De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels."— Transcript van de presentatie:

1 Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels

2 objectief recht subjectief recht rechtsfeit rechtsgevolg Right rechtssubject Law

3 Privaatrecht BOEK 1Personen en familierecht »Naam, onderhoud, huwelijk e.d. BOEK 2Rechtspersonenrecht »Vereniging, NV, BV enz.

4 Vermogensrecht BOEK 3Algemeen –Definities, algemene leerstukken Vb rechtshandeling Vertrouwensleer Wilsgebreken BOEK 4Erfrecht –Vruchtgebruik langstlevende Algemeen Bijzonder

5 Van algemeen naar bijzonder Boek 3 –Art. 3: 33 BW Wil en verklaring = Boek 6 –Art. 6: 217 BW Aanbod en aanvaarding= Boek 6 –Art. 6: 248 BW Gevolg= rechtshandeling overeenkomst verbintenis

6 Vermogensrecht BOEK 4Erfrecht –Vruchtgebruik langstlevende

7 Vermogensrecht BOEK 5 Goederenrecht –Eigendom en afgeleide rechten BOEK 6-8 Verbintenissenrecht –Boek 6 Algemeen gedeelte -Boek 7/7A Bijzondere overeenkomsten -Boek 8 Verkeersmiddelen en vervoer

8 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten –Natuurlijke personen art. 1:1 BW –Rechtspersonen Eigen vermogen –Vereniging, nv, bv –Dieren? Laatste strafproces 1664 NV

9 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten –Dieren? Laatste strafproces 1664

10 Vrouw klaagt olifant aan GWANGJIN - Een Zuid-Koreaanse vrouw heeft een olifant uit een dierentuin beschuldigd van geweldpleging. De vrouw vertelde de politie dat ze zag hoe de olifant met zijn slurf een steen oppakte. Toen ze zich omdraaide, sloeg het dier toe. Volgens de Zuid-Koreaanse mikte de olifant op haar hoofd.Bewijsmateriaal is er niet; er hangen geen bewakingscamera's in de dierentuin. Toch houdt de vrouw vol dat het echt de olifant was die haar bekogelde. Woensdag 16 september

11 AMSTERDAM – Robots in de toekomst burgerrechten. Dat is een van de conclusies van een rapport van de Britse overheid, zo meldt de BBC.rapportBBC @ 21 december 2010 17:56 Het rapport doet een reeks voorspellingen over de komende vijftig jaar. Robots kunnen zich volgens de onderzoekers ontwikkelen tot wezens die zichzelf kunnen voortplanten en kunstmatige intelligentie ontwikkelen.

12 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten –Rechtspersonen Eigen vermogen –Vereniging, nv, bv NV

13 Drie soorten rechtspersonen Art. 2:1 BW: krachtens privaatrecht opgericht –vereniging, stichting, nv, bv, etc. Art. 2:1 BW: krachtens publiekrecht ingesteld –Staat, provincie, gemeente –Waterschap –Universiteit Art. 2:2 BW: erkende –Kerkgenootschappen

14 Subjectief recht (right) Aan rechtssubject toekomend(e) –Recht Eigendomsrecht –Bevoegdheid Vorderingsrecht

15 + objectief rechtsubjectief rechtrechtsfeit bloot rechtsfeitmenselijke handeling feit met rechtsgevolg voor rechtssubject rechtshandelenfeitelijk handelen Law Right

16 1. Bloot rechtsfeit Geboorte Rechtsgevolg –Recht op levensonderhoud »1:392 BW Naburigheid Rechtsgevolg –Recht op afknippen overhangende tak »Art. 5: 44 BW Tijdsverloop Rechtsgevolg –Vorderingsrecht teniet na 20 jaar »Art. 3: 306 BW »Casus raam op erfafscheiding

17 2. Rechtsfeit menselijk handelen A. Rechtshandelen Rechtsgevolg –Beoogd door menselijk handelen »Wil of intentie zeer relevant B. Feitelijk handelen –Rechtsgevolg Wil of intentie irrelevant

18 Feitelijk handelen: rechtsgevolg? Relschopper Wet criteria Eigenaar auto Verbintenis tot betalen schadevergoeding

19 Feitelijk handelen Onrechtmatige daad –Recht op schadevergoeding art. 6:162 BW Rechtmatige daad –Vb zaakwaarneming Recht op vergoeding kosten Wanprestatie –Recht op vermindering bedrag

20 Rechtshandeling Definitie art. 3:33 BW –Wil gericht op rechtsgevolg –door verklaring geopenbaard

21 Wanneer rechtshandelen Tennisafspraak ? –Vriendin (4-tje) – Exhibiton Federer Eetafspraak ? –Cateraar –Vriendin Wil

22 Elke verplichting verbintenis? Morele verplichting Niet afdwingbaar Verbintenis Afdwingbaar Natuurlijke verbintenis In between

23 Natuurlijke verbintenis Art. 6:3 BW niet-afdwingbaar Maar indien voldaan: geen onverschuldigde betaling Voorbeelden –Dringende verplichting van moraal en fatsoen Terugbetaling steekpenningen –Vordering uit Kansspel Weddenschap

24 Eenzijdige rechtshandeling Wil van 1 persoon relevant –Vb opstellen testament art. 4:42 BW –Vb erkennen natuurlijk kind art. 1:5 BW –Vb opzeggen arbeidsovereenkomst art. 7:670 BW

25 Twee- of meerzijdige rechtshandeling Aanbod Aanvaarding –Aanbod – aanvaarding = huurovereenkomst Verbintenissen: –Ter beschikking stellen –Betalen huurprijs –Aanbod – aanvaarding = koopovereenkomst Verbintenissen –Levering –Betaling = Overeenkomst

26 Verschillen RechtshandelingFeitelijke handeling Wil van de handelende persoon is gericht op het ontstaan van een rechtsgevolg. (art. 3:33 BW) Het rechtsgevolg treedt in ongeacht of het rechtsgevolg beoogd is of niet. (Verbintenis uit de wet)

27 Verschil feitelijk en rechtshandelen Rechtshandeling Vernietigbaar Feitelijk handelen –Onomkeerbaar

28 Beperkte wil: handelingsonbekwaam Minderjarigen –tenzij toestemming vertegenwoordiger art. 1:233 BW –Uitdrukkelijk of –Verondersteld –tenzij handlichting (art. 1:235 BW) Onder curatele gestelden art. 1:378 BW –Tenzij toestemming curator

29 + objectief rechtsubjectief rechtrechtsfeit bloot rechtsfeitmenselijke handeling feit met rechtsgevolg voor rechtssubject rechtshandelenfeitelijk handelen eenzijdigmeerzijdig onrechtmatig rechtmatig wanprestatie

30 Wat is geven Rechtsfeit? –Bloot rechtsfeit? –Feitelijk handelen? –Rechtshandelen? Meerzijdige rechtshandeling? Eenzijdige rechtshandeling? Buurvrouw geeft Junior

31 Geven = schenking(sovereenkomst)


Download ppt "Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels."

Verwante presentaties


Ads door Google