De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 20 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 20 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 20 januari 2015

2 WELKE ONDERWERPEN ? Keuzebegeleiding: de stand van zaken Stromen, profielen en vakken Keuzelessen en keuzemoment Informatie vakken en adviezen Uw rol en onze rol Vragen

3 Doel van onze keuzebegeleiding Leerling krijgt zicht op zichzelf (zelfconcept). - Wat kan ik ? (capaciteiten) - Wat vind ik leuk ? (interesses) - Wat vind ik belangrijk? (waarden) Leerling en ouders krijgen zicht op vakkenaanbod/ mogelijkheden van ‘t Hooghe Landt. De leerling kiest weloverwogen een vakkenpakket. De leerling krijgt zicht op de eisen van vervolgopleidingen. Leerling kiest een passende opleiding/ passend vervolgtraject.

4 HET KEUZEPROGRAMMA Oriëntatiedag 4 december jl. Keuzelessen in begeleidingsuur gestart Ouderavond 20 januari 2015 Vakkeninformatie en lessen vakdocenten Adviezen vakdocenten via magister Decanenspreekuur 3 maart 2015 Keuze invoeren met Profileer: 2 april 2015

5 PROFIELEN en STROMEN M-STROOM Maatschappijprofielen Cultuur en maatschappij (CM) Economie en maatschappij (EM) N-STROOM Natuurprofielen Natuur en gezondheid (NG) Natuur en techniek (NT)

6 CULTUUR en MAATSCHAPPIJ SECTOREN Onderwijs Hulpverlening Kunst Communicatie Talen Rechten Sociale wetenschappen Geschiedenis Maatschappelijke dienstverlening BEROEPEN Beeldend kunstenaar Maatschappelijk werker Taalkundige Psycholoog Advocaat Modeontwerper Leraar Journalist Dramaturg

7 ECONOMIE en MAATSCHAPPIJ SECTOREN Handel Communicatie Vervoer Administratie Controle Bestuur Bedrijfswetenschappen Economische wetensch. Rechten BEROEPEN Econoom Advocaat /jurist PR-medewerker Accountant Sociaal geograaf Belastingconsulent Uitgever Marktonderzoeker Planoloog

8 NATUUR en GEZONDHEID SECTOREN Gezondheidszorg Agrarische sector Leefbaarheid en milieu Landbouwwetenschappen Medische opleidingen Productie en onderzoek Medische wetenschappen Voedselproductie Voedselveiligheid BEROEPEN Tandarts Huisarts Laboratoriummedewerker Bacterioloog Fysiotherapeut Diëtist Landbouwk. ingenieur Apotheker Landschapsarchitect

9 NATUUR en TECHNIEK SECTOREN Natuurwetenschappen Technische wetenschappen Vervoer Leefbaarheid en milieu Communicatie (technisch) Onderzoek, productie, techniek BEROEPEN Architect Ingenieur Geoloog Werktuigbouwkundige Biochemicus Elektrotechnicus Scheikundige Researchmedewerker Piloot Sterrenkundige

10 PROFIELONDERDELEN en VAKKEN Gemeenschappelijk deel 1920 SLU Profieldeel en profielkeuzedeel ca. 1900 SLU Keuze-examenvak minimaal 440 SLU (Geheel) vrije deel 480 SLU Profielwerkstuk 80 SLU ________ Samen in 4,5 en 6 VWO minimaal 4800 SLU per jaar ca. 1600 SLU

11 Profielindeling  overzicht t.b.v. exameneisen Gemeenschappelijk deel Ne, en, 2 e mod.vreemde taal of latl (  Gymnasium), anw, ml, lo, ckv Profieldeel (verplicht) Cultuur en Maatschappij gs, wi C of A (+2 pkv) Economie en Maatschappij gs, wi A of B, ec (+1 pkv) Natuur en Gezondheid bi, sk, wi A of B (+1 pkv) Natuur en techniek na, sk, wi B (+1 pkv) Profielkeuzevakken C+M: één vak uit ak, maw, ec + één vak uit bv, dr, fa, du, la* E+M: één vak uit ak, maw, M&O, fa, du N+G: één vak uit na, NL&T, ak, o&o* N+T: één vak uit bi, NL&T, o&o* Keuze-examenvak te nader te kiezen vak uit o.a. de overige profielkeuzevakken Geheel vrije deel: lbs, mas, lob, een extra vak of andere (schooleigen) activiteiten. Profielwerkstuk

12 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Nederlands Engels Frans of Duits of Latijn (  Gymnasiumdipl.) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (niet voor latinisten ) ANW

13 CULTUUR en MAATSCHAPPIJ Profielvakken (verplicht) Wiskunde C (of A) Geschiedenis Profielkeuzevak (cultuur) Kies 1 uit: Kunstvak: beeldende vormgeving of drama Frans of Duits of Latijn Profielkeuzevak (maatschappij) Kies 1 uit: Aardrijkskunde Maatschappijwetenschappen Economie + Keuze-examenvak !!!

14 ECONOMIE en MAATSCHAPPIJ Profielvakken (verplicht) Wiskunde A (of B) Geschiedenis Economie Profielkeuzevak Kies 1 uit: Aardrijkskunde Management en Organisatie Maatschappijwetenschappen Frans of Duits + Keuze-examenvak !!!!

15 NATUUR en GEZONDHEID Profielvakken: (verplicht) Wiskunde A (of B) Biologie Scheikunde Profielkeuzevak: Kies 1 uit: Natuurkunde Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Aardrijkskunde Onderzoek en ontwerpen (O&O)  Technasium + Keuze-examenvak !!!

16 NATUUR en TECHNIEK Profielvakken: (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Profielkeuzevak Kies 1 uit: Biologie Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Onderzoek en ontwerpen (O&O)  Technasium + Keuze-examenvak

17 Het Keuze-examenvak Naast Gemeenschappelijk Deel en Profieldeel komt er in het examen nog 1 vak bij (min. 440 SLU’s) Dat kan zijn: Een nog niet gekozen profielkeuzevak Een vak uit een ander profiel Heel belangrijk: Er kan veel maar de keuze moet wel logisch en ook uitvoerbaar zijn.

18 Uitsluiting vakkencombinaties Scheikunde - Geschiedenis Latijn - Frans (wel met Duits) O&O – NLT - Economie Natuurkunde - MAW (keuze in V4) M&O - Kubv - Kudr (keuze in V4)

19 HET VRIJE DEEL (Verplichte) Vrije Deel Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Maatschappelijke Stage (Keuze) Vrije deel Extra examenvak Leerjaaroverleg, cursus buiten school, leidende rol bij parascholair, excellentieprogramma, etc.

20 OPMERKINGEN bij keuze vwo4 Leerlingen kiezen M- of N-stroom Het naastgelegen profiel open houden in V4 Sommige vakken starten pas in VWO 5 maw, m&o, kudr, kubv (2 e keuzemoment in V4) Latijn naast N-profiel is mogelijk Ook combinatie Gymnasium-Technasium Ontheffingsregeling MVT (incidenteel)

21 KEUZELESSEN en ADVIEZEN Keuzelessen in begeleidingsuur door mentor/decaan Adviezen vakdocenten (G,T,A) +capaciteit, werkhouding en motivatie  Magister Informatie tijdens vaklessen Voorlichting door leerlingen V4 en V5 Invoeren op 2 april 2015 met Profileer Oefenen met Profileer  demo op de website Keuze wordt vastgelegd in een brief Zowel ouders als leerlingen ondertekenen de brief In principe 1 week bedenktijd

22 UW ROL en ONZE ROL Belangstelling tonen Kiezen vanuit goed zelfbeeld (mensbeeld) Relativeren van het belang Accepteren van beperkingen Toon begrip voor de onzekerheid Spreekuren decaan: Voor leerlingen V3: pauzes decanenkamer B006 of afspraak via mail Voor leerlingen en ouders: dinsdag 3 maart 2015

23 TOT SLOT Kiezen is verliezen www.kieseenprofiel.kennisnet.nl www.schoolweb.nl www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl Vragen ? Per mail: n.turkenburg@hoogehlandt.nl Ik wens u nog een prettige avond !


Download ppt "KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 20 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google