De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kritische dialoog: Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kritische dialoog: Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Kritische dialoog: Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs
Symposium 'Van tikken naar taggen 2015' Digitalisering in bewegingsonderwijs en sport Kritische dialoog: Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs o.l.v. Jaap Kleinpaste

2 inleiding tot een kritische dialoog
column aansluiten bij bestaande vakdidactiek geen voldongen feiten en/of gestolde wetenschappelijke inzichten dialoog van kritische volgers artikel in de KVLO

3 focus van de dialoog vakdidactisch gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van: Content Knowledge (CK) de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Pedagogical Knowledge (PK) de manier waarop leerlingen leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Technological Knowledge (TK) kennis van media, dit kunnen traditionele media zijn zoals een whiteboard, een beamer, maar ook  moderne media, zoals het internet een tablet en digitale video. 

4 OPA in TPACK Technological Knowledge (TK) Content Knowledge (CK)
Pedagogical Knowledge (PK)

5 OPA in TPACK Omgeving Activiteit Persoon

6 onderwerpen voor de dialoog
wat willen we bereiken met ons vak? hoe willen we deze doelen bereiken? op welke wijze kan technologie (smal perspectief) ons daarbij ondersteunen? smal perspectief techological knowledge: toepassingen die nauw aansluiten bij de bestaande vakdidactiek en die mogelijkheden in zich dragen om elementen van het motorische leerproces (zoals instructie, feedback) te verbeteren.

7 een voorbeeld de LO APP Deze app is een verzameling van informatie voor ons vak, het bevat BO video's, VO video's, niveau video's, leskaarten, shuttle-run-tests en een overzicht van andere bruikbare apps in het bewegingsonderwijs. Media Gestuurd Leren MGL helpt je om op een vernieuwende manier met jouw sport bezig te zijn. De app is bedoeld voor leerlingen, studenten, docenten, trainers, kortom alle mensen die geïnteresseerd zijn in sport. Deze apps zijn ontwikkeld en worden gelegitimeerd vanuit een verschillende vakvisie op bewegen en sport. Het is er in deze bijeenkomst niet om te doen om met elkaar in dialoog te gaan over de verschillende vakvisies en de pedagogisch-didactische consequenties daarvan.

8 waar gaat het dan wel om? Heeft het meerwaarde om nieuwe technologieën op pedagogisch-didactische wijze in te zetten in bewegingsonderwijs en sport, gebaseerd op je eigen vakvisie en pedagogische-didactische uitwerking van de vakvisie? Zo ja, wat is dan die meerwaarde?

9 methodisch-didactisch
een kader bewegen verbeteren bewegen regelen gezond bewegen methodisch-didactisch pedagogisch ethisch Zijn er verschillen in de beoordeling voor het gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van de doelstellingen voor het onderwijs? Zijn er verschillen in de beoordeling voor het gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van de beoordelingsperspectieven?


Download ppt "Kritische dialoog: Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google