De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Aydin DaldalDouwe Dijkstra Senior BedrijfsadvieurCoördinator Brancheteam Werkgeversdiensten WSPOnderwijs WSP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Aydin DaldalDouwe Dijkstra Senior BedrijfsadvieurCoördinator Brancheteam Werkgeversdiensten WSPOnderwijs WSP."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen Aydin DaldalDouwe Dijkstra Senior BedrijfsadvieurCoördinator Brancheteam Werkgeversdiensten WSPOnderwijs WSP

2 Vraag aan de zaal Wie kent Werkgeversservicepunt ?

3 Snelle dienstverlening voor werkgevers Eén centraal punt voor uw arbeidsmarktvragen

4

5 Vraag aan de zaal Wie heeft er met het WSP samengewerkt ? Werving & selectieBrancheadviesSubsidies & regelingenPersoneelsanalyse

6 Werving & selectie doelgroepen Branche- en arbeidsjuridischadvies Subsidies & regelingenWerkgevers Scan Wat kan het WSP voor u betekenen?

7 Werkgeversdienstverlening WSP Vacature behandeling en directe bemiddeling Oplossen van de knelpunten aan de vraagzijde van de regionale arbeidsmarkt met de kandidaten uit eigen case-load Het actief inspelen op en verzilveren van wijzigingen in de wetgeving (o.a. participatiewet), CAO afspraken,sectorplannen en andere relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt In publiek-private samenwerking op uitstroom gerichte projecten en arrangementen ontwikkelen Uitgangspunt werkgeversbenadering: vraaggericht, sectoraal- en branchegericht: kennis van behoefte en ontwikkelingen sector op basis van regionale arbeidsmarkt analyses

8 Werkwijze Uw arbeidsmarktvraag wordt in kaart gebracht U krijgt een arbeidsmarktoplossing en/ of geschikte kandidaten worden voor u geselecteerd Indien nodig krijgt de werknemer begeleiding op de werkvloer of een ander passend werkinstrument 1 2 3

9 Dienstverlening Werkzoekenden Actieve bemiddeling d.m.v. 1 op 1 benadering Kansen van de markt vertalen naar de werkzoekenden Talenten van de werkzoekende benutten (competentie gericht bemiddelen) Sollicitatie ondersteuning transparantie en ontsluiting van CV’s Mobiliteitsondersteuning en intersectorale bemiddeling (achter elke beroepsprofiel hangt een bos van vacatures) Doel: Bevorderen van doelmatige en rechtvaardige aansluiting tussen de vraag en aanbod, waarbij plaatsing van bijzondere doelgroepen worden verhoogd

10 Vraag aan de zaal Hoeveel VO scholen en leerlingen zijn er in Groot Amsterdam?

11 SECTOR ONDERWIJS Binnen de sector zijn er ruim 400.000 personen werkzaam Waarvan 185.000 personen FT en 215.000 personen PT In Groot Amsterdam zijn er 38.000 personen werkzaam (9,5%) Aandeel onderwijs in totale werkgelegenheid NL is ruim 6,5% Er is een sterke toename van vrouwen in deeltijd banen (203.000) Onderwijs is de sector met de meeste hoger opgeleiden Branche vereningingen zijn de Raden, SBO en regionale platforms Bestaande leraren tekort zal fors toenemen o.a. door de vergrijzing

12 Werkgelegenheid Voortgezet Onderwijs (VO) Werkgelegenheid groeide tot 2009, maar is in de jaren daarna gedaald. Afgelopen jaar 2013-2014 echter weer groei (ICT, uitzendbranche, horeca en onderwijs waren groeisectoren!) Binnen VO zijn ruim 105.700 personen werkzaam: 83.695 FTE Veel parttimers en vrouwen werkzaam Vergrijsde sector: 1 op de 3 werknemers in het VO is 55-plus en zal de komende 10 jaar het onderwijs verlaten Grootste vergrijzing in VMBO en techniekvakken: kan tot grote knelpunten leiden

13 Krapte in Voortgezet Onderwijs (VO) begin 2014 Te weinig eerste graad docenten voor de schoolvakken: Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Duits Nederlands Te weinig (goede !) tweede graad docenten voor de schoolvakken: Nederlands - Duits – Engels Nask (natuurkunde – scheikunde) Techniek Economie en handel/verkoop Het is vaak lastig om 1 e graad docenten aan te trekken !

14 Wat komt er op ons af Effecten van vergrijzing en verloop Verwachte ontwikkeling leerlingaantallen 2015-2020: Landelijk van 954.594 naar 904,104 (-5%) Amsterdam van 40,899 naar 43.614 (+7%)

15 Arbeidsaanbod in Regio De ontwikkelingen arbeidsaanbod: NWW Landelijk: 642.000 Waarvan 100.000 hoger opgeleiden(HBO&WO) NWW Amsterdam: 50.936 Waarvan 20.561 hoger opgeleiden(HBO&WO )

16 Ambitie: Projectmatig Diensten Bieden aan de Onderwijs Branche Oplossen knelpunten aan de vraagzijde van de onderwijsbranche Extra uitstroom genereren vanuit case-load WSP-GA via zij-instroom Verminderen van tekorten in het onderwijs

17 Meld uw vacature aan op wspamsterdam.nl Neem contact op met uw accountmanager 0800 525 25 25 of 0653300316 (Aydin Daldal) info@wspamsterdam.nl Twitter@wspamsterdam Linkedin groep: Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam Kansen verzilveren voor Onderwijsbranche

18 Vragen van de zaal Vragen?


Download ppt "Voorstellen Aydin DaldalDouwe Dijkstra Senior BedrijfsadvieurCoördinator Brancheteam Werkgeversdiensten WSPOnderwijs WSP."

Verwante presentaties


Ads door Google