De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten"— Transcript van de presentatie:

1 Het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten
“De wet aan het woord” Het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

2 ‘Wetten zijn als worstjes
‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn’ Otto Von Bismarck ? Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

3 AXIOMA’S 1. We leven in een rechtsstaat
2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

4 AANSPRAKELIJKHEID VERSUS VERANTWOORDELIJKHEID
Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

5 V O R M E N I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. Aquiliaanse aansprakelijkheid A. Eigen daden B. Andermans daden C. Gebrekkige zaken 2. Contractuele aansprakelijkheid II. STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

6

7 BEROEPSUITOEFENING 1. Bescherming titel 2. Bescherming beroep
Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

8 Strafrechtelijke bescherming
Eenieder die gebruikelijk, zonder over de machtiging te beschikken, een of meer handelingen verricht die onder de psychotherapie vallen wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig tot tweeduizend euro of met een van deze straffen alleen. Eenieder die zich, zonder daartoe gemachtigd te zijn, in het openbaar de titel van psychotherapeut toe-eigent wordt gestraft met een geldboete van tweehonderd euro tot duizend euro Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

9 Is dit psychotherapie of psychologie?
elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

10 Is dit psychotherapie of psychologie?
autonome handelingen stellen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen van een individu weg te nemen of te verlichten Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

11 Is dit psychotherapie of psychologie?
autonome handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

12 Doel van het recht? Europa : vrij verkeer individuele vrijheid:
SM Automutilatie/zelfdoding Keuze beroepsbeoefenaar existentieel Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

13 MEERDERJARIG EN ONBEKWAAM
Beschermingsstatus vanaf t.o.v. Verlengde staat van minderjarigheid Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

14 Structuur wetgeving Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015 14

15 K.B. nr. 78 H I geneeskunst I bis kinesitherapie I ter verpleegkunde
I quater vroedkunde I quinquies hulpverleners-ambulanciers I sexies klinische psychologie/orthopedagogiek H II Paramedische beroepen Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

16 Beroepsbeoefenaar gezondheidszorg
Wie is bevoegd ? K.B. nr. 78 Uitvoeringsbesluit: K.B. paramedische beroepen Uitvoeringsbesluiten inhoud Wet op de niet-conventionele praktijken Onder welke voorwaarden ? Wet op de rechten van de patiënt Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015 16

17 En psychotherapie? reeds houder zijn van bepaald diploma
reeds kennis van bepaalde basisbegrippen psychologie bijkomende specifieke opleiding ( uren) machtiging voor nodig er zijn psychotherapeutische referentiekaders Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

18 psychotherapie het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen van een individu weg te nemen of te verlichten, het verrichten van psychotherapeutische ingrepen op basis van een psychotherapeutisch referentiekader, ten aanzien van dat individu of van een groep individuen, als een volwaardig systeem beschouwd, waarvan dat individu deel uitmaakt. Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

19 Psychotherapeutische referentiekaders
1° de psychoanalytische en psychodynamische georiënteerde psychotherapie 2° de gedrags- en cognitieve georiënteerde psychotherapie 3° de systeem- en familiaal georiënteerde psychotherapie 4° de experiëntiële, persoonsgerichte en humanistisch georiënteerde psychotherapie Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

20 Heb vertrouwen in de wetgeving ?
Psychotherapeuten met geen vooropleiding als gezondheidszorgberoep vallen niet onder de wet betreffende de rechten van de patiënt De toepassing van de patiëntenrechtenwet geeft rechten aan de patiënt/cliënt zoals rond het dossier legt verplichtingen op ivm informatie, verzekering, .. verandert toepassing principes geheimhoudingsplicht ... MAAR laat ons vertrouwen hebben … Statuut klinisch psychologen en psychotherapeuten – Prof. J. Vande Moortel – 29/01/2015

21


Download ppt "Het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten"

Verwante presentaties


Ads door Google