De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module Communicatie 3de dag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module Communicatie 3de dag"— Transcript van de presentatie:

1 Module Communicatie 3de dag
Hofam Module Communicatie 3de dag

2 Tijdsbalk: Communicatie binnen Hofam
nu Plan van aanpak Nu ½ jaar jaar jaar 1ste dag de dag de dag scriptie Hofam Hele groep cc-groep hele groep cc-groep

3 Programma 3e dag Ochtend: Onderwerp scriptie + probleemstelling
Middag: Deelvragen, belang en opzet scriptie Avond: Presenteren -invloedstijlen -zelf presenteren -moeilijkheden Afsluiting Plan van aanpak

4 Werkwijze 3e dag + huish. punten
Opdrachten individueel en in 2-tallen Discussies in cc-groep en plenair Bestudering syllabus Uitleg adhv Powerpoint + dicussie Presentaties Koffie/thee, diner, tijdschema

5 Procedure afstudeerscriptie (dag 1)
Plan van aanpak (tijdig, goedkeuring nodig, vormt uitgangspunt) Begeleiding (per consultatiegroep, 1ste gesprek altijd, datum afstuderen vastgesteld, “verdedigbaar”) Beoordeling scriptie a.d.h.v. criteria (zie volg sheet) Mondeling examen (2 examinatoren, min pp, per cc-groep, 1ste vragensteller)

6 Beoordelingscriteria (dag 1)
Niveau Actualiteit Controllerfunctie Aspecten HOFAM-opleiding (min 2 modules) Probleemstelling, analyse en oplossing 20-30 blz inclusief bijlagen Managementsamenvatting (“lastig”) Lay-out en leesbaarheid (“lastig”) Zelfstandigheid / eigen mening (“lastig”)

7 Onderwerp (Individueel / 2 tallen)
Bedenk 3 – Hofam gerelateerde - problemen waar je vanuit je functie mee te maken hebt. (al gedaan?) Wat is precies het probleem en voor wie? Bespreek deze met je partner op geschiktheid voor Hofam, en vv. Gebruik daarvoor de volgende criteria

8 Onderwerp- criteria Is het onderwerp: hofam gerelateerd?
vanuit eigen functie te beïnvloeden? geschikt om minimaal 2 modules op toe te passen? origineel? actueel? uitdagend/leuk?

9 Onderwerpkeuze (Individueel / 2 tallen)
Welk van jouw onderwerpen voldoet het meest aan de criteria? Kies er één uit. Bespreek je keuze met je partner

10 Probleemstelling “zonder goede probleemstelling geen goede scriptie”

11 Zie in de syllabus: plan van aanpak (5x)
Onderzoek 5 probleemstellingen: maak een rangorde van goed naar slecht! + waarom Blz 80, ga naar de eerste : inleiding en probleemstelling Daarna de volgende Bespreking kort in cc- groep : maak een rangorde! Plenaire inventarisatie

12 Probleemstelling- criteria
relevant voor je bedrijf beantwoordbaar (niet te breed) haalbaar binnen gegeven tijd helder/duidelijk kort en bondig ( 2 á 3 regels) relevant voor Hofam (...%)? vloeit logisch voort uit inleiding/is onderbouwd Suggestie: maak vd probleemstelling een (open)vraag!

13 Probleemstelling maken(Individueel / 2 tallen)
Maak je eigen probleemstelling Bespreek deze met buddy + ….volg sheet

14 Probleemstelling toetsen (cc-groep)
Bespreek je probleemstelling in je cc-groep samen kritisch beoordelen toetsen aan criteria

15 Plan van aanpak Bestudeer de 5 Plannen van Aanpak, met name:
de deelvragen in relatie tot de probleemstelling de onderzoeksmethode Overleg met je buddy de kwaliteit ervan Wat is de beste, wat is de slechtste? Waarom?

16 Plan van aanpak (NIVE-site)
Inleiding: is het probleem, de onderzoeksvraag helder? Is probleemstelling kort en kernachtig (2 regels)? Blijkt uit plan van aanpak doelstelling van scriptie? Hoe wordt het onderzoek/analyse aangepakt? Vloeien de deelvragen logisch voort uit de probleemstelling? Is het Hofamstof (vroeger 80% nu gedeeltelijk) Wordt probleemstelling door kandidaat onderkend, is deze gebaseerd op eigen mening?

17 Plan van Aanpak- criteria
Blijkt uit de deelvragen dat het probleem systematisch wordt aangepakt (niet teveel/niet te weinig): Hoe het probleem is ontstaan? Waarom en voor wie het een probleem is? Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen Waarom welke oplossing? Eventuele actie

18 Plan van Aanpak (Individueel / 2 tallen)
Maak nu je eigen deelvragen Hoe ga je aan je informatie komen, wat is je onderzoeksmethode? Waarom is de uitkomst van belang? Voor wie? Overleg met je buddy.

19 Opzet en inhoudsopgave van scriptie: globaal bekijken.
Scriptieopzet Opzet en inhoudsopgave van scriptie: globaal bekijken.

20 Presenteren (90 min.) Bereid presentatie van Plan van Aanpak voor (15 min) Presenteer in cc-groep je PvA. ( incl discussie 15 min. pp) Moeilijkheden bij Examencommissie

21 Presenteren van je PvA Presenteer kort je scriptie-opzet
Situatieschets Probleemstelling Deelvragen Onderzoeksmethode Scriptie-opzet Discussie met collega’s/evt. suggesties

22 Nabespreking Inhoudelijke reacties Wijze van presenteren Invloedsstijl
Gestructureerd? Stem/taal Nonverbaal

23 Moeilijkheden bij examencommissie
Wat vind je lastig? Hoe mee om te gaan? ………… …………

24 Afsluiting module communicatie
Wat heb je aan deze dag gehad? Wat ga je zeker gebruiken? Bedankt en heel veel succes met je scriptie!!!


Download ppt "Module Communicatie 3de dag"

Verwante presentaties


Ads door Google