De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marjan van Hof & Lineke Bos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marjan van Hof & Lineke Bos"— Transcript van de presentatie:

1 Marjan van Hof & Lineke Bos
Invoering Functiemix Marjan van Hof & Lineke Bos

2 Kansen en bedreigingen Afspraken Implementatietraject bij Procon
Programma Wat is de functiemix? Functiemix in de CAO Kansen en bedreigingen Afspraken Implementatietraject bij Procon Randvoorwaarden Criteria Sollicitatieprocedure Vragen

3 Klachten over onderwijskwaliteit
Aanleiding Lerarentekort Klachten over onderwijskwaliteit Rapport Commissie Rinnooy Kan (september 2007) Actieplan LeerKracht (november 2007) Convenant LeerKracht (april 2008) CAO-VO

4 LA-leerkrachten, LB en LC leraren Kwaliteitsimpuls
Wat is de functiemix? LA-leerkrachten, LB en LC leraren Kwaliteitsimpuls Bevorderen loopbaanmogelijkheden Vastgestelde percentages Invulling functies op basis van lesgevende taken

5 De CAO-PO over de functiemix
Meer dan 50% lesgeven LB en LC functies LC mag worden ingewisseld voor meer LB Percentages staan vast per jaar Functies beschrijven/waarderen met FUWA-PO Jaarlijks geld beschikbaar vanaf

6 De percentages PO 2010 2011 2012 2013 2014 Bestuur 8% 16% 24% 32% 40% Brin nr. 6% 12% 18% 30%

7 Salarisschalen La en Lb
Salarisschaal La Salarisschaal Lb La 1 €2270 per maand La 10 €2730 per maand La 18 €3274 per maand Lb 1 €2354 per maand Lb 10 €2917 per maand Lb 18 €3597 per maand (volgens CAO PO 2009)

8 Eindelijk individuele leraren belonen
Kansen… Eindelijk individuele leraren belonen Loopbaan perspectief bieden aan leraren Kwaliteit van het onderwijs verhogen Lesgeven komt weer centraal te staan Professioneel leidinggeven Actualiseren personeelsbeleid

9 Veel weerstand tegen het maken van verschillen Vaste % werkt niet
Bedreigingen… Onrust in de school Veel weerstand tegen het maken van verschillen Vaste % werkt niet Liever incidenteel belonen voor extra prestaties

10 Functiemix alleen bedoeld voor leraren:
Afspraken Functiemix alleen bedoeld voor leraren: Voldoet aan eisen WPO/WEC en Wet BIO Pedagogisch en didactisch verantwoordelijk voor groep leerlingen Minimaal 50% of meer van 930 uur verantwoordelijk voor die groep leerlingen Deeltijders naar rato

11 Moet voldoen aan de voorbeeldfunctie in de CAO Werk-en denkniveau HBO+
Afspraken Moet voldoen aan de voorbeeldfunctie in de CAO Werk-en denkniveau HBO+ Ontwikkelen, uitdragen en verdedigen onderwijsbeleid Signaleren en analyseren innovatiebehoefte

12 Procon het implementatie- traject
Formeren van een projectgroep Twee projectgroepbijeenkomsten Vaststellen LB-functie Randvoorwaarden Criteria Sollicitatieprocedure

13 Procon Vaststellen LB-functie
Voorbeeldfunctie als uitgangspunt Nadruk op coachen Verschillende specialisaties: Taal/rekencoördinator Bouwcoördinator ICT-coördinator

14 Procon Randvoorwaarden
Scholen vrij in keuze voor de LB ‘specialisatie’ Minimum WTF 0,46 (ong. 2 dagen) Passende opleiding volgen i.v.m. HBO+ Veel aandacht voor coachen

15 Voldoen aan de functie-inhoud Opleidingseisen 50% lesgeven
Procon Criteria Voldoen aan de functie-inhoud Opleidingseisen 50% lesgeven

16 Procon Sollicitatie- procedure
Gekozen voor sollicitatie (i.p.v. benoeming) Eerste ronde LB-functies binnen de eigen school geen echte vacature, maar ‘formalisatie’ Motivatie + ambities op papier

17 Procon Selectie-commissie
Bestaat uit eigen directeur + directeur andere school Mogelijk ook derde persoon Gesprek met alle sollicitanten Benoeming eventueel met terugwerkende kracht tot

18 Wat de keus ook wordt: het management is verantwoordelijk!
Procon Management Wat de keus ook wordt: het management is verantwoordelijk! Management beslist op basis van de vastgestelde criteria Altijd teleurstelling…

19 Vragen?


Download ppt "Marjan van Hof & Lineke Bos"

Verwante presentaties


Ads door Google