De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hofam Module Communicatie 3 de dag. Tijdsbalk: Communicatie binnen Hofam 2 Nu ½ jaar 1 jaar 2 jaar 1 ste dag 2 de dag 3 de dag scriptie Hofam Hele groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hofam Module Communicatie 3 de dag. Tijdsbalk: Communicatie binnen Hofam 2 Nu ½ jaar 1 jaar 2 jaar 1 ste dag 2 de dag 3 de dag scriptie Hofam Hele groep."— Transcript van de presentatie:

1 Hofam Module Communicatie 3 de dag

2 Tijdsbalk: Communicatie binnen Hofam 2 Nu ½ jaar 1 jaar 2 jaar 1 ste dag 2 de dag 3 de dag scriptie Hofam Hele groep cc-groep hele groep cc-groep nu Plan van aanpak

3 3 Programma 3 e dag Ochtend:Onderwerp scriptie + probleemstelling Middag:Deelvragen, belang en opzet scriptie Avond:Presenteren -invloedstijlen -zelf presenteren -moeilijkheden Afsluiting Plan van aanpak

4 4 Werkwijze 3 e dag + huish. punten Opdrachten individueel en in 2-tallen Discussies in cc-groep en plenair Bestudering syllabus Uitleg adhv Powerpoint + dicussie Presentaties Koffie/thee, diner, tijdschema

5 5 Procedure afstudeerscriptie (dag 1) −Plan van aanpak (tijdig, goedkeuring nodig, vormt uitgangspunt) −Begeleiding (per consultatiegroep, 1 ste gesprek altijd, datum afstuderen vastgesteld, “verdedigbaar”) −Beoordeling scriptie a.d.h.v. criteria (zie volg sheet) −Mondeling examen (2 examinatoren, 45-60 min pp, per cc-groep, 1 ste vragensteller)

6 6 Beoordelingscriteria (dag 1) −Niveau −Actualiteit −Controllerfunctie −Aspecten HOFAM-opleiding (min 2 modules) −Probleemstelling, analyse en oplossing −20-30 blz inclusief bijlagen −Managementsamenvatting (“lastig”) −Lay-out en leesbaarheid (“lastig”) −Zelfstandigheid / eigen mening (“lastig”)

7 Onderwerp (Individueel / 2 tallen)  Bedenk 3 – Hofam gerelateerde - problemen waar je vanuit je functie mee te maken hebt. (al gedaan?)  Wat is precies het probleem en voor wie?  Bespreek deze met je partner op geschiktheid voor Hofam, en vv.  Gebruik daarvoor de volgende criteria

8 Onderwerp- criteria Is het onderwerp:  hofam gerelateerd?  vanuit eigen functie te beïnvloeden?  geschikt om minimaal 2 modules op toe te passen?  origineel?  actueel?  uitdagend/leuk? 8

9 Onderwerpkeuze (Individueel / 2 tallen)  Welk van jouw onderwerpen voldoet het meest aan de criteria? Kies er één uit.  Bespreek je keuze met je partner 9

10 Probleemstelling “zonder goede probleemstelling geen goede scriptie”

11 Zie in de syllabus: plan van aanpak (5x) −Onderzoek 5 probleemstellingen: maak een rangorde van goed naar slecht! + waarom −Blz 80, ga naar de eerste : inleiding en probleemstelling −Daarna de volgende −Bespreking kort in cc- groep : maak een rangorde! −Plenaire inventarisatie 11

12 Probleemstelling- criteria −relevant voor je bedrijf −beantwoordbaar (niet te breed) −haalbaar binnen gegeven tijd −helder/duidelijk −kort en bondig ( 2 á 3 regels) −relevant voor Hofam (...%)? −vloeit logisch voort uit inleiding/is onderbouwd −Suggestie: maak vd probleemstelling een (open)vraag! 12

13 Probleemstelling maken (Individueel / 2 tallen)  Maak je eigen probleemstelling  Bespreek deze met buddy  + ….volg sheet 13

14 Probleemstelling toetsen (cc-groep)  Bespreek je probleemstelling in je cc-groep  samen kritisch beoordelen  toetsen aan criteria 14

15 Plan van aanpak −Bestudeer de 5 Plannen van Aanpak, met name: −de deelvragen in relatie tot de probleemstelling −de onderzoeksmethode −Overleg met je buddy de kwaliteit ervan −Wat is de beste, wat is de slechtste? −Waarom?

16 Plan van aanpak (NIVE-site) −Inleiding: is het probleem, de onderzoeksvraag helder? −Is probleemstelling kort en kernachtig (2 regels)? −Blijkt uit plan van aanpak doelstelling van scriptie? Hoe wordt het onderzoek/analyse aangepakt? −Vloeien de deelvragen logisch voort uit de probleemstelling? −Is het Hofamstof (vroeger 80% nu gedeeltelijk) −Wordt probleemstelling door kandidaat onderkend, is deze gebaseerd op eigen mening? 16

17 Plan van Aanpak- criteria Blijkt uit de deelvragen dat het probleem systematisch wordt aangepakt (niet teveel/niet te weinig):  Hoe het probleem is ontstaan?  Waarom en voor wie het een probleem is?  Mogelijke oorzaken  Mogelijke oplossingen  Waarom welke oplossing?  Eventuele actie 17

18 Plan van Aanpak (Individueel / 2 tallen) −Maak nu je eigen deelvragen −Hoe ga je aan je informatie komen, wat is je onderzoeksmethode? −Waarom is de uitkomst van belang? Voor wie? Overleg met je buddy. 18

19 Scriptieopzet Opzet en inhoudsopgave van scriptie: globaal bekijken.

20 Presenteren (90 min.) −Bereid presentatie van Plan van Aanpak voor (15 min) −Presenteer in cc-groep je PvA. ( incl discussie 15 min. pp) −Moeilijkheden bij Examencommissie

21 Presenteren van je PvA −Presenteer kort je scriptie-opzet Situatieschets Probleemstelling Deelvragen Onderzoeksmethode Scriptie-opzet −Discussie met collega’s/evt. suggesties 21

22 Nabespreking −Inhoudelijke reacties −Wijze van presenteren Invloedsstijl Gestructureerd? Stem/taal Nonverbaal 22

23 Moeilijkheden bij examencommissie Wat vind je lastig? −…………………… − −…………………… Hoe mee om te gaan? 23

24 Afsluiting module communicatie −Wat heb je aan deze dag gehad? −Wat ga je zeker gebruiken? −Bedankt en heel veel succes met je scriptie!!!


Download ppt "Hofam Module Communicatie 3 de dag. Tijdsbalk: Communicatie binnen Hofam 2 Nu ½ jaar 1 jaar 2 jaar 1 ste dag 2 de dag 3 de dag scriptie Hofam Hele groep."

Verwante presentaties


Ads door Google