De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 23 september 2014

2 Waarom Passend onderwijs?
Maatschappelijke ontwikkeling integratie gehandicapten “Geen uitsluiting” Te veel thuiszitters Te grote groei rugzakken en speciaal onderwijs

3 Wat is Passend onderwijs
Goed onderwijs voor ieder kind Op de basisschool; indien nodig op het speciaal onderwijs Het samenwerkingsverband vormt een zorgcontinuüm van scholen waardoor het selfsupporting is.

4 De basis voor passend onderwijs is de afstemming en samenwerking tussen school en ouders waarbij het welbevinden van het kind centraal staat en leidend is.

5 Wat verdwijnt per 1 augustus 2014
WSNS- verbanden Zorgplan Rugzakken Indicatiestelling cluster 3 en 4

6 Wat is nieuw per 1 augustus 2014
Regio’s Passend onderwijs Middelen: WSNS, rugzak en ambulante middelen naar de regio Toekenningen speciaal onderwijs en sbo door regio Passend onderwijs

7 vervolg Ondersteuningsplan Ondersteuningsplanraad
Zorgplicht voor de basisscholen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Ontwikkelingsperspectief (OP) Als rode draad loopt door deze opsomming de positie van ouders………..

8 Regio PO 23-03 Sine Limite, coöperatie Passend onderwijs
Gemeente Deventer 38 basisscholen SBO Panta rhei 1 cluster cluster 4 de Linde de Ambelt

9 Piramide van ondersteuning
boven- schoolse voorzieningen extra ondersteuning basisondersteuning basiskwaliteit inspectie

10 DOL Interne HGPD Trajectoverleg Beraad extra aandacht (BEA)
Gezinscoach

11 SOP Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een SOP (jaarlijks) Het profiel van de school geeft aan welk aanbod van onderwijs en ondersteuning een school biedt En … wat gaat de school doen om zich hierin te ontwikkelen MR adviesrecht

12 Verdeling van de middelen
Wettelijke verplichtingen (SO,SBO, regiefunctie) Basisschool: geld voor basisondersteuning Basisschool: expertise voor extra ondersteuning Bovenschools: loket, scholing, arrangementen

13 Zorgplicht De school moet ieder kind passend onderwijs bieden
Lukt dit niet op de eigen school moet de school zorgen het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Dit organiseert Sine Limite De school moet uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van het kind School en ouders stemmen goed af 13

14 Passend onderwijs kent dus veel aspecten
Bestuurlijk Financiën Onderwijskwaliteit Verantwoording en evaluatie Samenwerking gemeente, hulpverlening, welzijn

15 Wat betekent invoering passend onderwijs voor onze school
Waar zijn we al mee bezig: methoden sluiten aan op het werken in drie niveaus zorgoverzichten ontwikkelingsgerichte hulplannen

16 - lvs Kleuterplein - invoeren lvs sociaal emotioneel (Kanvas) - begeleiden HB leerlingen, deelname masterclass EHL, evt. verrijkingsgroep - Inzet Renate voor extra ondersteuning. - aanpassingen gebouw, schoolplein en meubilair

17 Nieuw ontwikkelingen:
- invoeren Sprint (programma voor dyslectische kinderen) - invoeren Balansmodel (voor kinderen met een individueel leerlijn/ontwikkelingsperspectief) - herschrijven Zorgplan Slingerbos - ???

18 Onze school past passend onderwijs
Wij willen een “passend veelzijdige dorpsschool” zijn waar het onderwijs past bij het kind, de ouder en de leerkracht.


Download ppt "23 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google