De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014

2 WELKE ONDERWERPEN ? Keuzebegeleiding: de stand van zaken Stromen, profielen en vakken Keuzelessen en keuzemoment Informatie vakken en adviezen Uw rol en onze rol Vragen

3 Doel van onze keuzebegeleiding Leerling krijgt zicht op zichzelf (zelfconcept). - Wat kan ik ? (capaciteiten) - Wat vind ik leuk ? (interesses) - Wat vind ik belangrijk? (waarden) De leerling kiest weloverwogen een vakkenpakket. De leerling krijgt zicht op de eisen van vervolgopleidingen.

4 HET KEUZEPROGRAMMA Oriëntatiedag 25 november jl. Keuzelessen in begeleidingsuur gestart Ouderavond 9 januari 2014 Vakkeninformatie en lessen vakdocenten Adviezen vakdocenten via magister Decanenspreekuur 25 februari 2014 Keuze invoeren met Profileer: 4 maart 2014

5 PROFIELEN en STROMEN M-STROOM Maatschappijprofielen Cultuur en maatschappij (CM) Economie en maatschappij (EM) N-STROOM Natuurprofielen Natuur en gezondheid (NG) Natuur en techniek (NT)

6 CULTUUR en MAATSCHAPPIJ SECTOREN Onderwijs Hulpverlening Kunst Communicatie Talen Rechten Sociale wetenschappen Geschiedenis Maatschappelijke dienstverlening BEROEPEN Beeldend kunstenaar Maatschappelijk werker Taalkundige Psycholoog Advocaat Modeontwerper Leraar Journalist Dramaturg

7 ECONOMIE en MAATSCHAPPIJ SECTOREN Handel Communicatie Vervoer Administratie Controle Bestuur Bedrijfswetenschappen Economische wetensch. Rechten BEROEPEN Econoom Advocaat /jurist PR-medewerker Accountant Sociaal geograaf Belastingconsulent Uitgever Marktonderzoeker Planoloog

8 NATUUR en GEZONDHEID SECTOREN Gezondheidszorg Agrarische sector Leefbaarheid en milieu Landbouwwetenschappen Medische opleidingen Productie en onderzoek Medische wetenschappen Voedselproductie Voedselveiligheid BEROEPEN Tandarts Huisarts Laboratoriummedewerker Bacterioloog Fysiotherapeut Diëtist Landbouwk. ingenieur Apotheker Landschapsarchitect

9 NATUUR en TECHNIEK SECTOREN Natuurwetenschappen Technische wetenschappen Vervoer Leefbaarheid en milieu Communicatie (technisch) Onderzoek, productie, techniek BEROEPEN Architect Ingenieur Geoloog Werktuigbouwkundige Biochemicus Elektrotechnicus Scheikundige Researchmedewerker Vlieger Sterrenkundige

10 PROFIELONDERDELEN en VAKKEN Gemeenschappelijk deel 1920 SLU Profieldeel en profielkeuzedeel ca. 1900 SLU Keuze-examenvak minimaal 440 SLU (Geheel) vrije deel 480 SLU Profielwerkstuk 80 SLU ________ Samen in 4,5 en 6 VWO minimaal 4800 SLU per jaar ca. 1600 SLU

11 Profielindeling  overzicht t.b.v. exameneisen Gemeenschappelijk deel Ne, en, 2 e mod.vreemde taal of latl (  Gymnasium), anw, ml, lo, ckv of kcv Profieldeel (verplicht) Cultuur en Maatschappij gs, wi C of A (+2 pkv) Economie en Maatschappij gs, wi A of B, ec (+1 pkv) Natuur en Gezondheid bi, sk, wi A of B (+1 pkv) Natuur en techniek na, sk, wi B (+1 pkv) Profielkeuzevakken C+M: één vak uit ak, maw, ec + één vak uit bv, dr, fa, du, la* E+M: één vak uit ak, maw, M&O, fa, du N+G: één vak uit na, NL&T, ak, o&o* N+T: één vak uit bi, NL&T, o&o* Keuze-examenvak te nader te kiezen vak uit o.a. de overige profielkeuzevakken Geheel vrije deel: lbs, mas, lob, een extra vak of andere (schooleigen) activiteiten. Profielwerkstuk

12 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Nederlands Engels Frans of Duits of Latijn (  Gymnasiumdipl.) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV of KCV ( verplicht bij latl ) ANW

13 CULTUUR en MAATSCHAPPIJ Profielvakken (verplicht) Wiskunde C (of A) Geschiedenis Profielkeuzevak (cultuur) Kies 1 uit: Kunstvak: beeldende vormgeving of drama Frans of Duits of Latijn Profielkeuzevak (maatschappij) Kies 1 uit: Aardrijkskunde Maatschappijwetenschappen Economie + Keuze-examenvak !!!

14 ECONOMIE en MAATSCHAPPIJ Profielvakken (verplicht) Wiskunde A (of B) Geschiedenis Economie Profielkeuzevak Kies 1 uit: Aardrijkskunde Management en Organisatie Maatschappijwetenschappen Frans of Duits + Keuze-examenvak !!!!

15 NATUUR en GEZONDHEID Profielvakken: (verplicht) Wiskunde A (of B) Biologie Scheikunde Profielkeuzevak: Kies 1 uit: Natuurkunde Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Aardrijkskunde Onderzoek en ontwerpen (O&O)  Technasium + Keuze-examenvak !!!

16 NATUUR en TECHNIEK Profielvakken: (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Profielkeuzevak Kies 1 uit: Biologie Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Onderzoek en ontwerpen (O&O)  Technasium + Keuze-examenvak

17 Het Keuze-examenvak Naast Gemeenschappelijk Deel en Profieldeel komt er in het examen nog 1 vak bij (min. 440 SLU’s) Dat kan zijn: Een nog niet gekozen profielkeuzevak Een vak uit een ander profiel Heel belangrijk: Er kan veel maar de keuze moet wel logisch en uitvoerbaar zijn.

18 Uitsluiting vakkencombinaties Geen scheikunde bij de M-stroom/profielen Geen geschiedenis bij de N-stroom/profielen Latijn met Frans (wel met Duits) O&O met NLT NLT met Aardrijkskunde O&O met Aardrijkskunde Natuurkunde met M&O (keuze in v4) Natuurkunde met MAW (keuze in V4) CKV met KCV

19 HET VRIJE DEEL (Verplichte) Vrije Deel Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Maatschappelijke Stage (Keuze) Vrije deel Extra examenvak Activiteiten, leerjaaroverleg, cursus buiten school, hoofdrol toneel, schoolkrantredactie etc.

20 OPMERKINGEN bij keuze vwo4 Leerlingen kiezen M- of N-stroom Het naastgelegen profiel open houden in V4 Tweede keuze-examenvak verplicht in V4 Sommige vakken starten pas in VWO 5 maw, m&o, kudr, kubv (2 e keuzemoment in V4) Latijn en KCV naast N-profiel is mogelijk Ook combinatie Gymnasium-Technasium Ontheffingsregeling MVT

21 KEUZELESSEN en ADVIEZEN Keuzelessen in begeleidingsuur door mentor/decaan Adviezen vakdocenten (G,T,A) +capaciteit, werkhouding en motivatie  Magister Informatie tijdens vaklessen Voorlichting door leerlingen V4 en V5 Invoeren op 4 maart met Profileer Oefenen met Profileer  demo op de website Keuze wordt vastgelegd in een brief Zowel ouders als leerlingen ondertekenen de brief In principe 1 week bedenktijd

22 UW ROL en ONZE ROL Belangstelling tonen Kiezen vanuit goed zelfbeeld (mensbeeld) Relativeren van het belang Accepteren van beperkingen Toon begrip voor de onzekerheid Spreekuren decaan: Voor leerlingen v3a, v3x: elke woensdag 15.30 TP-afdelingskamer Voor leerlingen en ouders: dinsdag 25 februari 2014

23 TOT SLOT Kiezen is verliezen www.kieseenprofiel.kennisnet.nl www.schoolweb.nl www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl Vragen ? Per mail: n.turkenburg@hoogehlandt.nl Ik wens u nog een prettige avond !


Download ppt "KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google