De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ongediplomeerde instroom in het mbo De knip tussen de entreeopleiding en mbo niveau 2,3 en 4 Hillie Blommers 06 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ongediplomeerde instroom in het mbo De knip tussen de entreeopleiding en mbo niveau 2,3 en 4 Hillie Blommers 06 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ongediplomeerde instroom in het mbo De knip tussen de entreeopleiding en mbo niveau 2,3 en 4 Hillie Blommers 06 januari 2015

2 221 mei 2014 Inleiding Veranderde wetgeving toelatingsbeleid Per 1 augustus 2014 vervalt de drempelloze instroom in het mbo. Dit betekent dat ongediplomeerde leerlingen uit de vo-scholen alleen toelaatbaar zijn tot de entreeopleiding (niveau 1). De mbo-instelling kan echter afwijken van de vooropleidingseisen waardoor, onder strikte voorwaarden, niet gediplomeerde instroom in mbo-opleidingen van niveau 2, 3 en 4 mogelijk is.

3 321 mei 2014 Cijfers ongediplomeerde in het mbo Landelijk gezien 2012 (notitie ongediplomeerde instroom in het mbo, mbo raad).  Aantal mbo studenten 541.500  60.690 ongediplomeerd in het mbo Summa College instroom 2014-2015  4.468 studenten ingestroomd  239 studenten ongediplomeerd

4 421 mei 2014 Te verwachten trends  2x zoveel studenten voor de entreeopleiding, dan momenteel het aantal studenten op een niveau 1 opleiding  Meer ongediplomeerde door de strengere taal en rekeneisen  Studenten die meer kunnen, maar kiezen voor zekerheid en geen toelatingsonderzoek doen en terecht komen op de entreeopleiding, worden te weinig uitgedaagd en haken af

5 521 mei 2014 Wat betekent het nu? Een en ander betekent dat ongediplomeerde studenten wel toegelaten kunnen worden, maar dat dit niet meer kan op basis van een goed gesprek

6 621 mei 2014 Waarom deze activiteit?  Er is nu een grote groep instroom in de basisberoepsopleidingen van studenten die niet de passende capaciteiten hebben  Gevolg; Uitval  Door het stellen van toelatingseisen stromen alleen nog studenten in met voldoende capaciteiten  Met de entreeopleidingen beiden we studenten zonder opleiding toch een kans  Bindend studieadvies binnen 4 maanden  Wat moet het opleveren?  Het aantal uitvallers moet gaan dalen

7 721 mei 2014 Uitgangspunt Summa College Bij Summa willen we studenten de kans geven hun talenten te ontwikkelen, ook studenten zonder diploma  We staan open, maar zijn wel kritisch in het toelaten van studenten zonder diploma. Studenten worden gestimuleerd zolang mogelijk op het vmbo te blijven en daar eerst een diploma te halen

8 821 mei 2014 Consequenties voor toelating Summa College 1.Er komt een toelatingsonderzoek voor studenten zonder diploma waarvan Summa inschat dat een plaatsing kansrijk is. In geval van instroom uit het VO wordt het wel of niet afnemen van het toelatingsonderzoek mede bepaald op basis van de informatie van de vorige school. 2.De toelatingscommissie bepaalt tot afname van een toelatingsonderzoek en besluit over een toelating van een student op basis van de resultaten van het onderzoek. De intaker geeft een advies over de toelating aan de toelatingscommissie 3.Studenten van het vmbo basisberoepsgericht zonder diploma worden in principe geplaatst op de entreeopleiding

9 921 mei 2014 Voor wie is het bedoeld?  Studenten van het vmbo kader, gemengd en theoretisch zonder diploma en studenten van het havo zonder overgangsbewijs 3/4 die zonder breuk de opleiding gevolgd hebben en niet overbelast zijn, komen in aanmerking voor een toelatingsonderzoek en kunnen op mbo niveau 2, 3 of 4 geplaatst worden. Deze jongeren zijn beter op hun plaats op een niveau waarop ze op hun capaciteiten aangesproken worden  Ook volwassenen met werkervaring, maar zonder diploma’s kunnen een toelatingsonderzoek afleggen

10 1021 mei 2014 Het toelatingsonderzoek Het toelatingsonderzoek bestaat uit een uitgebreid dossier waaruit motivatie en capaciteiten blijken voor het gegeven niveau, en aanvullende gegevens per doelgroep samen met de uitkomst van het intakegesprek. Het toelatingsonderzoek dat ingezet wordt sluit aan bij de doelgroepen die te onderscheiden zijn. We baseren ons hierbij de indeling van de landelijke werkgroep. De aard van de opleiding is niet van invloed op het toelatingsonderzoek dat afgenomen wordt. Het niveau (2,3 of 4) dient, naast het beroepsbeeld, vooral bepaald te worden.

11 1121 mei 2014 Wat moeten we in ieder geval meten en weten?  De MBO-raad zegt hierover; een toets waarvan de uitkomst controleerbaar en betrouwbaar is… een toets moet de kans op succes in het vervolgonderwijs bepalen.. Waarin gekeken wordt naar leervermogen, leerhouding en persoonlijke situatie Vertaald naar het SUMMA;  Bewijzen waaruit de capaciteiten blijken, zoals b.v. AMN Test, IQ-testen of andere testen  Bewijzen waaruit het taal en rekenniveau blijkt, zoals TOA of Deviant, maar ook de laatste rapporten geven een goed beeld

12 1221 mei 2014 1.op vmbo, maar geen diploma 2.in havo 3, niet overgegaan 3.op het vso 4.een vmbo brugjaar 5.School23 (VOAT) 6.1 ste opvang anderstalige (stedelijk college, De Kajuit) 7.Ik ben net in Nederland komen wonen en jonger dan 18 jaar 8.Ik zat het afgelopen jaar niet op school en heb niet de juiste vooropleiding 9.Ik kom van een andere mbo en heb geen juiste vooropleiding Wat moet je doen? Toelaatbaar tot Vmbo-k tot N2 Vmbo-gl-tl N2,3,4 VSO N1,2,3,4 Toelaatbaar tot N1,2,3 en 4 Jonger dan 16 is niet toelaatbaar Toelaatbaar tot 1,2,3 en 4 Let op verblijfsduur i.v.m. bekostiging

13 1321 mei 2014 Doelgroep 1 en 2: Ik zat het afgelopen jaar op het vmbo, maar ik heb geen diploma, of ik zat op 3-havo, maar ben niet overgegaan Wat moeten ze aanleveren?  Doorstroomdossier  Positief advies voorgaande school  Motivatiebrief  Kopie van de laatste twee rapporten en laatste overgangsrapport  Eventueel bewijzen met taal en rekeningniveau en capaciteitenonderzoek Indien dat laatste ontbreekt, wordt hiervoor de AMN en TOA afgenomen Getekend door directie

14 1421 mei 2014 Doelgroep 3 Je zat het afgelopen jaar op het VSO Wat moeten ze aanleveren?  Doorstroomdossier  Positief advies voorgaande school  Motivatiebrief  IVIO certificaten of staatsexamen  Bewijzen waaruit je taal en rekenniveau blijkt en capaciteiten  Eventueel een positieve beoordeling van stage, docent, etc. Getekend door directie

15 1521 mei 2014 Doelgroep 4,5,6 en 7 In een vmbo brugjaar, Op School 23 (Voortgezet Onderwijs Anders Taligen; VOAT)), eerste opvang anderstaligen Stedelijk College, De Kajuit Ik ben net in Nederland komen wonen en jonger dan 18 jaar :  Doorstroomdossier  Positief advies voorgaande school  Motivatiebrief  Kopie van de laatste twee rapporten en laatste overgangsbewijs  Bewijzen waaruit blijkt wat het taal en rekenniveau is en capaciteiten  Voor 7, ander land, gewaardeerd diploma door Nuffic Getekend door directie

16 1621 mei 2014 Doelgroep 8 Je hebt het afgelopen jaar niet op school gezeten en hebt geen juiste vooropleiding  Instroomdossier  Motivatiebrief  Bewijzen waaruit blijkt wat je taal en rekenniveau en capaciteiten zijn  Als je wilt, positieve beoordeling van stage/ werk, docent, ouders

17 1721 mei 2014 Doelgroep 9 Ik kom van een andere mbo en heb geen juiste vooropleiding  Instroomdossier  Positief advies loopbaanbegeleider  Motivatiebrief  Recente rapporten mbo-opleiding  Bij switch Summa, ook resultaten heroriëntatie en capaciteitenonderzoek

18 1821 mei 2014 Geen doelgroep zijn;  Havisten / VWO-ers met overgangsbewijs 3 naar 4; N4 toelaatbaar  VMBO-B, leerwerktraject, VM2 en vakcollege: Entree  Praktijkonderwijs; Entree

19 1921 mei 2014 Vertaald in het ‘Hoe en Wat’ http://www.summacollege.nl/studeren/aanmelden/digitaal- aanmelden.html

20 2021 mei 2014 Vragen?


Download ppt "Ongediplomeerde instroom in het mbo De knip tussen de entreeopleiding en mbo niveau 2,3 en 4 Hillie Blommers 06 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google