De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 september 2014. Waarom Passend onderwijs? Te veel thuiszitters Maatschappelijke ontwikkeling integratie gehandicapten “Geen uitsluiting” Te grote groei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 september 2014. Waarom Passend onderwijs? Te veel thuiszitters Maatschappelijke ontwikkeling integratie gehandicapten “Geen uitsluiting” Te grote groei."— Transcript van de presentatie:

1 23 september 2014

2 Waarom Passend onderwijs? Te veel thuiszitters Maatschappelijke ontwikkeling integratie gehandicapten “Geen uitsluiting” Te grote groei rugzakken en speciaal onderwijs

3 Wat is Passend onderwijs Goed onderwijs voor ieder kind Op de basisschool; indien nodig op het speciaal onderwijs Het samenwerkingsverband vormt een zorgcontinuüm van scholen waardoor het selfsupporting is.

4 De basis voor passend onderwijs is de afstemming en samenwerking tussen school en ouders waarbij het welbevinden van het kind centraal staat en leidend is.

5 Wat verdwijnt per 1 augustus 2014 WSNS- verbanden Zorgplan Rugzakken Indicatiestelling cluster 3 en 4

6 Wat is nieuw per 1 augustus 2014 Regio’s Passend onderwijs Middelen: WSNS, rugzak en ambulante middelen naar de regio Toekenningen speciaal onderwijs en sbo door regio Passend onderwijs

7 vervolg Ondersteuningsplan Ondersteuningsplanraad Zorgplicht voor de basisscholen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Ontwikkelingsperspectief (OP) Als rode draad loopt door deze opsomming de positie van ouders………..

8 Regio PO 23-03 Sine Limite, coöperatie Passend onderwijs Gemeente Deventer 38 basisscholen 1 SBO Panta rhei 1 cluster 3 1 cluster 4 de Linde de Ambelt

9 Piramide van ondersteuning boven- schoolse voorzieningen extra ondersteuning basisondersteuning basiskwaliteit inspectie

10 DOL Interne HGPD Trajectoverleg Beraad extra aandacht (BEA) Gezinscoach

11 SOP Schoolondersteuningsprofiel Elke school heeft een SOP (jaarlijks)  Het profiel van de school geeft aan welk aanbod van onderwijs en ondersteuning een school biedt  En … wat gaat de school doen om zich hierin te ontwikkelen  MR adviesrecht

12 Verdeling van de middelen Wettelijke verplichtingen (SO,SBO, regiefunctie) Basisschool: geld voor basisondersteuning Basisschool: expertise voor extra ondersteuning Bovenschools: loket, scholing, arrangementen

13 13 Zorgplicht  De school moet ieder kind passend onderwijs bieden  Lukt dit niet op de eigen school moet de school zorgen het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Dit organiseert Sine Limite  De school moet uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van het kind  School en ouders stemmen goed af

14 Passend onderwijs kent dus veel aspecten  Bestuurlijk  Financiën  Onderwijskwaliteit  Verantwoording en evaluatie  Samenwerking gemeente, hulpverlening, welzijn

15 Wat betekent invoering passend onderwijs voor onze school Waar zijn we al mee bezig: -methoden sluiten aan op het werken in drie niveaus -zorgoverzichten -ontwikkelingsgerichte hulplannen

16 - lvs Kleuterplein - invoeren lvs sociaal emotioneel (Kanvas) - begeleiden HB leerlingen, deelname masterclass EHL, evt. verrijkingsgroep - Inzet Renate voor extra ondersteuning. - aanpassingen gebouw, schoolplein en meubilair

17 Nieuw ontwikkelingen: - invoeren Sprint (programma voor dyslectische kinderen) - invoeren Balansmodel (voor kinderen met een individueel leerlijn/ontwikkelingsperspectief) - herschrijven Zorgplan Slingerbos - ???

18 Onze school past passend onderwijs Wij willen een “passend veelzijdige dorpsschool” zijn waar het onderwijs past bij het kind, de ouder en de leerkracht.


Download ppt "23 september 2014. Waarom Passend onderwijs? Te veel thuiszitters Maatschappelijke ontwikkeling integratie gehandicapten “Geen uitsluiting” Te grote groei."

Verwante presentaties


Ads door Google