De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen."— Transcript van de presentatie:

0 Informatievoorziening in de regionale werkbedrijven
Hoe binnen- en buiten Gemeentelijke dataontsluiting gaat zorgdragen voor een effectieve matching?

1 Voorstellen

2 Probleemstelling Werkgevers leveren straks 125.000 participatiebanen
De publieke sector levert participatieklanten Hoe kunnen we deze participatiebanen en participatieklanten effectief en efficiënt bij elkaar brengen, zodat het resultaat is dat we voldoen aan de landelijke doelstellingen!

3 Doel en agenda van deze workshop
Gezamenlijk oplossingsrichtingen verkennen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de informatievoorziening voor de regionale werkbedrijven. Hoe zou de matching in het werkbedrijf in theorie eruit moeten zien, vanuit Wet SUWI? Welke knelpunten zijn er om het werkbedrijf te laten functioneren? Wat zijn pragmatische oplossingen voor de informatievoorziening voor werkbedrijven? Welke mogelijkheden ontstaan bij een goed ingerichte informatievoorziening in het werkbedrijf? Hoe richt je vervolgens de informatie-uitwisseling tussen het werkbedrijf en gemeenten in?

4 Ideaaltypische procesinrichting vanuit Wet SUWI

5 Ideaaltypische systeeminrichting vanuit Wet SUWI
Werk.nl (werknemers) Basis-registratie werk-zoekenden Basis-registratie vacatures) Suwinet Sonar WBS Werk.nl (werkgevers) GSD-systemen SW-systemen

6 Maar……..

7 Knelpunten in de matching van kandidaten en vacatures
Arbeidsmarktregio’s, werkbedrijf, SW bedrijven en RSD’en zijn niet congruent Niet alle gemeenten maken gebruik van de UWV-systemen Geen goede koppelingen tussen GSD systemen en Sonar Niet alle relevante kenmerken van de vacatures zijn in WBS geregistreerd/te registreren Elke regio maakt zijn eigen keuzen in de vormgeving van het werkbedrijf Niet alle relevante kenmerken van participatiecliënten zijn geregistreerd/te registreren in Sonar …. Kortom hoe kom je tot een eenduidig klantenbestand met adequate profielen en een eenduidig overzicht van vacatures in de regio…

8 Werk een regionaal informatieplan voor het werkbedrijf uit:
Stel regionaal vast welke (basale) kenmerken van vacatures willen registreren Stel regionaal vast welke (basale) kenmerken van werkzoekenden willen registreren Leg deze afspraken in het werkbedrijf Begin simpel maar eenduidig in de regio Kies en groeimodel (primair, secundair, tertiair) Gegevens werkzoekenden Inventariseer regionaal de verschillende primaire bronnen voor werkzoekenden Inventariseer regionaal de verschillende secundaire bronnen met informatie over werkzoekenden Breng deze bijeen in een eenduidig overzicht Bepaal de kwaliteit van de gegevens en bekijk hoe je die uit secundaire bronnen (WMO, wijkteams e.a.) kan verrijken Gegevens vacatures Inventariseer regionaal de verschillende primaire bronnen met vacatures Inventariseer regionaal de verschillende secundaire bronnen met informatie over werkgevers Breng deze bijeen in een eenduidig overzicht Bepaal de kwaliteit van de gegevens en bekijk hoe je die uit secundaire bronnen (Lisa etc. )kan verrijken Regionaal integraal procesmodel werkbedrijf Stel een integraal regionaal procesmodel op voor het werkbedrijf Stel eenduidig waar de knippen in het proces liggen en welke informatie daaruit gewisseld moet worden Stel vast wat nodig is om te registreren in het kader van verantwoording en beleidsinformatie Stel vast wie voor de registratie en informatie-uitwisseling verantwoordelijk is Bepaal op welke wijze je de informatie- uitwisseling geautomatiseerd ondersteund kan worden

9 Pragmatische oplossingsrichtingen
Ontwikkelingen in de afgelopen 3 jaar: Intergemeentelijke samenwerking lokale overheden Interbestuurlijke samenwerking overheden Heeft geleid tot de vorming van: Belastingsamenwerking tussen gemeenten Oprichting van 24 Regionale Uitvoeringsdiensten Belastingsamenwerking tussen gemeenten en het waterschap

10 Parallellen met sociaal domein
Oprichting gebaseerd op drie belangrijkste hoofdzaken: Besparing van de uitvoeringskosten Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en product Verlagen van de kwetsbaarheid binnen individuele organisaties In de Praktijk zien wij: Er kan meer worden bespaard op de uitvoeringskosten door meer gebruik te maken van alle beschikbare gegevens De kwaliteit kan sterk worden verbeterd aangezien de ingebrachte bestanden “niet altijd even kwalitatief zijn als verwacht” De Dienstverlening kan sterk worden verbeterd door gebruik te maken van externe/interne informatiebronnen. Gerichter werken!

11 Huidige gegevenshuishouding

12 Mogelijkheden optimale informatiehuishouding

13 Onze ervaringen Rood: Dezelfde gegevens totaal afwijkend
Oranje: Dezelfde gegevens veelal afwijkend (diverse bronnen) Geel: Dezelfde gegevens gelijk en afwijkend (diverse bronnen) Groen: Dezelfde gegevens gelijk Paars: onderzoek noodzakelijk i.v.m. mismatching op ogenschijnlijk gelijke gegevens

14 Informatieplan regionaal werkbedrijf
Welke gegevens van werkgevers en werkzoekende herkennen wij qua noodzakelijkheid Werkgever Soort vacature (stage, tijdelijk of vast dienstverband) Benodigd opleidingsniveau Benodigd Kennis en Ervaring Doorgroei mogelijkheden Primaire arbeidsvoorwaarden (en secundaire) ……….. Vaak zijn deze gegevens vastgelegd in een vacature

15 Informatieplan regionaal werkbedrijf
Werknemer: Primaire Gegevens Leeftijd Opleiding Werkervaring Beschikbaarheid Secundaire Gegevens Competenties Cursussen ……………… Tertiaire Gegevens Leefomgeving en buurtvoorzieningen Sociaal klimaat …………..

16 Informatieplan regionaal werkbedrijf
(Geautomatiseerde) matching Werk- zoekenden werkgevers Ons streven is het beperken of elimineren van handmatige werkzaamheden met als resultaat een betere dienstverlening bij de vraagstelling

17 Procesmodel werkbedrijf

18 Contact Berenschot ANG Harro Spanninga h.spanninga@berenschot.nl
06 – ANG John van Beek 06 –

19 Afronding


Download ppt "Voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google