De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Installaties. Rioleringsystemen in NL in de 19 e eeuw eerste aanleg 1890 eerste opzet rioleringsplannen vervuiling oppervlaktewater tegengaan doel riolering:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Installaties. Rioleringsystemen in NL in de 19 e eeuw eerste aanleg 1890 eerste opzet rioleringsplannen vervuiling oppervlaktewater tegengaan doel riolering:"— Transcript van de presentatie:

1 Installaties

2 Rioleringsystemen in NL in de 19 e eeuw eerste aanleg 1890 eerste opzet rioleringsplannen vervuiling oppervlaktewater tegengaan doel riolering: inzamelen van afvalwater en transport naar de waterzuiveringsinstallatie (RIZA)

3 Installaties Indeling afvalwater hemelwater, gering verontreinigd huishoudelijk afvalwater, afvoer van - fecaliën en urine (zwart water) - bad, douche, VWT (grijs water) - vaat, wasmachine (grijs water) - keuken, gemengd met groenteafval + vet industrieel afvalwater

4 Installaties

5 Lozingsvoorschriften Wet Milieubeheer -> zorg gemeente Gemeentelijk rioleringsplan Bouwbesluit -> NEN3215 Model Bouwverordening Aansluitvoorwaarden gemeente Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

6 Installaties NEN 3125 basis voor gescheiden systemen Ontlastput tbv hemelwater Overstromingsgevoelige aansluitpunten Altijd vuilwaterpomp Huisaansluitleidingen

7 Installaties Wet Milieubeheer basis voor indirecte lozing dus naar afvalwaterzuiveringsinstallatie (RIZA) doel van de wet: hemelwater scheiden van afvalwater hergebruik en infiltratie Wet Verontreiniging Oppervlaktewater regelt alle directe lozingen

8 Installaties Buitenriolering systemen Verschillen in inzameling en transport 1 gescheiden stelsel 2 verbeterd gescheiden stelsel 3 gemengd stelsel 4 verbeterd gemengd stelsel 5 IBA systeem 6 infiltratiesystemen

9 Installaties

10 Binnenriolering het afvoerstelsel binnen het gebouw aansluitleiding verzamelleiding standleiding - ontspanningsleiding grondleiding secundaire ontspanningsleiding vereveningsleiding huisaansluitleiding

11 Installaties

12 Ontspanningssystemen primaire ontspanning gebruikelijk in NL secundair ontspanning -> elk toestel aangesloten beperkt secundair ontspanning -> enige leidingen direct parallel –> per aantal bouwlagen indirect parallel -> verzamelleiding per verdieping Doel: beluchting leidingen en voorkomen drukverschillen

13 Installaties Programma van eisen 1 toekomstige gebruiker 2 gebouwindeling 3 voorkomen van hinder / overlast 4 isoleren van leidingen 5 brandpreventie

14 Installaties Overlastsituaties binnendringen van rioolgassen en schuim optreden van verstoppingen langzaam leeglopen lozingstoestellen beperken geluidhinder

15 Installaties Ontwerpvoorwaarden 1 lozingstoestel per aansluitleiding stromende aansluiting op verzamelleiding aansluiting 90° op standleiding minimumafstand bij 2 aansluitleidingen 1m afschot grondleiding 1:50 tot 1:200 leidinglengte tussen 5 en 12 m aansluitvrije zone

16 Installaties Dimensionering vuilwaterafvoer (stappenplan) 1 opstellen leidingplan 2 bepaling basisafvoer + ontwerpdebieten 3 dimensionering aansluitleiding 4 dimensionering verzamel – grondleiding 5 dimensionering standleiding 6 dimensionering ontspanningsleiding 7 dimensionering grondleiding

17 Installaties

18

19

20


Download ppt "Installaties. Rioleringsystemen in NL in de 19 e eeuw eerste aanleg 1890 eerste opzet rioleringsplannen vervuiling oppervlaktewater tegengaan doel riolering:"

Verwante presentaties


Ads door Google