De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)
Voorlichting schooljaar

2 Team Dienst EOC foto’s van links naar rechts
Susanne Lawro, hoofd Dienst EOC, orthopedagoog generalist, cognitief gedragstherapeut. Kim van de Belt, orthopedagoog generalist Ilse Koenders, orthopedagoog Irma de Graaf, orthopedagoog Marcella Heerenveen, remedial teacher, pedagoog i.o.

3 Team Dienst EOC foto’s van links naar rechts
Maarten van de Bent, trajectgroepbegeleider Paul Mulder, remedial teacher Maud de Vries, pedagoog, remedial teacher Gerdi Schopman, ambulant begeleider, coördinator trajectgroep Karin Schepers, ambulant begeleider

4 Passend Onderwijs

5 Zware ondersteuning Lichte ondersteuning Basisondersteuning VSO
bovenschools Lichte ondersteuning intensieve ondersteuning. Trajectgroep OPP Basisondersteuning orthopedagogische begeleiding remedial teaching – training – huiswerkbegeleiding – pluslessen – mentor decanaat – vertrouwenspersoon - leerlingvolgsysteem

6 Passend Onderwijs op Candea
voorheen nu Zorgteam Voornamelijk: directe leerlingbegeleiding Rugzak Ambulant begeleider per rugzakleerling Dienst EOC Leerlingbegeleiding ÉN ondersteuning docenten bij uitvoering Passend Onderwijs Ondersteuning waar nodig Ambulant begeleider waar nodig in het kader van Passend Onderwijs

7 Ondersteuningsstructuur Candea College
LEERLING Decanen Pluslessen Leerlingbegeleiders Huiswerktraining Leerlingbesprekingen Rapportbesprekingen MENTOR OPLEIDINGSDIRECTEUR Orthopedagogische begeleiding Remedial Teaching Dyslexie HOOFD DIENST INTERNE LEERLINGENZORG Trainingen Sociale vaardigheidstraining Trajectgroep Faalangstreductietraining Examenvreestraining ZORG ADVIES TEAM (ZAT) Algemeen Maatschappelijk Werk Schoolagent Externe hulpverlening-instanties Bureau Jeugdzorg Leerplicht-ambtenaar Schoolarts

8 Basisondersteuning Candea College
Leerling Pluslessen Decanen Huiswerktraining Leerlingbegeleiders Leerlingbespreking Rapportbespreking Mentor

9 Basis en/of lichte ondersteuning
Individuele orthopedagogische begeleiding Dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen Remedial Teaching Dyslexiecoaching Sociale vaardigheidstraining Trainingen Faalangstreductietraining Examenvreestraining Trajectgroep Opstaptraining

10 Ondersteuning Remedial teaching: voor leerlingen met ernstige didactische problemen waarbij ondersteuning op klasniveau ontoereikend is. Sociaal-emotionele ondersteuning: op individueel niveau, klasniveau en groepsniveau Faalangstreductietraining: voor leerlingen die veel spanning ervaren bij het voorbereiden en/of maken van toetsen en/of in het contact met anderen (aangeboden in onderbouw en examenjaar). Sociale vaardigheidstraining: aangeboden in de onderbouw. Opstaptraining: voor nieuwe leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld internaliserende problematiek of stoornissen in het autistisch spectrum). De training is een kennismaking voor deze leerlingen met het Candea College. Het wordt aangeboden in april/mei wanneer de leerling nog in groep 8 zit. Inhoudelijk nog in ontwikkeling.

11 Ondersteuning Rouwbegeleiding: voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning bij een ernstig verlies door overlijden van een betekenisvolle dierbare. In principe moet het overlijden minimaal een half jaar eerder hebben plaatsgevonden. Dyslexie(voor)onderzoeken: tot en met leerjaar 3. Trajectgroep: er wordt een beroep gedaan op de Trajectgroep waar het gaat om een concrete vraag voor gerichte intensieve individuele ondersteuning van een leerling. Expertise en advisering voor docenten en directie: zodat leerlingen op klasniveau (in de basisondersteuning) voldoende ondersteuning geboden kan worden. Aanmeldingen voor extra ondersteuning lopen via de mentor en leerjaarcoördinator. Voor leerlingen in groep acht verloopt het contact via meneer Rutten en mevrouw Bullée. Ernst Rutten (havo/vwo) Brigitte Bullée (vmbo)

12 Aanmeldprocedure bij dienst EOC
Aanmelding gebeurt via een aanmeldformulier. Mentor, leerling en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) signaleren een probleem. De mentor neemt contact op met de coördinator. Als na collegiale consultatie blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning, dan volgt contact met ouders. Het aanmeldformulier wordt door school en ook door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld. Ouder(s)/verzorger(s) tekenen en geven met hun kind een beschrijving van de situatie en mogelijkheden voor oplossingen. Het ingevulde aanmeldformulier wordt bij Dienst EOC aangeleverd.

13 Samenwerking steun elkaar Samenwerking leerling – ouders – school
Vaste overlegmomenten tussen coördinatoren en leden dienst EOC Belangrijk in de samenwerking is partnerschap dus: steun elkaar Kind Pedagogische driehoek School Ouders


Download ppt "Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)"

Verwante presentaties


Ads door Google