De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VELIN: Transport via buisleidingen: onmisbaar! Kennistafel september, 2014 Actualisatie Handboek Risicozonering Windturbines.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VELIN: Transport via buisleidingen: onmisbaar! Kennistafel september, 2014 Actualisatie Handboek Risicozonering Windturbines."— Transcript van de presentatie:

1 1 VELIN: Transport via buisleidingen: onmisbaar! Kennistafel september, 2014 Actualisatie Handboek Risicozonering Windturbines

2 n Waar hebben we het over? n Korte historie van het Handboek n Belangrijkste wijzigingen versie 3.1 n Opbouw van het Handboek n Vragen 2

3 Waar hebben we het over (1) 3 Wind turbine onderdelen : 1-Funderatie, 2-Netaansluiting, 3-mast, 4-toegangsladder/ lift, 5- Draai-as voor oriëntatie, 6-Gondel, 7-Generator, 8- Windsnelheidsmeter, 9-Electrische of mechanische rem, 10- Versnellingsbak (gearbox), 11-Rotorblad, 12-Rotorblad stand (pitch regeling), 13-Rotor naaf

4 Waar hebben we het over (2) Jaar Aantal turbines Opgesteld vermogen (MWe) Jaarproductie (GWHr) 19903235056 19951008250317 20001291447829 2005171012242067 2006179414532666 2007185516413108 2008194219213664 2009187619943846 2010187720093315 2011188220884298 2012188222054193 2013195724794832 4 Jaarproductie in Nederland op land *) *) Bron CBS Statline

5 Korte Historie van het Handboek Risicozonering Windturbines (1)  Eerste Handboek in 2000 door ECN in opdracht van Novem nu RVO  Tweede versie in 2005 door ECN en KEMA in opdracht van SenterNovem  2012 KEMA rapport Rekenmethodiek Zonering Windturbines (in relatie tot de gas – en electriciteitsinfrastructuur) in opdracht van TenneT en Gasunie 5

6 Korte Historie van het Handboek Risicozonering Windturbines (2)  Derde versie 2013 (v 3.0) update DNV KEMA in opdracht van Agentschap.nl (nu RVO.nl)  Vierde versie 2014 (heet 3 e geactualiseerde versie 2013 v 3.1.) 6

7 Belangrijkste wijzigingen versie 3.1 n uitbreiding van generieke gegevens met turbines met een vermogen vanaf 3 MW, n actualisatie van de faalscenario's en faalstatistieken, n actualisatie van de regelgeving, onder andere het Activiteitenbesluit, n aanpassing van rekenmodellen voor gasinfrastructuur en overige leidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen n uitbreiding met rekenmodellen voor hoogspanningsinfrastructuur, n actualisatie van regelgeving en beleidsuitgangspunten van Ministeries, Rijkswaterstaat, ProRail, Gasunie en TenneT, n verbetering van de leesbaarheid en toegankelijkheid van het Handboek. 7

8 Opbouw van het Handboek (1) n Hfst 1 Inleiding –De reikwijdte van het Handboek betreft de volgende type windturbines: met stalen mast en kunststof bladen, die zijn gecertificeerd volgens IEC normen NEN-EN-IEC 61400-1 editie 3 [7] en IEC- 61400-22 [8]. NB: Van windturbines met betonnen of hybride masten ontbreekt faalstatistiek. De generieke waarden van het Handboek zijn daarom van toepassing op windturbines met stalen masten. 8

9 Opbouw van het Handboek (2) n Hfst 2.VEILIGHEIDSEISEN VOOR WINDTURBINES n Hfst 3.GEBRUIK VAN HET HANDBOEK n Hfst 4.BEBOUWING t/m 11 WATERKERINGEN (Hfst 9 BUISLEIDINGEN n Hfst 13 BRON- en MITIGERENDE MAATREGELEN 9

10 Opbouw van het Handboek (3) n Bijlage A: Ongevallen Scenarios’en Faalstatistieken n Bijlage B: Generieke Gegevens n Bijlage C: Rekenmethodiek Werpafstanden en Trefkansen n Bijlage D: Risicocriteria n Bijlage E: Locatieafweging (inlegvel) 10

11 Opbouw van het Handboek (4) Inlegvel 11 Opbouw van het Handboek (3)

12 Vragen? 12


Download ppt "1 VELIN: Transport via buisleidingen: onmisbaar! Kennistafel september, 2014 Actualisatie Handboek Risicozonering Windturbines."

Verwante presentaties


Ads door Google