De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 3."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 3

2 Inleiding: Jordaan beeld van de dood
Het boek zegt dat de Jordaan niet een beeld is van de dood. Naar mijn mening is dat wel het geval. Reden. Je moet altijd kijken naar de betekenis van de eerste keer dat het woord in het OT voorkomt. Het heeft dan te maken strijd en dood. Daarna moet je kijken naar het NT

3

4 Teksten uit het Oude Testament
Gen 32:11 ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik indertijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. Gen 50:10 Bij Goren-Haätad aangekomen, ten oosten van de Jordaan, hieven ze een lange, aangrijpende rouwklacht aan. Zeven dagen lang liet Jozef om zijn vader treuren.

5 Teksten uit het Nieuwe Testament
Math3:13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. De betekenis van de doop = Sterven met Christus en met Hem opstaan in een nieuw leven. Rom 6:3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

6 1. God volgen Ze verlaten Sittim = inwoning Ze verlaten hun woestijn woning en mogen in het beloofde land gaan wonen. Wij verlaten onze aardse woning en worden hemelburgers. Zij moesten zich heiligen. Wees heilig want ik ben heilig. Zij moesten hun kleren wassen zo zijn onze kleren gewassen in het bloed van de Here Jezus. “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan”. Openbaringen 22:14

7 2. De leiders eren Het volk had ontzag voor Jozua. In hoofdstuk 1:16 hebben wij al gelezen, dat het volk zegt. : “Wij zullen alles doen wat u ons bevolen hebt.” De Naam Jozua Jehosua bekent eigenlijk God redt uit de engte. Het is de Hebreeuwse vertaling van het Woord Jesou = Jezus. Hij is de grote voorganger en leider. Wij mogen ons totaal onderwerpen aan Hem. Hem gehoorzamen. Gehoorzamen heeft met het woord heiligen te maken. Veel gelovigen genieten van het voorrecht om verlost te zijn (Rom. 6) maar blijven daarbij steken. Wat God van ons vraagt is dat wij verder gaan. ( Rom. 8) Dat wij leven door de Geest.

8 Het is een geestelijk principe om de leiders van je gemeente te eren
Het is een geestelijk principe om de leiders van je gemeente te eren. Niet omdat ze zo goed zijn uit zichzelf zijn, of zo sympathiek, maar omdat het knechten van de HEERE zijn. Wij kunnen dat duidelijk lezen in Hebr. 13:7 “Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.” Maar ook in vers 17 lezen wij: “Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen

9 3. Vertrouwen op het geloof van Jozua.
Het volk vertrouwt op het geloof van Jozua, dat ze het land in zullen nemen en dat ze mogen genieten van de zegen. Iedere stap die ze zullen zetten in het beloofde land is letterlijk je voeten zetten op een belofte van God. Er zijn mensen die het heel moeilijk hebben met hun geloof. Ze vragen zich af heb ik wel het echte geloof? Het zaligmakende geloof. Ben ik wel wedergeboren? Ze maken allerlei ingewikkelde indelingen van wat het geloof niet moet zijn. Een tijd geloof, een historisch geloof enz. Maar wat is dat nou geloven? Het Hebreeuwse woord voor geloven is : He – emin = amen ( ja het is zo) zeggen op dat wat God zegt. Allen die Hem aangenomen hebben hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Ik geloof het Heer. Ik zeg er amen op. Het hoofdstuk sluit met het kader: “Ons geloof is misschien wankel, zwak en zorgelijk, maar Jezus geloof is volmaakt” Hij heeft het voor jou volbracht en heeft voor gebeden.

10 Priesters stap het water in
Ze moesten : Geloven Ons geloof is misschien wankel, zwak en zorgelijk maar Jezus geloof is volmaakt. In het water stappen = in geloof. In de dood gaan. Stenen uit de woestijn voor iedere stam halen als een getuigenis uit de dood


Download ppt "Hoofdstuk 3 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google