De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN"— Transcript van de presentatie:

1 WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

2 RISICO’S Gezondheidschade; Milieuschade.

3 MAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Lees de aanwijzingen op het etiket of productinformatieblad; Volg deze aanwijzingen altijd stipt op; Zorg dat de veiligheidsinformatie aanwezig is op de plaats waar de stoffen worden gebruikt; Zorg dat EHBO-middelen aanwezig zijn (oogspoelfles).

4 MAATREGELEN VOOR OPSLAG
Controleer de verpakking en voorkom lekkage; Na gebruik verpakking weer goed sluiten; Bewaar de stoffen alleen in de juiste verpakking; Schenk nooit stoffen over in limonadeflessen; Bewaar gevaarlijke stoffen bij voorkeur achter slot en grendel; Op de werkplek niet meer aanwezig dan een dagvoorraad.

5 GEVAARSSYMBOLEN (OUD)
Giftig Schadelijk (Xn) Bijtend (C) Irriterend (Xi) Ontplofbaar Oxiderend Licht ontvlambaar (F) Zeer licht ontvlambaar (F+)

6 Giftig Hebben in kleine hoeveelheden invloed op de gezondheid Schadelijk Bijtend Tasten de huid aan, kunnen brandwonden veroorzaken Irriterend Huidirritatie of huidontsteking Ontplofbaar Kunnen ontploffen (door verschillende oorzaken) Ontvlambaar Kunnen door vonk of aanraking met heet oppervlak tot ontbranding komen Oxiderend Bevorderen de verbranding van brandbare stoffen

7 GEVAARSSYMBOLEN (NIEUW)
Giftig Schadelijk, Irriterend, Sensibiliserend Corrosief Gevaar voor het aquatisch milieu Explosief Oxiderend Ontvlambaar Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Gassen onder druk

8 R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
NIEUWE ZINNEN (P EN H ZINNEN) P = preventie H= gevaar (hazard) OUD R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken R60: Kan de vruchtbaarheid schaden R61: Kan het ongeboren kind schaden R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing NIEUW H 340 Kan genetische schade veroorzaken H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

9 Oude aanduiding Nieuwe aanduiding

10 Wilt u meer weten over veilig en gezond werken?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op

11 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN"

Verwante presentaties


Ads door Google