De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Met Zorg voor Zorg, Van Werk naar Werk’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Met Zorg voor Zorg, Van Werk naar Werk’"— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Met Zorg voor Zorg, Van Werk naar Werk’
Werklunch Maandag 1 december 2014

2 Programma Onderdeel 1: Inleiding
Onderdeel 2:   Presentaties uit de Werkgroepen Onderdeel 3:   Samenvatting Onderdeel 4:   Vervolgstappen Onderdeel 5:   Lunch

3 Werkgroep Sturingsinformatie
Marty Wijen (MetGGZ), Richard Koks (Allerzorg), Raymond Braeken (Zorg aan Zet), Louis Litjens, Eveline Vogels (gemeenten)

4 Woord vooraf: Conclusies Arbeidsmarkt effectrapportage fase II
Op macro niveau is door de verzachtende maatregelen (excl. HHT) een demp (ongeveer 50%) op de verwachte werkgelegenheidskrimp gerealiseerd ten opzichte van de verwachte krimp zoals berekend in de AER okt Op micro niveau (lokaal/regionaal) is het niet mogelijk om concrete prognoses te maken gezien het grote aantal factoren die van invloed zijn op de regionale werkgelegenheid en waarvan de grootte nog onbekend is. - Geplaatst op 18 november 2014 door: Skipr Redactie 'Ontslaggolf zorg blijft voorlopig uit‘

5 Werkgeversdata Gevraagd aan werkgevers:
Inzicht in huidige aantal Fte primaire functies. Dit zijn de uitvoerende functies van niveau 1 t/m 5, zowel verzorgend, verplegend en agogisch. (ook wel VOV functies genoemd) Inzicht in de uitstroom hiervan als gevolg van leeftijd over de periode 2014 t/m 2017 (4 jaar) Inzicht in de (vermoedelijke) uitstroom als gevolg van kabinetsmaatregelen over de periode 2014 t/m 2017 Inzicht in de te verwachte instroom vanuit scholing Inzicht in de te verwachte werving van functies (vov)

6 Deelname 11 organisaties bevraagd, 8 organisaties hebben de gevraagde data aangeleverd Betreft Thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Gehandicaptenzorg, GGZ en VVT.

7 Totaal

8 Totaal 2014 – 2017 per jaar

9 Niveau`s

10 Bevindingen Bijna 275 Fte zittend personeel wordt geraakt door kabinetsmaatregelen. (beëindiging contract, ontslag) Grootste aantallen in 2015 en 2016 Vooral overschotten op niveau 1 en 2 in de zorgberoepen Maar ook overschotten op vrijwel alle niveau`s op agogisch gebied (177,74 Fte over totale periode)

11 Bevindingen Overschotten op agogsche niveau`s corresponderen vrijwel gelijk aan de tekorten in de zorg..

12

13 Werkgroep Visievorming
Jan Bertrams  (MEE), Thera de Pauw (De Zorggroep), Ger Timmermans (Thuiszorg Helpende Hand), Lisette Dickhoff (Hulp bij dementie), Cees de Vet (Dichterbij), Henk Janssen (Wel.kom), Rob Maesen (Vincent van Gogh), Joep Mooren (Zorg aan Zet), Jo  Tummers (UWV), Lilian Sweens (gemeenten)

14 Visie op de ZORG

15 Visie op de ZORGVRAGER

16 Visie op de ZORGVERLENER

17 Visie op de ZORGORGANISATIE
Regionale organisatie overstijgende regisseur bij het matchen van vraag en aanbod

18

19 Werkgroep Scholing en Instroom jongeren
Yvonne van de Stay (Thuiszorg Helpende Hand), Richard Koks (Allerzorg), Edgar van Kessel (SGL), Miriam Dirkx (De Zorggroep) Ren Hendrix (Gilde Opleiding Sector Zorg&Welzijn), Peter de Goeij (Calibris), Roel Custers (Zorg aan Zet), Lilian Sweens (gemeenten)     

20 Scholing en instroom jongeren
Onderwerpen Themaverkenning Doelbepaling Aanbevelingen

21 Verkenning thema’s Uitgangspunt: tekorten aan arbeidspotentieel (?) Zorgvuldig omgaan met studenten in opleiding Voor nu: oplossen tekort aan stageplaatsen op alle niveaus zorg/welzijn 2. Voor morgen: opleiden naar behoefte qua niveau en aantallen

22 Voor nu: gezamenlijke inspanning tekort aan stageplaatsen oplossen.
Aanbeveling Alle studenten die nu in opleiding zijn kunnen stage lopen; ROC heeft hierin de lead, denk aan: herorganisatie stageperioden: spreiding/zomervakantie/ buiten regio zorginstellingen bekijken mogelijkheid van extra stageplekken creëren; …………………………..

23 Voor morgen: opleiden naar behoefte qua niveau en aantallen Doel We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het scholen van beroepskrachten waarbij de instroom in de beroepsopleidingen afgestemd is op de behoefte van de markt wat betreft aantal en niveau.

24 Nederland verandert, de zorg verandert mee
Veranderende (organisatie) van zorg stimulans tot (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen centraal behoeften aan zorg + eigen mogelijkheden hulp familie en directe omgeving indien nodig passende zorg met verblijf

25 Vooral behoefte aan niveau 3 IG, niveau 4 en 5 zorg;
Effecten Vooral behoefte aan niveau 3 IG, niveau 4 en 5 zorg; Weinig tot geen behoefte aan niveau 2 en welzijnsmedewerkers; Niveau 2 + welzijn nog volop in opleiding Tekort aan stageplaatsen Weinig toekomstperspectief

26 Kritische factor = ook aantallen in opleiding
Aanbeveling betere afstemming op behoefte/vraag van de arbeidsmarkt; omzetten in strategische afspraken over instroom + doorstroom opleidingen; logistiek werving studenten aanpassen; garant staan voor stagemogelijkheden;

27 Samenwerkingsverband
Gemeente Opleidingen Zorginstellingen

28

29 Werkgroep Mobiliteit Ria Jacobs (Daelzicht), Joska Muijtjens (De Zorggroep), René Bertrams (Proteion), Marjean Movrin (de Meent groep), Mariel Goffin (Calibris), Dominique Nijssen (Zorg aan Zet), Don Thijssen, Marion Saris (UWV), Eveline Vogels (gemeenten)

30 Uitgangspunten Vertrekpunt bijeenkomst juni
Branche- en sector overstijgend samenwerken in Noord Limburg Breed draagvlak voor gezamenlijke visie Openheid van zaken geven en gegevens delen Gemeenten en UWV: regisseur en verbinder

31 Conclusies verkenning mobiliteitssamenwerking
Urgent thema Mobiliteitscentra - beperkt aantal - vooral gericht op stimuleren in- en doorstroom - beperkte ervaring met transities ‘naar buiten’ Beschikbaarheid mobiliteitsadviseurs al dan niet dedicated Mobiliteit is thema bij reorganisatie en nog te weinig als strategische koers

32 Aanbevelingen verkenning mobiliteitssamenwerking
Verbind mobiliteitscentra/functionarissen in actief netwerk Blijvende analyse tot mobiliteitssamenwerking Doel: transitie van het individu = korte termijn urgentie Resultaatgericht, ondernemend, niet vrijblijvend Expertise eigen organisatie inbrengen

33 Mobiliteitssamenwerking; de ambitie
Korte termijn: - boventallige medewerkers ondersteunen van ‘werk naar werk’ - medewerkers voor het eigen werk behouden - én… medewerkers faciliteren voor ander werk Middellange termijn: - verloop bevorderen d.m.v. goede loopbaanperspectieven - anticiperen op lange(re) termijn behoefte in de sector - samenwerking vrijwillige mobiliteit en ketenflexibiliteit Basis samenwerking = leren en delen!

34 Mobiliteitssamenwerking; de ambitie
Korte termijn: - boventallige medewerkers ondersteunen van ‘werk naar werk’ - medewerkers voor het eigen werk behouden - én… medewerkers faciliteren voor ander werk Middellange termijn: - verloop bevorderen d.m.v. goede loopbaanperspectieven - anticiperen op lange(re) termijn behoefte in de sector - samenwerking vrijwillige mobiliteit en ketenflexibiliteit Basis samenwerking = leren en delen! Rol werkgevers: verantwoordelijk voor medewerker Rol Werkgeversservicepunt: verbinden publieke partijen en bedrijven Rol Zorg aan Zet: verbinden zorgpartijen Rol gemeenten: nieuwe werkgelegenheid faciliteren

35 Wij willen ons advies in gezamenlijkheid realiseren…
Ons advies; next steps Tripartiete stuurgroep als opdrachtgever Werkgeversservicepunt en Zorg aan Zet als opdrachtnemer/katalysator Convenant m.b.t mobiliteitssamenwerking Resultaatgericht samen aan de slag: houd het praktisch! Wij willen ons advies in gezamenlijkheid realiseren… jullie ook?!

36

37 Samenvatting Werkgroep 1 + Werkgroep 2 + Werkgroep 3 + Werkgroep 4 = ….

38 En nu verder!?

39

40 Afsluiting


Download ppt "Project ‘Met Zorg voor Zorg, Van Werk naar Werk’"

Verwante presentaties


Ads door Google