De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technische installaties. Rioleringen Technische installaties geschiedeins: vanaf 1890 rioleringsplannen 1 ste aanzet tegen vervuiling van oppervlaktewater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technische installaties. Rioleringen Technische installaties geschiedeins: vanaf 1890 rioleringsplannen 1 ste aanzet tegen vervuiling van oppervlaktewater."— Transcript van de presentatie:

1 Technische installaties

2 Rioleringen

3 Technische installaties geschiedeins: vanaf 1890 rioleringsplannen 1 ste aanzet tegen vervuiling van oppervlaktewater Voor 1890: het openbaar riool

4 Technische installaties Doel rioleringsysteem: Inzamelen van afvalwater en transport naar Afvalwaterzuiveringsinstallatie (RIZA) Lozing op oppervlaktewater alleen hwa Gemeente is verantwoordelijk

5 Technische installaties

6 Rioolstelsels: 1 Gemengd stelsel 2. Verbeterd gemengd stelsel 3. Verbeterd gescheiden stelsel 4. Gescheiden stelsel 5. IBA, verplicht 1 jan 2005 6. Infiltratiesysteem (gescheiden stelsel)

7 Technische installaties Samenstelling afvalwater 1. Hemelwater 2. Huishoudelijk afvalwater afvoer van zwart water afvoer van grijs water afvoer van water uit andere ontvangpunten 3.Industrieel afvalwater (speciale voorziening)

8 Technische installaties Lozingsvoorschriften 1. bouwbesluit, NEN 3215 2. Model bouwverordening, NEN3215 3. Gemeentelijke aansluitvoorwaarden 4. Wet Milieubeheer 5. Wet Verontreiniging oppervlaktewater

9 Technische installaties Binnenriolering Benaming van alle onderdelen van vuilwaterafvoerleidingen. - Aansluitleiding - Verzamelleiding - Standleiding - Grondleiding - hu

10 Technische installaties - Ontspanningsleiding - Secundaire ontspanning - Vereveningsleiding - Sifonbeluchter - Binnenhuisbeluchter

11 Technische installaties Ontspanningssystemen: 1. Primair ontspanningssysteem 2. Secundair ontss 3. Beperkt secundair ontss 4. Direct parallel ontss 5. Indirect parallel ontss

12 Technische installaties Liggende leiding zodanig dat max 70% vulling Let op Hydraulische afsluiting Aansluitingsvolgorde Stromingstoestand van vert naar horizontaal

13 Technische installaties Programma van eisen Aantal saniataire toestellen = aantal gebruikers Gelijktijdigheids coefficient

14 Technische installaties Hinder: Stankoverlast Verstoppingen Schuim in binnenriolering Beperken geluidhinder Brandpreventie

15 Technische installaties Aansluitingen Aansluitpeil Geveldoorvoeren / polderstuk Inspectieputten Ontstoppingsstukken Ontlastput tbv hemelwater

16 Technische installaties Ontwerpvoorwaarden vuilwaterafvoer Aansluitleidingen Aansluiting verzamelleiding Aansluiting op standleiding Minimale afstand 2 aansluitleidingen Maximale leidinglengte 12 m Sprongen Aansluitvrije zone

17 Technische installaties Dimensionering Verwschillende mogelijkheden Uitvoerige berekening nodig Hoogbouw apart benaderen

18 Technische installaties Materiaalkeuze Buiten / binnen riolering Montage omstandigheden aansluitsystemen

19 Technische installaties


Download ppt "Technische installaties. Rioleringen Technische installaties geschiedeins: vanaf 1890 rioleringsplannen 1 ste aanzet tegen vervuiling van oppervlaktewater."

Verwante presentaties


Ads door Google