De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende infovergadering – 04 september 2014 i.k.v. voorlopige vaststelling – 26 juni 2014 openbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende infovergadering – 04 september 2014 i.k.v. voorlopige vaststelling – 26 juni 2014 openbaar."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende infovergadering – 04 september 2014 i.k.v. voorlopige vaststelling – 26 juni 2014 openbaar onderzoek: 25/08/2014 – 24/10/2014

2 » verwelkoming » procedure ruimtelijke uitvoeringsplannen » praktische info openbaar onderzoek » context – situatieschets » toelichting bij de voorschriften » vragen? Verloop van de avond

3 MERscreening (MilieuEffectenRapport) » Onderzoek naar de impact van het planinitiatief op de verschillende milieuaspecten » Ontheffing verkregen op 05/06/2014 : opmaak PlanMER niet nodig PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Procedure

4 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) plenaire vergadering (01/04/2014) voorlopige vaststelling provincieraad (03/07/2014) aankondigen OO binnen 30 dagen openbaar onderzoek (OO) 60 dagen (25/08/2014 - 24/10/2014)

5 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) behandelen adviezen en bezwaren door PROCORO openbaar onderzoek (OO) 60 dagen binnen 90 dagen na einde OO definitieve vaststelling provincieraad beslissing Vlaamse regering binnen 60 dagen na ontvangst

6 6  Plan ter inzage: » Bij betrokken steden / gemeenten » Bij dienst Ruimtelijke Planning provincie West- Vlaanderen (PH Boeverbos, lokaal 3.01) » Op www.west-vlaanderen.be > kwaliteit: ruimtelijke ordening > ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)www.west-vlaanderen.be  Bezwaren of opmerkingen: » Tussen 25/08/2014 & 24/10/2014 » Afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente of bij de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie » Aangetekend versturen naar: Voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening p/a provinciehuis boeverbos – lokaal 3.01 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Praktische info openbaar onderzoek

7 7 Context  PRUP Solitaire vakantiewoningen – Westhoek » goedgekeurd: 23/10/2013  Naar aanleiding van het logiesdecreet  Plangebied » arrondissement Brugge » arrondissement Oostende  ‘agrarisch gebied’  standaardtypebepaling & functiewijzigingsbesluit  Impact planopties: » geen invloed op mobiliteit » geen invloed op leefbaarheid

8 8 Context  PRUP Solitaire vakantiewoningen – Westhoek » goedgekeurd: 23/10/2013  Naar aanleiding van het logiesdecreet  Plangebied » arrondissement Brugge » arrondissement Oostende  ‘agrarisch gebied’  standaardtypebepaling & functiewijzigingsbesluit  Impact planopties: » geen invloed op mobiliteit » geen invloed op leefbaarheid

9 9  Binnen de contour van dit RUP wordt de functie solitaire vakantiewoning, binnen bestaande vergund of vergund geachte, niet verkrotte woningen, met uitzondering van appartementen en studio’s, toegestaan, voor zover deze woning is gelegen in een bestemming die ressorteert onder de gebiedscategorie ‘landbouw’ cfr. VCRO en voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen functies zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie.  Een woning die door middel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd bestemd, kan ten allen tijde terug als residentiële woning worden vergund. Voorschriften

10 10  Wanneer een solitaire vakantiewoning wordt vernietigd of beschadigd door een vreemde oorzaak, dan kunnen de herstelwerken vergund worden, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: 1° de solitaire vakantiewoning werd in het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging daadwerkelijk uitgebaat, waarbij deze uitbating kan worden aangetoond middels alle rechtens toegelaten bewijsmiddelen; 2° de aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het verzekeringsbedrag of, zo de vernieling of beschadiging niet door een verzekering gedekt zijn, binnen de vijf jaar na het optreden van deze vernieling of beschadiging; 3° het bouwvolume van de herstelde solitaire vakantiewoning blijft beperkt tot het vergunde of vergund geachte bouwvolume. Voorschriften

11 11 Davy Goethals Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel: 050/40.34.02 Email: Davy.Goethals@west-vlaanderen.beDavy.Goethals@west-vlaanderen.be Vragen?


Download ppt "Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende infovergadering – 04 september 2014 i.k.v. voorlopige vaststelling – 26 juni 2014 openbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google