De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Onderzoek naar de opvoedingsbelasting van licht verstandelijk beperkte ouders die van het Ouder-kind project in Parkstad hulpverlening ontvangen, waardoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Onderzoek naar de opvoedingsbelasting van licht verstandelijk beperkte ouders die van het Ouder-kind project in Parkstad hulpverlening ontvangen, waardoor."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Onderzoek naar de opvoedingsbelasting van licht verstandelijk beperkte ouders die van het Ouder-kind project in Parkstad hulpverlening ontvangen, waardoor op de opvoedingsbelasting wordt verlaagd en uithuisplaatsing wordt voorkomen’. Presentatoren: Roxy Ekkerink Bart Keulen In opdracht van lectoraat ‘opvoeden in het publieke domein’

2  Onderzoek naar 1.Effecten van intensieve hulpverlening aan ouders met licht verstandelijke beperking in Ouder & Kind project Parkstad 2.Hoe dit door ouders en hulpverleners wordt ervaren  Doel: voorkomen uithuisplaatsing 0-4 jaar  Omvang onderzoekspopulatie 31 ouders, deelname: 21 ouders  17 vrouw, 4 man; 26 kinderen  Geen deelname: (1) geen toestemming cliënt; (2) persoonlijke omstandigheden

3  Onderzoek Japke-Nynke de Vries  30% kan goede opvoeding bieden  60% ouders kent moeizaam/problematisch gedrag naar kinderen (verwaarlozing/seksueel misbruik, onderstimulering)  Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming  381 gezinnen: 25% van de ouders lvb  Vaak met bijkomende problematiek  Baert & Raymaekers  Goede begeleiding kan uithuisplaatsing voorkomen  Langer opgroeien thuis voorkomt psychische problemen op latere leeftijd

4 Hoofdvraag: Welk effect heeft intensieve hulpverlening in het Ouder & Kind Project, hoe wordt dit door ouders en hulpverleners ervaren en voorkomt het uithuisplaatsing? Deelvragen:  Hoe wordt ouderschap door lvb ouders in dit project ervaren?  Wat is het beeld van ouder(s) bij start deelname aan project?  Welk beeld hebben professionals t.a.v. opvoedingsbelasting ouder(s) en veiligheid kind?  In hoeverre sluit project aan bij uitgangspunten transitie jeugdzorg?

5  Literatuuronderzoek  Geeft inzicht in aansluiting bij doelstelling transitie jeugdzorg  Dossieronderzoek  Meet aanvangssituatie  Opvoeding Belasting vragenlijst (OBVL: Vermulst e.a. 2011)  Meet beleving ouders: (1) problemen opvoeder en kind (2) problemen met opvoeden (3) depressieve stemmingen (4) rolbeperkingen en gezondheidsklachten (5)  Screeningslijst gezinnen Ouder & Kind huis, Radar  Meet opvoedingsbelasting ouders en veiligheid kinderen vanuit perspectief professional

6 Er worden in totaal 21 dossiers onderzocht. Tijdens het dossier onderzoek is gekeken naar de ernst van de problematiek van de ouders bij de start van de deelname aan het Ouder&Kind project. In 86% van alle dossiers is er sprake van meer dan drie bijkomende problemen waaronder; een belastende voorgeschiedenis, kinderbeschermingsverleden, een geringe zelfredzaamheid, schulden en/of geen/ beperkt sociaal netwerk.

7  Problemen opvoeder – kind relatie  gelukkig met kind, vrolijk bij kind, tevreden gevoel, prettig met kind, rustig bij kind, geniet van kind  Problemen met opvoeden  kind luistert, kan kind kalmeren, controle over kind, omgaan met kind, kind corrigeren  Depressieve stemmingen  plezier in het leven, gelukkig voelen, nut leven niet zien, vaak slechte bui, hekel aan mezelf  Rolbeperking  niet aan zich zelf toekomen, minder contact, weinig van huis  Gezondheidsklachten  drukkend gevoel, moe, pijn in maagstreek, benauwdheid borst, moe bij opstaan

8 Ouders omcirkelen: Geldt niet, geldt een beetje, geldt behoorlijk geldt helemaal Scores bepaald (ruwe T-scores) gebaseerd op Nederlandse normen voor algemene bevolking www.praktikon.nl

9

10

11

12

13  Vier onderwerpen: (1) ouder, (2) relatie kind & ouder, (3) kwetsbaarheidfactoren bij het kind, (4) gezin-en omgevingsfactoren.  Score: ?/S/M/V/G

14  Responsiviteit : troosten bij verdriet, vaste verzorger, kind gerust stellen bij angst, fysieke genegenheid tonen  Stimulatie: spelen met kind, aanwezigheid speelgoed, positieve aandacht geven  Structuur: vaste bedtijden, continuïteit in routine  Gedrag: beheersing conflict en geweld  Verzorging  Scholing en ontplooiing: bereidheid tot ontvangen hulp, in staat nieuwe dingen te leren  Omgeving: ouder zorgt voor veilige omgeving, bescherming tegen onveilig gedrag  Woning, financiën, contacten

15

16

17

18

19

20  Doelgroep met zeer ernstige problematiek  Past in compartiment 2: versterking ondersteuning (v Yperen)  Tegenstrijdig beeld  Ouders ervaren weinig tot geen problemen: zelfoverschatting of minder goed kunnen reflecteren?  Professionals maken zich zorgen, o.a. over veiligheid: te hoge verwachtingen, geen realistisch beeld van mogelijkheden  Ouder & Kind project voorkomt uithuisplaatsing op korte termijn, op lange termijn: onbekend  Naarmate kind ouder wordt, stelt ouderschap andere eisen

21  50% ouder(s) scoort slecht m.b.t. veiligheid kind  Volgens professionals  Gebaseerd op vijf basisprincipes goed opvoeden (Verdonk)  (1) Veilige en stimulerende omgeving  (2) Positieve ondersteuning  (3) Structuur bieden  (4) Realistische verwachtingen  (5) Goed voor jezelf kunnen zorgen als ouder  Is risicofactor ontwikkeling kind  Of overschatten hulpverleners mogelijkheden ouders?

22 1. Opbouw en borgen sociaal netwerk essentieel  Scores ouder(s) met netwerk zijn positiever  Omzetten professioneel netwerk naar sociaal netwerk  Netwerk fungeert als buffer en versterkt veerkracht (van der Pas)  (Semi) professionele inzet (tijdelijk) nodig?  Maastrichtse Sociaal netwerk analyse (MSNA-VB methode) 2. Integrale benadering problemen kan winst opleveren  Gezondheid: 23% geeft aan problemen te ervaren  Brede blik, conform uitgangspunten jeugdwet  Meer langdurige en beter gedragen oplossingen 1. Aandacht voor professional/reflectie

23 1. Veilige en stimulerende omgeving 2. Positieve ondersteuning 3. Aansprekende discipline4. Realistische verwachtingen 5. Als ouder goed voor jezelf zorgen Discussieonderwerp

24 -Onder toezicht van Jeugdzorg -Uithuisplaatsing plaatsgevonden -Moeder: LVB + Boderline -Vader: Moeilijk uiten (stoornis) -Gezin scoorde slecht op veiligheid Gevolg -Uitspraak rechter: Voogd heeft niet alles gedaan om Savanna te beschermen Geleerd voor de toekomst -Niet wachten op problemen maar voorkom problemen

25

26 Hechtingsproces Bezuinigingen Zelfbeschikkingsrecht Men heeft eigen opvattingen over goed genoeg ouderschap Transitie Jeugdzorg Participatie Maatschappij …..Onze visie!

27


Download ppt "‘Onderzoek naar de opvoedingsbelasting van licht verstandelijk beperkte ouders die van het Ouder-kind project in Parkstad hulpverlening ontvangen, waardoor."

Verwante presentaties


Ads door Google