoretische leerweg een moeilijker leerweg zou zijn dan de gemengde, dit is namelijk beslist niet het geval! De theoretische leerweg dus:

13 De theoretische leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De theoretische leerweg is bedoeld voor kinderen, die vooral willen leren. Zij doen examen in 6 (bij sommige scholen 7) theorievakken. Verplichte vakken zijn Nederlands en Engels de andere vakken hangen samen met de gekozen sector. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). De doorstroming naar HAVO is afhankelijk van de behaalde resultaten in het eindexamenpakket. (Het pakket moet dan aansluiten op de profielen van de HAVO. In het verleden ging men vaak na de Mavo via de Havo naar het HBO. Voor de huidige VMBO leerling is de meest logische leerroute naar het HBO via het MBO). (U, leerkracht, kunt dit op de volgende dia verduidelijken). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Dit komt echter maar zelden voor.

14 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs We gaan nu de gemengde leerweg bekijken.

15 MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 VMBO De gemengde leerweg
Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te studeren Deze leerweg is ook bedoeld voor kinderen die theoretisch ingesteld zijn. Het verschil is dan echter dat zij examen doen in 5 of 6 theorievakken (afhankelijk van de school) en 1 praktijkvak. Verplichte vakken zijn ook nu weer Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector. Het beroepsgerichte programma is afhankelijk van de sector keuze en omvat ongeveer 4 uur praktijk met een hoog ICT gehalte. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). Mogelijke doorstroming naar het HBO geschiedt op dezelfde wijze als bij de theoretische leerweg. Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Alleen komt dit maar heel zelden voor.

16 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren:
Het VMBO na leerjaar 2 of 3 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren: Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

17 Techniek bouw installatie vliegtuigindustrie procestechniek Elektro
elektronica metaal Weg- en waterbouw robotica schilderen autotechniek

18 Zorg en Welzijn haarverzorging apothekersassistent zorg grootkeuken
Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent

19 Economie hotelschool ICT en logistiek Kunst en cultuur toerisme
Tentoonstelling beeld geluid Mode en commercie secretaresse recreatie verkoop

20 Groen bloemist plantenteelt Land en tuinbouw paardenhouderij
dierverzorging milieu hovenier

21 Extra begeleiding in het VMBO
De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 extra geld kunnen ontvangen Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale VerwijzingsCommissie) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan De basisscholen leveren daartoe informatie aan over het IQ en leervorderingen Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

22 Zorglocatie De samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs hebben gekozen voor een zorglocatie De locatie begeleidt leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om een diploma te behalen Leerlingen kunnen een vmbo-diploma halen op deze locatie of stappen na 2 jaar over naar een andere school voor voortgezet onderwijs Deze locatie staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom en valt onder de verantwoordelijkheid van ‘t Bergse VMBO De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) besluit of een leerling op de zorglocatie geplaatst kan worden. Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

23 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Nu volgt de HAVO.

24 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk HBO 5 4 2e fase 3 2 1 Onderbouw Vooral veel theorievakken. Natuurlijk ook wel andere vakken in de basisvorming zoals muziek, Techniek e.d. Studiehuis: Naast klassikale lessen, krijgen de leerlingen begeleidingslessen en zelfstudie onder toezicht. De leerstof wordt ook toegepast in praktische situaties. De leerlingen moeten uitgebreide opdrachten uitvoeren met behulp van internet e.d. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 tellen ook mee voor het examen in klas 5. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, profiel afhankelijk. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. Welke profielen er te kiezen zijn, komt na de uitleg over het VWO.

25 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs We bekijken nu het VWO, wat onder te verdelen is in Atheneum en Gymnasium.

26 Weten schappelijk onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2e Fase 1 4 Ook weer veel theorievakken, maar dan op een nog hoger niveau. Natuurlijk ook zoals bij de HAVO wel andere vakken in de basisvorming zoals tekenen, informatiekunde, verzorging e.d. Studiehuis: De opbouw is hetzelfde als bij de HAVO. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 en 5 tellen ook mee voor het examen in klas 6. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, afhankelijk van het profiel. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. De leerlingen die op het Gymnasium zitten, krijgen ook lessen Latijn of Grieks. Zij moeten hierin ook examen doen. De profielen die de leerlingen kunnen kiezen zijn hetzelfde als van de HAVO. Uitleg bij de volgende dia.

27 De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen:
HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Natuur en gezondheid Natuur en techniek Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Dit zijn de vier profielen waarvoor leerlingen kunnen kiezen na de basisvorming. Het is belangrijk om tijdens de basisvorming goed in beeld te krijgen waar de interesse van uw zoon / dochter naar uit gaat. Zodoende kan hij / zij voor het studiehuis een geschikt profiel kiezen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Gebruik ook voor deze scholen de open dagen goed, om verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken.

28 Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid
Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO Uitstroomrichtingen Sectoren Profielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek en textiel Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij Bij deze dia zetten we de verschillende mogelijkheden, voor elk type onderwijs naast elkaar. Als u goed kijkt, zijn er hier en daar overeenkomsten te herkennen. Bijvoorbeeld: De vakrichting tuinbeheer naast de sector landbouw De sector zorg en welzijn naast het profiel natuur en gezondheid Wat we in het praktijkonderwijs vakrichtingen noemen, noemen we in het VMBO sectoren en bij de HAVO / VWO profielen.

29 Welke school is voor de leerling geschikt?
Dat is afhankelijk van: Capaciteiten, intelligentie Schoolvorderingen, taal en rekenen Algemeen functioneren van de leerling

30 Vervolg presentatie Eerst wordt uitgelegd hoe de intelligentie wordt gemeten. Vervolgens laten we zien hoe de schoolvorderingen worden doorgegeven aan het voortgezet onderwijs Tot slot iets over het onderwijskundig rapport

31 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen:
Er wordt een intelligentietest afgenomen, de NIO Alle leerlingen uit groep 8 in onze regio krijgen dezelfde intelligentietest. Hoe werkt deze test? We gaan het nu hebben over de schoolverlaterstest. In onze regio hebben wij bewust gekozen voor de Givo-R schoolkeuze toets van Edux in plaats van de eindtoets Cito. Sommige scholen kiezen voor de toets van het Cito of nemen ze beide af. Bij het aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs moet er in ieder geval één schoolonafhankelijk advies zijn. GIVO-R staat voor Groningse Intelligentie onderzoek voor Voortgezet Onderwijs – revisie. (Revisie = aanpassing voor basisonderwijs)

32 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen:
Wij kiezen in deze regio niet voor de Cito-eindtoets maar voor de NIO, afgenomen door Edux (Edux: voorheen School Begeleidings Dienst). Cito meet kennis, NIO meet ‘capaciteiten’. Voordat de toets kan worden afgenomen moeten de ouders eerst toestemming geven, middels het invullen van een vragenlijst over hun kind Wanneer dit formulier op de testdag niet is ingeleverd kan uw kind niet aan de test deelnemen! De test vraagt geen parate kennis, je kunt er niet voor leren. De test wordt afgenomen door een medewerkster van Edux, de leerkracht mag zich op deze ochtend niet met de gang van zaken bemoeien. Een gezonde spanning voor een test is natuurlijk. Om al te veel zenuwen tegen te gaan zal de leerkracht de leerlingen voorbereiden op de testdag. We gaan het nu hebben over de schoolverlaterstest. In onze regio hebben wij bewust gekozen voor de Givo-R schoolkeuze toets van Edux in plaats van de eindtoets Cito. Sommige scholen kiezen voor de toets van het Cito of nemen ze beide af. Bij het aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs moet er in ieder geval één schoolonafhankelijk advies zijn. GIVO-R staat voor Groningse Intelligentie onderzoek voor Voortgezet Onderwijs – revisie. (Revisie = aanpassing voor basisonderwijs)

33 Leerling (wordt tijdens de test afgenomen)
Vragenlijsten Ouders Akkoord verklaring - schoolloopbaan - gezondheid - motivatie voor school - belangstelling - gedrag en persoonlijkheid - bijzondere omstandigheden Leerling (wordt tijdens de test afgenomen) Enkele vragen over jezelf - motivatie - welbevinden - zelfconcept - belangstelling - speciale kundigheden - schoolkeuze - beroepsinteresse Uiteraard gebruiken we dan naar de kinderen toe niet de termen als ‘welbevinden’, ‘zelfconcept’, etc.

34 Bij de voorbereiding op de testdag praten we o.a over:
Opstelling tafels in de klas Werken onder tijdsdruk Bewustwording verschil in aanleg / interesses Wat te doen bij ziekte? Wordt er rekening gehouden met dyslexie? Belang van rust in de klas Wat te doen bij ziekte?: de leerkracht zal dan in overleg met Edux en ouders zorgen voor een oplossing. Wordt er rekening gehouden met dyslexie? Nee, de toets is zodanig samengesteld dat dit niet nodig is. Er is bij de Givo-R geen sprake van een leeftijdscorrectie (wat bij de vorige test wel het geval was).

35 De Test Bestaat uit drie onderdelen: 1. Verbaal deel
Denken en redeneren m.b.t. taal 2. Rekenkundig deel Denken en redeneren met behulp van getallen en rekenen 3. Ruimtelijk inzicht Denken en redeneren met behulp van ruimtelijke structuren De uitslag van de test: Verbale intelligentie ( uitslag van deel 1.) Symbolische intelligentie (uitslag van deel 2 en 3) Algemene intelligentie (uitslag van de gehele test) Het rekenkundige deel is erbij gekomen ten opzichte van de vorige test van Edux.

36 Voorbeelden van het verbale gedeelte: Synoniemen
Het eerste woord in de volgende rij is sterk sterk 1. dik 2. krachtig 3. appel slim 5. strand Een van de andere vijf woorden betekent hetzelfde als sterk. Krachtig dus dier 1. vlinder poot 3. beest lopen 5. lang Beest dus Verbale analogieën appel – vrucht roos 1 boom 2 geel 3 tuin 4 gras 5 bloem Een appel is een vrucht, een roos is een bloem spijker – slaan schroef 1 hout 2 tafel 3 draaien 4 timmeren 5 hamer Een spijker sla je in het hout, een schroef draai je erin. Geen notities van onze kant uit.

37 Vervolg voorbeelden van het verbale gedeelte: Categorieën
Lees de volgende twee dik gedrukte woorden en bedenk welke van de zes erachter staande woorden erbij hoort. vlug - snel gelijk tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Vlug en snel betekenen precies hetzelfde, de betekenis van beide woorden is gelijk. licht - donker 1. gelijk tegengesteld 3. soort 4. deel Licht en donker zijn aan elkaar tegengesteld Geen notities van onze kant uit.

38 Voorbeelden van het ruimtelijke gedeelte Uitslagen
Van welke twee van de onderstaande vijf figuren kun je dezelfde piramide maken als links voor de dikke lijn staat? Alle kanten van de piramide moeten gesloten zijn, ook de kanten die je op de afbeelding niet kunt zien. Je ziet dat van de figuren 1 en 4 weer dezelfde piramide gemaakt kan worden als voor de dikke lijn is afgebeeld. Nog een oefening Geen notities van onze kant uit. Van figuur nummer 3 en 5 kun je weer dezelfde vorm maken.

39 Nu voorbeelden van het rekenkundige gedeelte Getallen reeks
Welk getal moet in deze rij op het laatste getal volgen? Het getal 14, want er wordt telkens 2 bij het vorige getal opgeteld. Nog een oefening Het getal 13, want er gaat steeds eerst 2 af en daarna 3 erbij. Nu nog een voorbeeld van het rekenkundig gedeelte Tekens ontbreken Vul in x, :, +, of – 8 … 2 = 10 Niet zo moeilijk nog, + natuurlijk Ietsjes moeilijker nu 3 … 2 … 4 = 10 Weet u het ook al, maar natuurlijk. 3 x = 10 Geen notities van onze kant uit.

40 De uitslag intelligentietest
Ouders en leerlingen ontvangen een formulier met de testresultaten.

41 Rapport van het schoolkeuzeonderzoek
Bevindingen m.b.t. de capaciteiten (NIO) Geb. datum: Leeftijd: Basisschool: Datum onderzoek: BEVINDINGEN M.B.T. DE INTELLIGENTIE (NIO) vmbo basisberoeps Vmbo kaderberoeps vmbo gemengd / theoretisch havo vwo hoog 9 x 8 7 gemiddeld 6 5 4 laag 3 2 ongeschikt 1 V S A oude term: vbo mavo Vergeleken met andere leerlingen van groep 8 in Nederland - is de verbale intelligentie matig - is de symbolische intelligentie gemiddeld is de algemene intelligentie laaggemiddeld

42 De schoolvorderingen Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuze advies

43 Het rapport schoolkeuzeadvies basisschool
Naam leerling: Geb. datum Basisschool Datum uitslag M8 x E7 M7 E6 M6 t b s r E D C B A t = technisch lezen b = begrijpend lezen s = spelling r = rekenen

44 Volgens de eisen van het basisonderwijs (toelichting op achterzijde) is het prestatieniveau voor:
Taal 6½ Rekenen 6½ Wereldoriëntatie 7 Conclusie en advies: Gelet op de bovenstaande gegevens biedt VMBO (theoretische leerweg) de meeste kans op succes.

45 Het onderwijskundig rapport
In het onderwijskundig rapport staat hoe de leerling op de basisschool heeft gefunctioneerd. De basisschool is verplicht om het onderwijskundig rapport aan het VO door te geven Ouders krijgen een kopie

46 De schoolkeuze

47 Welke school wordt gekozen?
De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen extra begeleiding Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Tot slot Ouders en kind kiezen, school geeft (in samenspraak met Edux) ‘slechts’ advies Geen notities van onze kant uit.

48 Tijdlijn Datum info avond groepen 8 Datum proeflessen groep 8
Datum NIO test November informatieavonden voor ouders (scholenmarkt) november / december: formuleren van het schooladvies door betrokkenen december / januari: eventuele hertest en / of aanvullend onderzoek 15 januari 2010: de testgegevens mee naar huis Vanaf 18 januari oudergesprekken Vanaf 30 januari start voorlichtingsavonden scholen VO uiterlijk inleveren inschrijfformulieren bij leerkracht Voor eind mei: berichtgeving of uw kind wordt toegelaten op de betreffende school 9 of 16 Juni 2010: kennismakingsmiddag leerlingen groep 8 Vult u a.u.b. zelf de data in die van toepassing zijn voor uw school.

49 Overzicht van het voortgezet onderwijs in B.o.Z. e.o.
Prinsentuin College Halsteren VMBO (alle leerwegen, groen) Juvenaat H. Hart VWO (gymnasium) Het Kwadrant Praktijkonderwijs Mollercollege Zuidwesthoek VMBO (alle leerwegen) Mollercollege Steenbergen VMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum BoZ VMBO (theoretische leerweg)/ HAVO / VWO Roncalli scholengemeenschap VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO (atheneum) RSG “’t Rijks” VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO ‘t Bergse vmbo VMBO (alle leerwegen) ‘t Bergse VMBO zorglocatie VMBO (alle leerwegen) Westerpoort College Tholen VMBO (geen theoretische leerweg) We laten hierbij kort alle scholen van het voortgezet onderwijs in deze regio zien. (Als er geen opmerking bij VMBO staat, worden alle leerwegen op deze school aangeboden. Als er bij het VWO geen opmerking staat, kan een leerling hier zowel terecht voor atheneum als gymnasium) (Nevenvestiging zorg = voorheen De Schutse, Markiezaat College = voorheen Scheldecollege, Mollercollege Zuidwesthoek = voorheen locatie Ossendrecht + Hoogerheide, 2TO = 2 talig onderwijs op het VWO) Let op: Het AOC Steenbergen en Mavo Halsteren zullen binnenkort waarschijnlijk van naam veranderen. Voorzover wij nu weten wordt de nieuwe naam Prinsentuin College.

50 Wetenswaardigheden Internetsite: www.van8naar1.nl
Voorbereiding leerlingen en ouders door de werkmap “Van 8 naar 1” Leerlingen maken op basis van deze map een Kwaliteitenkaart, die meegaat naar het voortgezet onderwijs Ouders ontvangen een informatieboekje “Antwoorden op vragen”

51 Zo, wij weten nu wel voldoende
Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Tijd voor een vragenronde en afsluiting van de bijeenkomst. Kijk ook op


Download ppt "Welkom op deze informatie Over groep 8 en het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google