De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels."— Transcript van de presentatie:

1 Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels

2 Law objectief recht rechtsfeit subjectief recht rechtsgevolg Right
rechtssubject subjectief recht

3 Privaatrecht BOEK 1 Personen en familierecht
Naam, onderhoud, huwelijk e.d. BOEK 2 Rechtspersonenrecht Vereniging, NV, BV enz.

4 Vermogensrecht BOEK 3 Algemeen BOEK 4 Erfrecht
Definities, algemene leerstukken Vb rechtshandeling Vertrouwensleer Wilsgebreken BOEK 4 Erfrecht Vruchtgebruik langstlevende Bijzonder

5 Van algemeen naar bijzonder
Boek 3 Art. 3: 33 BW Wil en verklaring = Boek 6 Art. 6: 217 BW Aanbod en aanvaarding = Art. 6: 248 BW Gevolg = rechtshandeling overeenkomst verbintenis

6 Vermogensrecht BOEK 4 Erfrecht Vruchtgebruik langstlevende

7 Vermogensrecht BOEK 5 Goederenrecht BOEK 6-8 Verbintenissenrecht
Eigendom en afgeleide rechten BOEK 6-8 Verbintenissenrecht Boek 6 Algemeen gedeelte Boek 7/7A Bijzondere overeenkomsten Boek 8 Verkeersmiddelen en vervoer

8 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten Natuurlijke personen
art. 1:1 BW Rechtspersonen Eigen vermogen Vereniging, nv, bv Dieren? Laatste strafproces 1664 NV

9 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten Dieren?
Laatste strafproces 1664

10 Vrouw klaagt olifant aan
Woensdag 16 september Vrouw klaagt olifant aan GWANGJIN -  Een Zuid-Koreaanse vrouw heeft een olifant uit een dierentuin beschuldigd van geweldpleging. De vrouw vertelde de politie dat ze zag hoe de olifant met zijn slurf een steen oppakte. Toen ze zich omdraaide, sloeg het dier toe. Volgens de Zuid-Koreaanse mikte de olifant op haar hoofd.Bewijsmateriaal is er niet; er hangen geen bewakingscamera's in de dierentuin. Toch houdt de vrouw vol dat het echt de olifant was die haar bekogelde.

11 AMSTERDAM – Robots in de toekomst burgerrechten. Dat is een van de conclusies van een rapport van de Britse overheid, zo meldt de BBC. @ 21 december :56 Het rapport doet een reeks voorspellingen over de komende vijftig jaar. Robots kunnen zich volgens de onderzoekers ontwikkelen tot wezens die zichzelf kunnen voortplanten en kunstmatige intelligentie ontwikkelen.

12 Rechtssubjecten Dragers van rechten en plichten Rechtspersonen
Eigen vermogen Vereniging, nv, bv NV

13 Drie soorten rechtspersonen
Art. 2:1 BW: krachtens privaatrecht opgericht vereniging, stichting, nv, bv, etc. Art. 2:1 BW: krachtens publiekrecht ingesteld Staat, provincie, gemeente Waterschap Universiteit Art. 2:2 BW: erkende Kerkgenootschappen

14 Subjectief recht (right)
Aan rechtssubject toekomend(e) Recht Eigendomsrecht Bevoegdheid Vorderingsrecht

15 feit met rechtsgevolg voor rechtssubject
Law Right objectief recht + rechtsfeit subjectief recht feit met rechtsgevolg voor rechtssubject BEGIN van het uitgewerkte RECHTSFEIT-schema bloot rechtsfeit menselijke handeling rechtshandelen feitelijk handelen

16 1. Bloot rechtsfeit Geboorte Naburigheid Tijdsverloop Rechtsgevolg
Recht op levensonderhoud 1:392 BW Naburigheid Recht op afknippen overhangende tak Art. 5: 44 BW Tijdsverloop Vorderingsrecht teniet na 20 jaar Art. 3: 306 BW Casus raam op erfafscheiding

17 2. Rechtsfeit menselijk handelen
A. Rechtshandelen Rechtsgevolg Beoogd door menselijk handelen Wil of intentie zeer relevant B. Feitelijk handelen Wil of intentie irrelevant

18 Feitelijk handelen: rechtsgevolg?
Relschopper Wet criteria Eigenaar auto Verbintenis tot betalen schadevergoeding

19 Feitelijk handelen Onrechtmatige daad Recht op schadevergoeding
art. 6:162 BW Rechtmatige daad Vb zaakwaarneming Recht op vergoeding kosten Wanprestatie Recht op vermindering bedrag

20 Rechtshandeling Definitie art. 3:33 BW Wil gericht op rechtsgevolg
door verklaring geopenbaard

21 Wanneer rechtshandelen
Tennisafspraak ? Vriendin (4-tje) Exhibiton Federer Eetafspraak ? Cateraar Vriendin Wil

22 Elke verplichting verbintenis?
Morele verplichting Niet afdwingbaar Verbintenis Afdwingbaar Natuurlijke verbintenis In between

23 Natuurlijke verbintenis
Art. 6:3 BW niet-afdwingbaar Maar indien voldaan: geen onverschuldigde betaling Voorbeelden Dringende verplichting van moraal en fatsoen Terugbetaling steekpenningen Vordering uit Kansspel Weddenschap

24 Eenzijdige rechtshandeling
Wil van 1 persoon relevant Vb opstellen testament art. 4:42 BW Vb erkennen natuurlijk kind art. 1:5 BW Vb opzeggen arbeidsovereenkomst art. 7:670 BW

25 Twee- of meerzijdige rechtshandeling
Aanbod Aanvaarding Aanbod – aanvaarding = huurovereenkomst Verbintenissen: Ter beschikking stellen Betalen huurprijs Aanbod – aanvaarding = koopovereenkomst Verbintenissen Levering Betaling = Overeenkomst

26 (Verbintenis uit de wet)
Verschillen Rechtshandeling Feitelijke handeling Wil van de handelende persoon is gericht op het ontstaan van een rechtsgevolg. (art. 3:33 BW) Het rechtsgevolg treedt in ongeacht of het rechtsgevolg beoogd is of niet. (Verbintenis uit de wet) Art. 3:33 BW Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

27 Verschil feitelijk en rechtshandelen
Rechtshandeling Vernietigbaar Feitelijk handelen Onomkeerbaar

28 Beperkte wil: handelingsonbekwaam
Minderjarigen tenzij toestemming vertegenwoordiger art. 1:233 BW Uitdrukkelijk of Verondersteld tenzij handlichting (art. 1:235 BW) Onder curatele gestelden art. 1:378 BW Tenzij toestemming curator

29 feit met rechtsgevolg voor rechtssubject
objectief recht + rechtsfeit subjectief recht feit met rechtsgevolg voor rechtssubject bloot rechtsfeit menselijke handeling BEGIN van het uitgewerkte RECHTSFEIT-schema rechtshandelen feitelijk handelen onrechtmatig rechtmatig wanprestatie eenzijdig meerzijdig

30 Wat is geven Rechtsfeit? Bloot rechtsfeit? Feitelijk handelen?
Buurvrouw geeft Junior Rechtsfeit? Bloot rechtsfeit? Feitelijk handelen? Rechtshandelen? Meerzijdige rechtshandeling? Eenzijdige rechtshandeling?

31 Geven = schenking(sovereenkomst)


Download ppt "Objectief recht (law) Geheel van hier te lande geldende regels."

Verwante presentaties


Ads door Google