De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplannen Beleid Bouwen Vergunningen APV Handhaven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplannen Beleid Bouwen Vergunningen APV Handhaven"— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplannen Beleid Bouwen Vergunningen APV Handhaven
Fysieke keten Bestemmingsplannen Beleid Bouwen Vergunningen APV Handhaven

2 Bestemmingsplannen Initiatievenplan Ontwikkelings- gericht bestemmen

3 Wirwar beleidsregels en nota’s
Inventarisatie geldend ruimtelijke beleid bij invoering WABO 127 beleidsnota’s, regels, verordeningen, etc Opschonen lijst 20 documenten buiten invloed gemeente (rijk, provenciaal, etc) 20 documenten waren wensen, geen vastgesteld beleid 40 documenten waren niet nodig voor WABO toets 7 documenten zijn ingetrokken (verouderd en/of dubbel beleid) Resultaat lijst teruggebracht tot 40 documenten en daarmee duidelijkheid in regels

4 Prioritering Welstandsvrije proef Pilots Ruimte Geven
Behouden Kernkwaliteiten Toetsen (en regie) Programmeren Zaans Evenwicht Initiator en regie Ruimte geven Toetsende en terugtredende overheid Kansen stimuleren Partner in ontwikkeling Inzet RAP budget Inzet kennis en expertise Investeringsfonds Welstandsvrije proef Pilots Ruimte Geven Uiteindelijk hebben we deze principes proberen te vatten in een overzichtelijk model met 4 kwadranten. Deze laat een ontwikkelende kant en een toetsende rol van de overheid zien. Drie kwadranten daarvan hebben we hiervoor al toegelicht, maar de vierde, namelijk ruimte geven, nog niet. Dit principe wordt ook het meest spannende en betekent ook voor de meeste van ons een nieuwe manier van werken. Op dit moment streven we naar een verdeling van onze opgaven en gebieden in de stad waarbij we een klein aantal projecten hebben waar we actief mee bezig zijn, soms als initiator en soms als partner in ontwikkeling. Vanuit de huidige economische situatie moeten we toewerken naar een grote toetsende en terugtredende rol, omdat we een stevige bezuinigingsopgaven te realiseren hebben. Door ruimte te geven bieden we hopelijk ook meer kansen aan initiatiefnemers vanuit de stad zelf Ruimte geven betekent op voorhand duidelijkheid geven over de kaders. Discussies die hierin naar boven komen zijn: 1) openheid en kwaliteit Landelijk gebied versus verdichting en woonwensen (ook/juist de mensen die er al wonen) 2) Samen met de buurt maken van een plan. Initiatiefnemer en buurtvertegenwoordiging komen er (binnen vooraf gestelde kaders) samen uit. Denk daarbij aan bouwhoogte, parkeren, woingtypologie. 3) welstandsbeleid; reguleren waar het moet en welstandsvrij waar het kan (De)regulerende overheid “Sturen aan de voorkant” Ontwikkelen 4

5 Pilots Ruimte Geven Gasfabriekterrein Krommenie Fortuinschool
Aan de hand van 3 pilotgebieden in Krommenie willen we het principe van ruimte geven verder uitwerken: Gasfabriekterrein Locatie Fortuinschool Het rosariumgebied

6 welstandsvrij op proef burenakkoord
Bouwinitiatieven pilots ruimte geven welstandsvrij op proef burenakkoord

7

8 Medewerkers geschoold in lean-trajecten
Vergunningen Medewerkers geschoold in lean-trajecten Alle aanvragen en veel afgiften gedigitaliseerd Flitsprocedure Klant-volgsysteem

9 Heel veel regels afgeschaft of vereenvoudigd
Handhaving/APV Heel veel regels afgeschaft of vereenvoudigd 2009: Ventvergunning 2009: Vergunning voor alarminstallaties 2009: Dienstverleningsvergunning 2009: Reclamevergunning 2009: Vergunning voor het houden van bijen 2011: Vergunning voor flyeren 2011:Kennisgeving incidentele festiviteit tijdens collectieve feestdagen 2011: Vergunning voor ondersteunende horeca (bijv. in winkels, bouwmarkten) 2014: horeca exploitatievergunning voor Bed and Breakfast 2009: Kapvergunning: niet meer nodig voor particuliere bomen die niet op de bomenlijst staan 2010: Bundelen van vergunningen in de Wabo 2012: Evenementen: melding voor kleine evenementen 2012: Sloopmeldingen i.p.v. vergunning 2013: Flitsprocedure: snellere procedure en minder toetsen bij dakkapellen, reclame, dakterras, kozijnwijzigingen, schuurtjes, tuinhuisjes, erfafscheidingen, vlaggenmasten (Wabo beleidsplan) 2014: Aanwijzen welstandsvrije gebieden 2013: Kader verruiming (Nota Woonbebouwing) 2014: Ambtelijke afdoening welstandstoets 2014: Aanwijzen prioritaire gebieden 2014: Wabo versnelde procedure (lean maken reguliere procedure) 2014: Plaatsen objecten: melding voor bouwobjecten, uitstallingen, plantenbakken en bankjes

10 De rode loper voor ondernemers

11 Groenadoptie

12 2015 Uitkomsten enquête en interviews naast de vele (in- en externe) initiatieven leggen Gaten signaleren Bespreken en doorleven van consequenties Met de raad Nadere aanpak bepalen Prioriteiten stellen Nominatie Nu al eenvoudig Beter Trofee

13 Tevreden Mooie voorbeelden waar we het merkbaar anders doen
Snelle en eenvoudige procedures Een organisatie die kan inspelen op de veranderingen Burgers en ondernemers met begrip voor regels en procedures Burgers en ondernemers die hun verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen


Download ppt "Bestemmingsplannen Beleid Bouwen Vergunningen APV Handhaven"

Verwante presentaties


Ads door Google