De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8 Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland De schoolverlaterstest Het onderwijskundig rapport Overzicht van scholen voor het vo in de regio Tijd voor vragen © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school Door de school zelf in te vullen

4 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = einde leerplicht

5 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs

6 Het Praktijkonderwijs Praktisch gerichte opleiding waarna de meest leerlingen gaan werken. Een enkeling stroomt door naar niveau 1 van het MBO Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 1 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

7 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: EconomieZorg en welzijn Techniek en Textiel Landbouw

8 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Basis Beroeps Gericht

9 Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 1 + 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

10 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Kader Beroeps Gericht

11 VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

12 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Theore- tische Leerweg

13 VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

14 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Gemengde Leerweg

15 VMBO De gemengde leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

16 Het VMBO na leerjaar 2 of 3 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren: LandbouwEconomieZorg en welzijn Techniek

17 vliegtuigindustrie bouw Elektro elektronica metaal procestechniek autotechniekschilderen robotica installatie Weg- en waterbouw

18 Zorg en Welzijn apothekersassistent haarverzorging zorg Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent grootkeuken

19 Economie hotelschool Mode en commercie recreatie secretaresse toerisme I C T en logistiek Kunst en cultuur Tentoonstelling beeld geluid verkoop

20 Groen bloemist Land en tuinbouw paardenhouderij milieu hovenier dierverzorging plantenteelt

21 Extra begeleiding in het VMBO De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 extra geld kunnen ontvangen Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale VerwijzingsCommissie) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan De basisscholen leveren daartoe informatie aan over het IQ en leervorderingen

22 Zorglocatie De samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs hebben gekozen voor een zorglocatie De locatie begeleidt leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om een diploma te behalen Leerlingen kunnen een vmbo-diploma halen op deze locatie of stappen na 2 jaar over naar een andere school voor voortgezet onderwijs Deze locatie staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom en valt onder de verantwoordelijkheid van ‘t Bergse VMBO De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) besluit of een leerling op de zorglocatie geplaatst kan worden.

23 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs HAVO

24 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk HBO 5 4 2 e fase 3 2 1 Onderbouw

25 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VWO

26 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2 e Fase 1 4

27 HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en techniek Natuur en gezondheid

28 Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar PraktijkonderwijsVMBOHAVO/VWO UitstroomrichtingenSectorenProfielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek en textielTechniekNatuur en techniek Economie Economie en maatschappij

29 Welke school is voor de leerling geschikt? Dat is afhankelijk van: –Capaciteiten, intelligentie –Schoolvorderingen, taal en rekenen –Algemeen functioneren van de leerling

30 Vervolg presentatie Eerst wordt uitgelegd hoe de intelligentie wordt gemeten. Vervolgens laten we zien hoe de schoolvorderingen worden doorgegeven aan het voortgezet onderwijs Tot slot iets over het onderwijskundig rapport

31 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen: Er wordt een intelligentietest afgenomen, de NIO Alle leerlingen uit groep 8 in onze regio krijgen dezelfde intelligentietest. Hoe werkt deze test?

32 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen: Wij kiezen in deze regio niet voor de Cito-eindtoets maar voor de NIO, afgenomen door Edux (Edux: een onderwijs advies organisatie). Cito meet kennis, NIO meet ‘capaciteiten’. Voordat de toets kan worden afgenomen moeten de ouders eerst toestemming geven, middels het invullen van een akkoordverklaring en vragenlijst over hun kind Wanneer deze formulieren op de testdag niet zijn ingeleverd kan uw kind niet aan de test deelnemen! De test vraagt geen parate kennis, je kunt er niet voor leren. U kunt natuurlijk wel informatie over de test opzoeken op internet. (Google: nio of bijv. www.boomtestuitgevers.nl/producten/onderwijs/nio/). De test wordt afgenomen door een medewerkster van Edux, de leerkracht mag zich op deze ochtend niet met de gang van zaken bemoeien. Een gezonde spanning voor een test is natuurlijk. Om al te veel zenuwen tegen te gaan zal de leerkracht de leerlingen voorbereiden op de testdag.

33 Vragenlijsten Ouders Akkoord verklaring - schoolloopbaan - gezondheid - motivatie voor school - belangstelling - gedrag en persoonlijkheid - bijzondere omstandigheden Leerling (wordt tijdens de test afgenomen) Enkele vragen over jezelf - motivatie - welbevinden - zelfconcept - belangstelling - speciale kundigheden - schoolkeuze - beroepsinteresse

34 Bij de voorbereiding op de testdag praten we o.a over: Opstelling tafels in de klas Werken onder tijdsdruk Bewustwording verschil in aanleg / interesses Wat te doen bij ziekte? Wordt er rekening gehouden met dyslexie? Belang van rust in de klas

35 De Test Bestaat uit drie onderdelen: 1. Verbaal deel Denken en redeneren m.b.t. taal 2. Symbolisch deel Denken en redeneren met behulp van getallen en rekenen Denken en redeneren met behulp van ruimtelijke structuren De uitslag van de test: a.Verbale intelligentie ( uitslag van deel 1.) b.Symbolische intelligentie (uitslag van deel 2 en 3) c.Algemene intelligentie (uitslag van de gehele test)

36 Voorbeelden van het verbale gedeelte: Synoniemen Het eerste woord in de volgende rij is sterk sterk 1. dik2. krachtig3. appel 4. slim5. strand Een van de andere vijf woorden betekent hetzelfde als sterk. Krachtig dus dier1. vlinder 2. poot3. beest 4. lopen5. lang Beest dus Verbale analogieën appel – vrucht roos 1 boom 2 geel 3 tuin 4 gras 5 bloem Een appel is een vrucht, een roos is een bloem spijker – slaan schroef 1 hout 2 tafel 3 draaien 4 timmeren 5 hamer Een spijker sla je in het hout, een schroef draai je erin.

37 Vervolg voorbeelden van het verbale gedeelte: Categorieën Lees de volgende twee dik gedrukte woorden en bedenk welke van de zes erachter staande woorden erbij hoort. vlug - snel 1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Vlug en snel betekenen precies hetzelfde, de betekenis van beide woorden is gelijk. licht - donker1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Licht en donker zijn aan elkaar tegengesteld

38 Voorbeelden van het symbolische gedeelte Uitslagen Van welke twee van de onderstaande vijf figuren kun je dezelfde piramide maken als links voor de dikke lijn staat? Alle kanten van de piramide moeten gesloten zijn, ook de kanten die je op de afbeelding niet kunt zien. Je ziet dat van de figuren 1 en 4 weer dezelfde piramide gemaakt kan worden als voor de dikke lijn is afgebeeld. Nog een oefening Van figuur nummer 3 en 5 kun je weer dezelfde vorm maken.

39 Getallen reeks Welk getal moet in deze rij op het laatste getal volgen? 24 6 8 10 12 Het getal 14, want er wordt telkens 2 bij het vorige getal opgeteld. Nog een oefening 108 11 9 12 10 Het getal 13, want er gaat steeds eerst 2 af en daarna 3 erbij. Tekens ontbreken Vul in x, :, +, of – 8 … 2 = 10 Niet zo moeilijk nog, + natuurlijk Ietsjes moeilijker nu 3 … 2 … 4 = 10 Weet u het ook al, maar natuurlijk. 3 x 2 + 4 = 10

40 De uitslag intelligentietest Ouders en leerlingen ontvangen een formulier met de testresultaten.

41 Rapport van het schoolkeuzeonderzoek Bevindingen m.b.t. de capaciteiten (NIO) G eb. datum:Leeftijd: Basisschool:Datum onderzoek: BEVINDINGEN M.B.T. DE INTELLIGENTIE (NIO) Vergeleken met andere leerlingen van groep 8 in Nederland - is de verbale intelligentie90 matig - is de symbolische intelligentie96 gemiddeld - is de algemene intelligentie 92 laaggemiddeld vmbo basisberoepsVmbo kaderberoeps vmbo gemengd / theoretisch havovwo hoog9xx 8xx 7x gemiddeld6xxx 5x 4x laag3xxx 2xx ongeschikt1 VSAVSAVSAVSAVSA oude term:vbomavohavovwo

42 De schoolvorderingen Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuze advies

43 Het rapport schoolkeuze advies basisschool

44 Het Digitaal Overdracht Dossier Bevat: -Naw gegevens leerling(e) -Toetsgegevens Cito, Nio en seol -Schoolloopbaan -Extra begeleiding / handelingsplannen -Leerontwikkeling -Werkhouding / aanpak -Fysieke ontwikkeling Regelgeving: De basisschool is verplicht een overdrachtsdossier te overhandigen aan de ontvangende school, De basisschool is verplicht een kopie van het overdrachtsdossier te overhandigen aan de ouders / verzorgers van de leerling, Door ondertekening en het invullen van het BSN nummer van de leerling geven ouders / verzorgers toestemming voor het (digitaal) uitwisselen van de benodigde gegevens.

45 De schoolkeuze

46 Welke school wordt gekozen? De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen extra begeleiding Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Tot slot Ouders en kind kiezen, school geeft (in samenspraak met Edux) ‘slechts’ advies

47 Datum info avond groepen 8 Datumproeflessen groep 8 Datum NIO test Novemberinformatieavonden voor ouders (scholenmarkt) November / december:formuleren van het schooladvies door betrokkenen December / januari:eventuele hertest en / of aanvullend onderzoek 10 februari 2012:de testgegevens mee naar huis Vanaf 13 februari 2012oudergesprekken Vanaf 27 februari 2012start voorlichtingsavonden scholen VO Ouders en leerlingen maken een keuze voor een vo-school passend bij het advies.

48 Aanmelden op het voortgezet onderwijs: 27, 28 en 29 maartEr zijn aanmeldavonden op de V0- scholen. Ouders gaan naar de VO school om hun zoon of dochter aan te melden 30 maart 2012Basisscholen versturen rapportage over de leerlingen naar het voortgezet onderwijs Voor eind mei:Berichtgeving of het kind wordt toegelaten op de betreffende school aan ouders en de basisschool 6 of 13 Juni 2012:Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8

49 Overzicht van het voortgezet onderwijs in B.o.Z. e.o. Prinsentuin College HalsterenVMBO (alle leerwegen, groen) Juvenaat H. HartVWO (gymnasium) Het KwadrantPraktijkonderwijs Mollercollege ZuidwesthoekVMBO (alle leerwegen) ‘t Ravelijn SteenbergenVMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum BoZVMBO (theoretische leerweg)/ HAVO / VWO ZoommavoVMBO (theoretische leerweg) Roncalli scholengemeenschapVMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO (atheneum) RSG “’t Rijks”VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO ‘t Bergse vmboVMBO (BBL, KBL) ‘t Bergse VMBO zorglocatieVMBO (doorstroom naar regulier of BBL,KBL) Westerpoort VMBO (geen theoretische leerweg)

50 Wetenswaardigheden Internetsite: www.van8naar1.nl Voorbereiding leerlingen en ouders door de werkmap “Van 8 naar 1” Leerlingen maken op basis van deze map een Kwaliteitenkaart, die meegaat naar het voortgezet onderwijs Voor ouders is er een informatieboekje “Antwoorden op vragen” op de site

51 Zo, wij weten nu wel voldoende Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Kijk ook op www.van8naar1.nl


Download ppt "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google