De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk"— Transcript van de presentatie:

1 Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk
17 november 2014 Sociaal Werk Geel

2 Initiatief Literatuurstudie Focusgroepen Resultaten inhoud
Sociaal Werk Geel

3 INITIATIEF Sociaal Werk Geel

4 initiatief Project ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim in het vrijwilligerswerk’ Workshop provincie Antwerpen Positief effect van vrijwilligers Samenwerking vrijwilligers – beroepskrachten niet vanzelfsprekend Projectsubsidie provincie Antwerpen Sociaal Werk Geel

5 literatuurstudie Sociaal Werk Geel

6 Maatschappelijke evoluties
Vergrijzing en ontgroening Professionalisering zorg Vermaatschappelijking zorg Diversiteit in het vrijwilligerswerk Bezuiniging en efficiëntieverhoging Sociaal Werk Geel

7 Meerwaarde vrijwilligers
Tijd en aandacht Laagdrempelige toegang Denken minder in problemen Gelijkwaardige relaties Toename welzijn Bestrijding eenzaamheid en sociaal isolement Meer ondersteuning mantelzorgers en familie Minder werkdruk professionals – meer dynamiek Kostenbesparing Zorgzame samenleving Persoonlijke ontplooiing vrijwilliger Sociaal Werk Geel

8 Soorten vrijwilligers
De ene vrijwilliger is de andere niet Volledig eigen keuze Geleide vrijwilligers: re-integratie, sociale activering, stage, taakgestraften… Werknemers die vanuit bedrijf gestimuleerd worden Kwetsbare vrijwilligers die willen participeren in de samenleving Taken 1-1 vrijwilligers Activiteitenvrijwilligers Afdelingsvrijwilligers Sociaal Werk Geel

9 samenwerking Veranderend takenpakket vrijwilligers Beroepskrachten
Meer verantwoordelijkheden en taken Toename werklast vrijwilligers Beroepskrachten Tweede lijn Coachen vrijwilligers Minder ruimte voor persoonlijke contacten Sociaal Werk Geel

10 spanningen Hoger opgeleide vrijwilligers worden begeleid door lager opgeleide beroepskrachten Vrijwilligers begeleiden kwetsbare vrijwilligers Beroepskrachten willen ook laagdrempelige contacten behouden ‘Leuke taken’ door vrijwilligers Veel taken – Grenzen overschrijden ‘werken voor geld’ – ‘vrijwillige inzet’ ‘presentie’ – ‘technische competenties’ Sociaal Werk Geel

11 WIFA - scan Waarderen Informeren Faciliteren Afstemmen
Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten Informeren Vrijwilligers informeren over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie Faciliteren Faciliteren van randvoorwaarden Afstemmen Afstemmen van vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die cliënten betreffen en werkzaamheden Sociaal Werk Geel

12 Overzicht belemmerende factoren
Tijdsdruk Veranderend takenpakket Grensoverschrijding Vrijwilligers voelen zich niet erkend Drukke vrijwilligers – persoonlijke situatie Formele eisen van bovenaf Fluctuerende behoeften en gemotiveerd blijven Deskundigheidsbevordering Samenwerkingspartner als concurrent Inlijving van vrijwilligers Eenzijdig inzetten samenwerking om eigen doelen te bereiken Afspraken en eisen die doorwerken naar de vrijwilliger Sociaal Werk Geel

13 Overzicht succesfactoren
Waardering in woord en daad Vertrouwen, openheid, veiligheid Vrijheid versus kader Betrokkenheid, flexibiliteit en ondersteuning door professionals Serieus luisteren in relatie van gelijkwaardigheid Deskundigheidsbevordering en selectie Aanspreekpunt Gezelligheid, binding, groepsgevoel Korte lijnen en draagvlak Gezamenlijke doelen en voorkomen concurrentie Afspraken samenwerking en omgang Culturele sensitiviteit in samenwerking met andere organsisaties Communicatie en terugkoppeling Sociaal Werk Geel

14 focusgroepen Sociaal Werk Geel

15 Focusgroep vrijwilligers
Vrijwilligers – 50 deelnemers in 4 groepen Rode Kruis, Woon- en zorgcentra, Vervoersdiensten Psychiatrische voorzieningen, OCMW, Oppas, Ondersteuningsteam allochtonen, Dienstencentra, Revalidatiecentrum, Burenbemiddeling, Ziekenhuis, Seniorenvereniging, Naboram CAW De Kempen Emmaüs Sociaal Werk Geel

16 Focusgroep professionals
8 verantwoordelijken Kind en Preventie Gezondheidscentrum Wel en Wee Het Raster Sociaal centrum – lokaal steunpunt vrijwilligerswerk Emmaüs Sociaal Werk Geel

17 Analyse focusgesprekken
Rol van de vrijwilliger verantwoordelijkheid, kansen geven, vertrouwen, signaleren, tussen cliënt en professional, tijd… Begeleiding opvang, begeleiding, veiligheid, feedback, functioneringsgesprek… Erkenning gezien worden, kwaliteiten erkennen, levenservaring kunnen inzetten, welkom voelen, contact met andere vrijwilligers… Sociaal Werk Geel

18 Analyse focusgesprekken
Spanningen verwachtingen gebruikers, grenzen, verantwoordelijkheid, niet gemotiveerde medewerkers, bemoeizuchtige vrijwilliger, vrijwilligers als bedreiging Beleid VTO, gedeelde visie op vrijwilligerswerk, takendebat, ruimte coördinatie, opleiding professionals, beleid rond delen van informatie Sociaal Werk Geel

19 Analyse focusgesprekken
Coördinatoren maatwerk, evalueren werking, functioneringsgesprekken, aanwerving en intake, bereikbaarheid, werken met functieprofielen, risico’s voor vrijwilligers Communicatie rol vrijwilliger, maatschappelijk debat, terugkoppeling, informatie, opvolging, duiding Sociaal Werk Geel

20 resultaten Sociaal Werk Geel

21 Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk
Rol van de vrijwilliger Informele en formele rollen Teamrollen Sandwichpositie: klachten en conflicten Signaalgever en doorverwijzer Unieke positie als vrijwilliger Feedback geven en krijgen Erkenning geven en krijgen Grenzen aangeven Vorming aangepast na try-out met vrijwilligers en coördinatoren Sociaal Werk Geel

22 Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk
Train de trainer Brochure Presentatie Korte leidraad Literatuurstudie Vrij beschikbaar en te gebruiken Sociaal Werk Geel

23 VOORJAAR 2015 Buiten de projectopdracht… Vorming voor coördinatoren
Op basis van literatuurstudie WIFA – scan Intervisie professionals Samenwerken met vrijwilligers Artikel ‘voeren van een beleid rond samenwerking en erkenning beroepskrachten/vrijwilligers’ Sociaal Werk Geel

24 Sociaal Werk Geel


Download ppt "Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk"

Verwante presentaties


Ads door Google