De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIEDT EEN ORDE VAN ARTSEN ANNO 2010 EEN MEERWAARDE? 5 JUNI 2010 PATRIK VANKRUNKELSVEN Orde van geneesheren: een nieuw concept.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIEDT EEN ORDE VAN ARTSEN ANNO 2010 EEN MEERWAARDE? 5 JUNI 2010 PATRIK VANKRUNKELSVEN Orde van geneesheren: een nieuw concept."— Transcript van de presentatie:

1 BIEDT EEN ORDE VAN ARTSEN ANNO 2010 EEN MEERWAARDE? 5 JUNI 2010 PATRIK VANKRUNKELSVEN Orde van geneesheren: een nieuw concept

2 Geschiedenis  Opgericht in 1938 bij wet  Huidige vorm: KB n° 79 “Betreffende de Orde der geneesheren” 10 november 1967  In slipstream volmachtenbesluit van 31 maart 1967 voor economische heropleving  Irrelevant verhaal over fraude met tekst KB  Aanpassingen van tekst na ondertekening door koning?  Door koning ondertekend exemplaar ‘zoek’?  Wel waar: aanpassingen na overleg in de ministerraad (niet ongewoon)

3

4 Kritiek op huidige orde (1)  Corporatistisch / conservatief  Steun aan artsenstaking 1981  Intimiderende inbeslagname dossiers abortus  Standpunten ivm Euthanasie  Oubollig uitgangspunt  Eer en waardigheid van het beroep  Geen transparantie  Geen openbaarheid  Patiënten krijgen geen informatie, worden nt gehoord  Vriendjespolitiek (artsensyndicaten, labo’s, ziekenhuizen, …)

5 Kritiek op huidige orde (2)  Rechten van de verdediging geschonden  Rechter en partij  Geen scheiding van onderzoek en tuchtrechtspraak  Geen arts mogelijk in verdediging  Geen eerherstel mogelijk  Geneeskunde is samenwerken  Orde is uitermate gericht op arts als enige belangrijke actor in GHZ: >< geneeskunde is teamwerk, beroepsgeheim voor alle ghz beroepen, …  Ongelijk tuchtrecht in verschillende provincies

6 Krachtlijnen goedgekeurde tekst Senaat 1/2/2007 (Vankrunkelsven-Vande Casteele) (sneuvelde in de Kamer vlak voor verkiezingen om communautaire redenen: 80 artsen in faciliteitengemeenten> Orde Waals Brabant)

7 Huidige situatie Nationale Raad Orde van Artsen Tucht Tucht Prov Prov Raad Raad A B Orde Apothe- kers Geen code en geen eerstelijns tucht recht GH beroep zonder Orde Beroeps instan- tie artsen Code medische plichtenleer

8 Voorgestelde situatie Hoge raad Deontologie Algemene grondbeginselen (alle GH beroepen) Nationale Raad Orde van Artsen Tucht Tucht Prov Prov Raad Raad A B Orde Apothe kers Orde Kine Raad van eerste aanleg Eerstelijns tuchtrecht GH beroep zonder Orde Beroeps instantie alle GH beroepen Specifieke regelen

9 Opdracht  Algemene grondbeginselen alle gezondheidsberoepen  Oordeelt of specifieke deontologische regelen van een Orde niet in tegenspraak zijn met grondbeginselen  Opmaak specifieke regelen voor beroepen zonder orde (op advies van beroepsverenigingen)  Adviesorgaan regeringen Koepelstructuur Hoge Raad Deontologie van de Gezondheidsberoepen

10 Samenstelling  Voorzitter is magistraat  8 artsen (4HA) 2 apothekers 2 tandartsen 2 kine 2 paramedici6 verpleegkundigen 2 vroedvrouwen8 specialisten deontologie 2 specialisten patiëntenrechten  P.S. Kunnen apart vergaderen afdeling N en F Koepelstructuur Hoge Raad Deontologie van de Gezondheidsberoepen

11 Koepelstructuur Tuchtrecht  De Raad van eerste aanleg: eerstelijns tuchtrecht voor gezondheidsberoepen zonder eigen orde  Samenstelling: magistraat en beoefenaars van de betrokken categorie  De Raad van Beroep: beroepsprocedures van alle ordes op dit niveau  Wisselende samenstelling beroepsinstantie  5 leden van de betrokken beroepsgroep  2 juristen, 3 magistraten

12 Inhoudelijke krachtlijnen  1. IJkpunt tuchtrecht: ‘ eer en waardigheid van beroep’  Kwaliteit van de beroepsuitoefening  Efficiënt gebruik van ‘eindige’ middelen  2. Democratisering van de organen  Ook andere beroepen in overkoepelende organen (ethici, vertegenwoordigers patiënten, …)  Hoge raad deontologie: alle GH-beroepen; samenwerking!  Rechtstreekse verkiezing Hoge raad  Onverenigbaarheden, bv tussen lid van de raden en verantwoordelijke functie in syndicale wereld  In totaal maximaal 18 jaar functie in organen van de orde

13 Krachtlijnen (2)  3. Meer uniforme rechtspraak  Waarnemer van 2 andere provinciale raden  Raad van Beroep op niveau van alle GH beroepen  4. Grotere transparantie  Klager (ook patiënt)  kan gehoord worden op zijn verzoek  krijgt kennis van de tuchtrechterlijke beslissing  kan beroep initiëren  Principiële openbaarheid

14 Krachtlijnen (3)  5. Rechten van de beklaagde arts verbeterd  Splitsing van onderzoek en rechtspraak  Meer aandacht voor bemiddeling  Laten bijstaan van persoon van keuze, ook niet-advocaat  Uitspraken kunnen worden opgeschort  Eerherstel mogelijk (uitwissing sanctie, rehabilitatie na schrapping)  Alternatieve straffen

15 Sancties  Soort sancties  Waarschuwing  Berisping  Schorsing (max 2 jaar) / alternatieve straffen: werkstraf/boete  Schrapping  Eerherstel  Automatische uitwissing van straffen < schorsing  Andere: na verloop van 3 jaar kan eerherstel gevraagd worden  Definitieve schrapping kan na 3 j worden opgeheven

16 Gemiste kans  Ja. Grote verantwoordelijkheid bij politici én Orde.  Heeft de Orde nog de kracht om geloofwaardige hervorming tot een goed einde te brengen?  Heeft de beroepsgroep de kracht om er nog in te investeren?  Is er tussenweg tussen afschaffing en hervorming?

17 Een alternatief Hoge raad Deontologie Algemene grondbeginselen (alle GH beroepen) Eerstelijns tuchtrecht alle GH beroepen Beroeps- instantie alle GH beroepen

18 Dank u!  DANK


Download ppt "BIEDT EEN ORDE VAN ARTSEN ANNO 2010 EEN MEERWAARDE? 5 JUNI 2010 PATRIK VANKRUNKELSVEN Orde van geneesheren: een nieuw concept."

Verwante presentaties


Ads door Google