De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erwin Seydel VLIR-UOS 27 januari 2015 Veerkrachtbijpartnerschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erwin Seydel VLIR-UOS 27 januari 2015 Veerkrachtbijpartnerschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Erwin Seydel VLIR-UOS 27 januari 2015 Veerkrachtbijpartnerschappen

2 Thema’s Samenwerking loont, nee moet Het ontwikkelingsproces van een project Veerkracht en persoonlijke kenmerken De rollen in een veerkrachtig team Hoe ga je met bureaucratie om? Hoe breng je plannen aan de man?

3 Bekendheid bij stakeholders Tijdlijn Beleid

4 Elementen van Veerkracht Trust Expectations Affiliation Self-efficacy Emotion R-Error realistisch optimisme Verwachtingen kenbaar maken betrokkenheid, verbinding geloof in eigen kunnen emoties kunnen beheersen oorzaken van problemen begrijpen : TEASER

5 VEERKRACHT EN PIJLERS VOOR PARTNERSHIPS Trust Expectation Affiliation Emotion Self-efficacy R-Error Emotion MOTIVATIE = WILLEN CAPACITEIT = KUNNEN

6 6 MOTIVATIE ▼ Niet willen Wel willen CAPACITEIT ► Niet kunnen Wel kunnen Niet aan beginnen Bewijsvoering Pilot Vaardigheden, rollen PILOT  PROJECT Bewijsvoering Scaffolding Lobbyen Programma (Bestuurders, financiers) Verankeren Breed Programma Beleid Politiek

7 Bekendheid bij stakeholders Tijdlijn Beleid

8 REGISSEUR CONNECTOR MEDIATOR AMBASSADEUR VERTELLER ONDERZOEKER ROLLEN IN EEN TEAM

9 Minimale interventie Strategie PILOT  PROJECT Drossaert C, Pieterse M, Seydel E, Drenthen A. PROMISE Programmatische toepassing van de Minimale Interventie Strategie (MIS) stoppen-met-roken in een Experimentele setting. Evaluatie onder huisartsen en patiënten. Enschede: Universiteit Twente, 1999 PROGRAMMA NHG-Standaard Stoppen met rokenChavannes NH, Kaper J, Frijling BD, Van der Laan JR, Jansen PWM, Guerrouj S, Drenthen AJM, Bax W, Wind LA. Huisarts Wet 2007:50(7):306-14. 9 BELEID

10 Maar, waarom is beïnvloeding van die grote instituties, overheden, zo moeilijk, en gaat het zo traag ? Omdat zij nog steeds georganiseerd zijn als het Pruisische leger uit 1850. De organisatie van de Duitse legers, circa 1916. De ontplooiing van een divisie & Inrichting van het terrein - Patrick De Wolf, 2002 The Pinciples of Scientific Management van Frederick Taylor, (1856- 1915) nog steeds worden toegepast Ceasar en Alexander de Grote brachten beiden soldaten om die niet ‘pasten’, om alle neuzen een kant uit te krijgen.

11 Misvattingen Lineair proces Controleerbaar Niet alleen doel, maar ook weg vastleggen Je kunt alles plannen Als het fout gaat, niet jouw schuld Voor elke probleem is er een structuur- oplossing Regels zijn er om na te leven

12 DE MEDEWERKER CENTRAAL Aansprakelijkheid Arbeidsduur en arbeidstijd Arbeidsomstandigheden Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsvoorwaarden Auto van de zaak Beeindiging met wederzijds goedvinden Beëindigingsvergoeding Beoordelingscyclus en belonen Bestuursrecht Bijzondere arbeidsrelaties Bijzondere bedingen Collectieve arbeidsovereenkomst Concurrentie Definitie arbeidsovereenkomst Disciplinaire maatregelen Disfunctioneren Duurzaamheid Einde bij pensioen en doorwerken na pensioen Exitgesprek Faillissement en insolventie Fiscaal Flexibele arbeid Geheimhouding Gelijke behandeling Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Grensoverschrijdende arbeid Hervorming flexrecht Hervorming ontslagrecht en WW Het Nieuwe Werken Individueel ontslag Instructierecht Intellectueel eigendom Introductiebeleid Kennelijk onredelijk ontslag Loon & salarisadministratie Medezeggenschap Modernisering Ziektewet Ongewenst gedrag Onrechtmatige concurrentie Ontbindende voorwaarde Ontbinding Ontslag en ziekte Ontslag op staande voet Ontslagname Opleiding & ontwikkeling Opzegging Opzegverboden Organisatiecultuur- en verandering Outplacement Overgang van onderneming Overlijden werknemer Pensioen Pensioenakkoord Personeelsbeleid Personeelshandboek Privacy Proefplaatsing Proeftijd Re-integratie Re-integratiedossier Reorganisatie Schadeplichtig ontslag Schorsing en op non actiefstelling Screenen Social media recruitment Sociale media Sociale Zekerheid Stage Studiekosten Thuiswerken Vakantie Verhuisplicht en dienstwoningen Verlof Verplichtingen werkgever; Verplichtingen werknemer Verzuimpreventie Werkkostenregeling Input aan de voorkant, teneinde het resultaat van het organisch proces, met mogelijk een cesuur aan de achterkant, waar te nemen (Ziektewet, WIA, WAO, WAZ)

13 De academia zelf Relativeer de: RSG-scores Rankings H-scores Citatie-index Impact-Scores Ranglijsten ISI

14 In elk systeem met veel regels gaan mensen gamen, vertonen strategisch gedrag.

15 Hoe breng je je (onderzoeks-) plannen aan de man? Verhaal Benut de ongeschreven regels

16 Philips verkoopt geen lampen, maar brengt licht Caravanbranche verkoopt vrijheid en luxe: Verkoop caravans neemt met 15% toe Verkoop geen onderzoek, maar een belofte, een PROMISE voor een gezonder leven, met meer lucht

17 VERKOOP GEEN SELF-EFFICACY, MAAR VEERKRACHT

18 Samenvattend: 1.Werken in teams: alleen maar nuttig 2.Ontwikkelingsverloop 3.Persoonlijke, psychologische kenmerken van veerkracht 4.Rollen 5.Zoek naar de ongeschreven regels van het spel 6.Maak het beeldend, vertel het verhaal 7.Wijsheid

19 Wijsheid De meest effectieve personen beschikten over een onvervreemdbaar aspect van vakmanschap: het juist inschatten van de specifieke situatie en context en daar passend bij durven handelen door zich te verbinden aan persoonlijke bronnen van kennis, ervaring, groei en betekenisverlening. Een wijs mens weet te improviseren 19


Download ppt "Erwin Seydel VLIR-UOS 27 januari 2015 Veerkrachtbijpartnerschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google