De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Functiemix Marjan van Hof & Lineke Bos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Functiemix Marjan van Hof & Lineke Bos."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Functiemix Marjan van Hof & Lineke Bos

2 Invoering functiemix Programma Wat is de functiemix? Functiemix in de CAO Kansen en bedreigingen Afspraken Implementatietraject bij Procon Randvoorwaarden Criteria Sollicitatieprocedure Vragen

3 Invoering functiemix Aanleiding Lerarentekort Klachten over onderwijskwaliteit Rapport Commissie Rinnooy Kan (september 2007) Actieplan LeerKracht (november 2007) Convenant LeerKracht (april 2008) CAO-VO 2008-2010

4 Invoering functiemix Wat is de functiemix? LA-leerkrachten, LB en LC leraren Kwaliteitsimpuls Bevorderen loopbaanmogelijkheden Vastgestelde percentages Invulling functies op basis van lesgevende taken

5 Invoering functiemix De CAO-PO over de functiemix Meer dan 50% lesgeven LB en LC functies LC mag worden ingewisseld voor meer LB Percentages staan vast per jaar Functies beschrijven/waarderen met FUWA-PO Jaarlijks geld beschikbaar vanaf 1-8-2010

6 Invoering functiemix De percentages PO 20102011201220132014 Bestuur8%16%24%32%40% Brin nr.6%12%18%24%30%

7 Invoering functiemix Salarisschalen La en Lb Salarisschaal La La 1 €2270 per maand La 10 €2730 per maand La 18 €3274 per maand Salarisschaal Lb Lb 1 €2354 per maand Lb 10 €2917 per maand Lb 18 €3597 per maand (volgens CAO PO 2009)

8 Invoering functiemix Kansen… Eindelijk individuele leraren belonen Loopbaan perspectief bieden aan leraren Kwaliteit van het onderwijs verhogen Lesgeven komt weer centraal te staan Professioneel leidinggeven Actualiseren personeelsbeleid

9 Invoering functiemix Bedreigingen… Onrust in de school Veel weerstand tegen het maken van verschillen Vaste % werkt niet Liever incidenteel belonen voor extra prestaties

10 Invoering functiemix Afspraken Functiemix alleen bedoeld voor leraren: Voldoet aan eisen WPO/WEC en Wet BIO Pedagogisch en didactisch verantwoordelijk voor groep leerlingen Minimaal 50% of meer van 930 uur verantwoordelijk voor die groep leerlingen Deeltijders naar rato

11 Invoering functiemix Afspraken Moet voldoen aan de voorbeeldfunctie in de CAO Werk-en denkniveau HBO+ Ontwikkelen, uitdragen en verdedigen onderwijsbeleid Signaleren en analyseren innovatiebehoefte

12 Invoering functiemix Procon het implementatie- traject Formeren van een projectgroep Twee projectgroepbijeenkomsten  Vaststellen LB-functie  Randvoorwaarden  Criteria  Sollicitatieprocedure

13 Invoering functiemix Procon Vaststellen LB-functie Voorbeeldfunctie als uitgangspunt Nadruk op coachen Verschillende specialisaties: o Taal/rekencoördinator o Bouwcoördinator o ICT-coördinator

14 Invoering functiemix Procon Randvoorwaarden Scholen vrij in keuze voor de LB ‘specialisatie’ Minimum WTF 0,46 (ong. 2 dagen) Passende opleiding volgen i.v.m. HBO+ o Veel aandacht voor coachen

15 Invoering functiemix Procon Criteria Voldoen aan de functie-inhoud Opleidingseisen 50% lesgeven

16 Invoering functiemix Procon Sollicitatie- procedure Gekozen voor sollicitatie (i.p.v. benoeming) Eerste ronde LB-functies binnen de eigen school  geen echte vacature, maar ‘formalisatie’ Motivatie + ambities op papier

17 Invoering functiemix Procon Selectie- commissie Bestaat uit eigen directeur + directeur andere school Mogelijk ook derde persoon Gesprek met alle sollicitanten Benoeming eventueel met terugwerkende kracht tot 1-8-2010

18 Invoering functiemix Procon Management Wat de keus ook wordt: het management is verantwoordelijk! Management beslist op basis van de vastgestelde criteria Altijd teleurstelling…

19 Invoering functiemix Vragen?


Download ppt "Invoering Functiemix Marjan van Hof & Lineke Bos."

Verwante presentaties


Ads door Google