De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trees Pels Werkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012 Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trees Pels Werkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012 Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Trees Pels Werkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012 Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam

2 Probleem: geen bereik en kwaliteit voor iedereen Preventief aanbod o Ondervertegenwoordiging in preventie en lichtere hulpverlening o Oververtegenwoordiging in zwaardere hulpverlening en justitiële keten

3 Kloof tussen vraag en aanbod opvoedingsondersteuning o Eenrichtingsverkeer, cursorisch aanbod (top down) o Weinig laagdrempelige uitwisseling (bottom up) o Minder aanbod op eigen vragen/behoeften bv.: opvoeden in de islam, radicalisering, omgang met discriminatie/stigmatisering, gezagshandhaving en communicatie o Professionele logica versus eigen realiteit aanbodgericht werken o Dominante beleidsagenda opvoeders als instrument voor integratie

4 Citaat Marokkaanse vader (Pels 1998) ‘Je moet toch eerst kijken of iets toepasbaar en niet schadelijk is voor bepaalde groepen. Er moeten bijvoorbeeld geen vooroordelen in zitten over een groep, zodat iemand de schuld krijgt. (…) de ouders spreken de taal slechter en kunnen dingen minder goed uitleggen dan de jongeren. Zij worden dan makkelijk het zwarte schaap. Organisaties en kinderbescherming kiezen altijd partij voor kinderen. Zij zijn de sterke partij, de ouders zijn ongeschoold en hebben een andere cultuur. Op hun beurt werken ze dan niet mee, en dus kunnen de organisaties niets bereiken. Ze moeten meer naar beide kanten luisteren’

5 Diversiteitgevoelig en positief jeugdbeleid Gezamenlijke agenda in plaats van uitgaan van bestaand aanbod en professionele inzichten: o Aandacht voor perspectief van ouders en jeugdigen o Uitgaan van eigen kracht, empowerment o Voortbouwen op persoonlijke netwerken, bottom-up initiatieven o Professional nieuwe stijl: kansgericht, aansluiten, verbinden o Institutie nieuwe stijl: handelingsruimte professional, verbinding met informele netwerken

6 Kenniswerkplaats Tienplus Deelprogramma’s Evidence en practice base interventies diversiteitgevoeligheid onderzoeken van Triple P evidence base bottom-up interventie Coach je Kind Vakmanschap nieuwe stijl pedagogische opleidingen: diversiteitgevoelig en kansgericht werken reflective practicioner CJG als laagdrempelig knooppunt school als vindplaats verbinding tussen informele en formele circuits

7 CJG als laagdrempelig knooppunt IDEAAL: o Ondersteunen en voeden onderling contact tussen ouders o Vindplaatsgericht werken, dichtbij, outreachend, maatwerk o Overbrugging tussen gezin - voorzieningen (intermediairs: toeleiden, coachen) o Aansluiten bij initiatief van onderop/innovatie MAAR: o Veel aandacht functies/procedures o Probleemgestuurde risicobenadering domineert

8 CJG laagdrempelig knooppunt: School als vindplaats o (investeren in) gezamenlijke visie op (doelen) samenwerking o ‘de’ school en ‘het’ CJG bestaan niet o visie op ondersteuning ‘eigen kracht’ en rol CJG-onderwijsprofessionals o aandacht voor visie/behoeften ouders en leerlingen o pedagogische uitwisseling met en tussen ouders en leerlingen o empowerment (divers samengestelde) ouderraad en leerlingenraad o CJG: outreachend, community gericht o dienend aan vragen van ouders en school o aanwezig op ouderavonden, inloop o samenwerken met/ondersteunen van mentoren

9 Verbinding tussen vrijwillig en regulier werk o Voorkant van de zorg voor jeugd: veel vrijwilligers actief o Maar afstand zelforganisaties-regulier aanbod is groot: o Ongelijkwaardigheid o gebrek aan evidence base o en aan continuiteit o Wederzijds wantrouwen o Uiteenlopende visie op samenwerking: o reguliere organisaties: narratief van de toeleiding o vrijwillige organisaties: narratief van de civil society

10 CJG als laagdrempelig knooppunt Werkzame factoren samenwerking met scholen en vrijwillig werk o investeren in gezamenlijke visie op (doelen) samenwerking o commitment in het werkveld (beleid, praktijk) o professional moet iets brengen i.p.v. halen o bij nadruk op ‘halen’: waardering inzet andere partij o CJG op lokatie, met ruimte voor onderling contact ouders Rol gemeente o visievorming o handelingsruimte voor instellingen als CJG om verbindingen met scholen en pedagogische civil society te maken o instellingen stimuleren ‘lerende organisatie’ te worden

11 Vakmanschap nieuwe stijl Meer aandacht voor diversiteitgevoelig en kansgericht werken in beroepsopleidingen oVaardigheden: oaansluiten bij en zonodig ondersteunen van initiatieven van onderop oanalyseren van netwerken rondom gezinsleden ohanteren van community based werkwijzen okunnen bemiddelen tussen de formele en informele wereld van jeugdigen en gezinnen oReflection-in-action ostudenten leren in het veld odocentstages

12

13 Dank voor uw aandacht! www.kenniswerkplaats-tienplus.nl www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Partners:  Gemeente Amsterdam  SO&T  Vrije Universiteit  Hogeschool Inholland  Academische werkplaats GGD-AMC  Verwey-Jonker Instituut (penvoerder)


Download ppt "Trees Pels Werkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012 Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google