De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regulering van artsen in Belgie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regulering van artsen in Belgie"— Transcript van de presentatie:

1 Regulering van artsen in Belgie
R. Schepers, P. Mokos

2 Kern van zelfregulering/autonomie
Vrijheid van diagnose en therapie Gekoppeld aan verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving die autonomie toekent Overheid maakt medisch beroep als collectiviteit verantwoordelijk Het medisch beroep moet individuele artsen verantwoordelijk maken

3 Autonomie Klinische Politieke Economische Tijd- en plaatsgebonden

4 Waarom autonomie? Belang van werk van artsen voor de samenleving (zie om Parsons hoofdstuk 3) Beloning? Medisch beroep als kartel ter bevordering van eigenbelang. Beide ideologisch getint

5 Provinciale Geneeskundige Commissie (pgc)
1818 Splitsing tussen officieel erkende geneeskunstbeoefenaars en ‘kwakzalvers’ (in theorie maar nauwelijks in de praktijk) Controle in handen van door de overheid benoemde geneeskundigen Kritiek van gewone (‘rank and file’) artsen Loyaliteit van pgc. tav. Overheid Geringe effectiviteit om.inzake bestrijding kwakzalverij

6 Orde van Geneesheren 1938 Opdracht waken over de eer, bescheidenheid, eerlijkheid een waardigheid van het beroep Provinciale raden samengesteld door verkiezingen Mogelijkheid tot syndicale beïnvloeding

7 Verplichte ziekteverzekering (1)
Sedert einde van 19de eeuw: vrijwillige verzekering Kritiek artsen: lage honoraria Kritiek ziekenfondsen: gemakkelijk voorschrijven van medicijnen, onregelmatige tarieven en overbodige verrichtingen Legitimiteit van controlerende artsen hangt samen met representativiteit

8 Verplichte ziekteverzekering (2°
1944 Kritiek artsen wegens niet-participatie aan onderhandelingen Medisch charter Herstructurering in 1963 (wet Leburton) Kritiek op wet Leburton: vijf punten 1964: grote artsenstaking

9 Vrijheid van diagnose en therapie
Essentie van klinische autonomie Evolutie van onder de ‘zuinigste voorwaarden tot ‘in geweten en in volle vrijheid’ Orde: controleorgaan

10 Dienst voor Geneeskundige Controle
RIZIV Ook in overheidorganen belast met geneeskundige controle waren artsenorganisaties, ihb. de Syndikale Kamers nadrukkelijk aanwezig

11 Oprichting van Controlecommissie
1989 Principiële recht van diagnostische en therapeutische vrijheid niet onbeperkt uitoefenen binnen een sociaal zekerheidssysteem Invoering van administratieve controle Vervanging van in geweten en in volle vrijheid door ‘in belang van de patiënt en rekening houdend met de door de gemeenschap ter beschikking gestelde middelen

12 Controle in de praktijk
Beperkt Orde van geneesheren functioneert iets beter dan Controlecommissie (werk nader uit)

13 Plannen tot hervorming in 2002
Problemen inzake bestaande wetgeving: onaangepastheid van straffen aan de werkelijkheid, juridische onzekerheid en logge structuur. (werk nader uit)


Download ppt "Regulering van artsen in Belgie"

Verwante presentaties


Ads door Google