De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 november 2014 VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK Sociaal Werk Geel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 november 2014 VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK Sociaal Werk Geel 1."— Transcript van de presentatie:

1 17 november 2014 VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK Sociaal Werk Geel 1

2  Initiatief  Literatuurstudie  Focusgroepen  Resultaten INHOUD 2 Sociaal Werk Geel

3 INITIATIEF Sociaal Werk Geel 3

4 Project ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim in het vrijwilligerswerk’ Workshop provincie Antwerpen − Positief effect van vrijwilligers − Samenwerking vrijwilligers – beroepskrachten niet vanzelfsprekend Projectsubsidie provincie Antwerpen INITIATIEF 4 Sociaal Werk Geel

5 LITERATUURSTUDIE Sociaal Werk Geel 5

6 Vergrijzing en ontgroening Professionalisering zorg Vermaatschappelijking zorg Diversiteit in het vrijwilligerswerk Bezuiniging en efficiëntieverhoging MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES 6 Sociaal Werk Geel

7 Tijd en aandacht Laagdrempelige toegang Denken minder in problemen Gelijkwaardige relaties  Toename welzijn  Bestrijding eenzaamheid en sociaal isolement  Meer ondersteuning mantelzorgers en familie  Minder werkdruk professionals – meer dynamiek  Kostenbesparing  Zorgzame samenleving  Persoonlijke ontplooiing vrijwilliger MEERWAARDE VRIJWILLIGERS 7 Sociaal Werk Geel

8 De ene vrijwilliger is de andere niet Volledig eigen keuze Geleide vrijwilligers: re-integratie, sociale activering, stage, taakgestraften… Werknemers die vanuit bedrijf gestimuleerd worden Kwetsbare vrijwilligers die willen participeren in de samenleving Taken 1-1 vrijwilligers Activiteitenvrijwilligers Afdelingsvrijwilligers SOORTEN VRIJWILLIGERS 8 Sociaal Werk Geel

9 Veranderend takenpakket vrijwilligers − Meer verantwoordelijkheden en taken − Toename werklast vrijwilligers Beroepskrachten − Tweede lijn − Coachen vrijwilligers − Minder ruimte voor persoonlijke contacten SAMENWERKING 9 Sociaal Werk Geel

10 Hoger opgeleide vrijwilligers worden begeleid door lager opgeleide beroepskrachten Vrijwilligers begeleiden kwetsbare vrijwilligers Beroepskrachten willen ook laagdrempelige contacten behouden ‘Leuke taken’ door vrijwilligers Veel taken – Grenzen overschrijden ‘werken voor geld’ – ‘vrijwillige inzet’ ‘presentie’ – ‘technische competenties’ SPANNINGEN 10 Sociaal Werk Geel

11 Waarderen Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten Informeren Vrijwilligers informeren over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie Faciliteren Faciliteren van randvoorwaarden Afstemmen Afstemmen van vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die cliënten betreffen en werkzaamheden WIFA - SCAN 11 Sociaal Werk Geel

12 Tijdsdruk Veranderend takenpakket Grensoverschrijding Vrijwilligers voelen zich niet erkend Drukke vrijwilligers – persoonlijke situatie Formele eisen van bovenaf Fluctuerende behoeften en gemotiveerd blijven Deskundigheidsbevordering Samenwerkingspartner als concurrent Inlijving van vrijwilligers Eenzijdig inzetten samenwerking om eigen doelen te bereiken Afspraken en eisen die doorwerken naar de vrijwilliger OVERZICHT BELEMMERENDE FACTOREN 12 Sociaal Werk Geel

13 Waardering in woord en daad Vertrouwen, openheid, veiligheid Vrijheid versus kader Betrokkenheid, flexibiliteit en ondersteuning door professionals Serieus luisteren in relatie van gelijkwaardigheid Deskundigheidsbevordering en selectie Aanspreekpunt Gezelligheid, binding, groepsgevoel Korte lijnen en draagvlak Gezamenlijke doelen en voorkomen concurrentie Afspraken samenwerking en omgang Culturele sensitiviteit in samenwerking met andere organsisaties Communicatie en terugkoppeling OVERZICHT SUCCESFACTOREN 13 Sociaal Werk Geel

14 FOCUSGROEPEN Sociaal Werk Geel 14

15 Vrijwilligers – 50 deelnemers in 4 groepen − Rode Kruis, Woon- en zorgcentra, Vervoersdiensten Psychiatrische voorzieningen, OCMW, Oppas, Ondersteuningsteam allochtonen, Dienstencentra, Revalidatiecentrum, Burenbemiddeling, Ziekenhuis, Seniorenvereniging, Naboram − CAW De Kempen − Emmaüs FOCUSGROEP VRIJWILLIGERS 15 Sociaal Werk Geel

16 8 verantwoordelijken Kind en Preventie Gezondheidscentrum Wel en Wee Het Raster Sociaal centrum – lokaal steunpunt vrijwilligerswerk Pegode:Zin@Zo Emmaüs FOCUSGROEP PROFESSIONALS 16 Sociaal Werk Geel

17 Rol van de vrijwilliger − verantwoordelijkheid, kansen geven, vertrouwen, signaleren, tussen cliënt en professional, tijd… Begeleiding − opvang, begeleiding, veiligheid, feedback, functioneringsgesprek… Erkenning − gezien worden, kwaliteiten erkennen, levenservaring kunnen inzetten, welkom voelen, contact met andere vrijwilligers… ANALYSE FOCUSGESPREKKEN 17 Sociaal Werk Geel

18 Spanningen − verwachtingen gebruikers, grenzen, verantwoordelijkheid, niet gemotiveerde medewerkers, bemoeizuchtige vrijwilliger, vrijwilligers als bedreiging Beleid − VTO, gedeelde visie op vrijwilligerswerk, takendebat, ruimte coördinatie, opleiding professionals, beleid rond delen van informatie ANALYSE FOCUSGESPREKKEN 18 Sociaal Werk Geel

19 Coördinatoren − maatwerk, evalueren werking, functioneringsgesprekken, aanwerving en intake, bereikbaarheid, werken met functieprofielen, risico’s voor vrijwilligers Communicatie − rol vrijwilliger, maatschappelijk debat, terugkoppeling, informatie, opvolging, duiding ANALYSE FOCUSGESPREKKEN 19 Sociaal Werk Geel

20 RESULTATEN Sociaal Werk Geel 20

21 Rol van de vrijwilliger − Informele en formele rollen − Teamrollen − Sandwichpositie: klachten en conflicten − Signaalgever en doorverwijzer − Unieke positie als vrijwilliger Feedback geven en krijgen Erkenning geven en krijgen Grenzen aangeven Vorming aangepast na try-out met vrijwilligers en coördinatoren VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK 21 Sociaal Werk Geel

22 Train de trainer Brochure Presentatie Korte leidraad Literatuurstudie Vrij beschikbaar en te gebruiken VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK 22 Sociaal Werk Geel

23 Buiten de projectopdracht… Vorming voor coördinatoren − Op basis van literatuurstudie − WIFA – scan Intervisie professionals − Samenwerken met vrijwilligers Artikel ‘voeren van een beleid rond samenwerking en erkenning beroepskrachten/vrijwilligers’ VOORJAAR 2015 23 Sociaal Werk Geel

24 WWW.VRIJWILLIGERSWERK.THOMASMORE.BE 24 Sociaal Werk Geel


Download ppt "17 november 2014 VAARDIG SAMENWERKEN IN HET VRIJWILLIGERSWERK Sociaal Werk Geel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google