De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11-1-20151 Sirius audit commissie: lessons learned Ariana Need.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11-1-20151 Sirius audit commissie: lessons learned Ariana Need."— Transcript van de presentatie:

1 11-1-20151 Sirius audit commissie: lessons learned Ariana Need

2 2 Sirius Programma: Excellentie in het hoger onderwijs  Het Sirius Programma stelt hogescholen en universiteiten in staat de beste studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.  Het doel is inzicht te verkrijgen in hoe excellentie het beste bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige situatie bestaan.  Het Ministerie van OCW financiert het Sirius Programma. Het bachelor traject is in 2008 gestart (€ 48,8 miljoen). Het mastertraject (€ 12,2 miljoen) is gestart in december 2010.  Het Sirius programma is onderdeel van Platform Bèta Techniek.

3 De Sirius audit commissie Prof. dr. Taede Sminia (voorzitter) Prof. dr. Doeko Bosscher Prof. dr. Ariana Need Drs. Chiel Renique Drs. Bert Vroon Dr. Cees Sprenger 3

4 Koersbepalende elementen: lessons learned 1.Visie op excellentie, definitie en ambitie. 2.Sturing & Organisatie. 3.Docenten. 4.Cultuuromslag & Communityvorming. 5.Ketenbenadering & Samenwerking werkveld. 6.Meerwaarde & Verduurzaming. 4

5 1. Visie op excellentie, definitie en ambitie  Stap af van principiële gelijkwaardigheid.  Laat excellentieconcept aansluiten bij bredere onderwijskundige visie.  Zorg dat de excellentieprogramma’s de diverse categorieën excellente studenten aanspreekt.  Een uniform profiel van de excellente student werkt, facultaire versnippering niet.  Ondersteun excellentieprogramma’s met onderzoek naar wat werkt en wat niet. 5

6 2. Sturing & Organisatie  Commitment in woord en daad van het College van Bestuur is een absolute voorwaarde voor succes.  Werving (inhoudelijk adequaat) en het persoonlijk aanspreken van talent is cruciaal.  Ontbreken van eigenaarschap is belangrijk struikelblok. Komt veel voor bij interdisciplinaire programma’s en projectorganisaties. ' 6

7 3. Docenten  Excellente studenten vragen om excellente docenten. Herken, erken én beloon excellente docenten.  Docenten moeten studenten individueel beoordelen voor hun prestaties. ' 7

8 4. Cultuuromslag & Communityvorming  Cultuuromslag is een kwestie van een lange adem.  Communityvorming en een fysieke plek voor excellentiestudenten zijn onontbeerlijk. ' 8

9 5. Ketenbenadering & Samenwerking werkveld  In de keten PO-VO-HO is er in het kader van excellentiebeleid nog een hoop te winnen:  Laat potentiele studenten tijdens excellentietrajecten kennis maken met hun vervolgopleiding.  Laat (master)studenten en werkveld tijdens de excellentietrajecten kennis met elkaar maken. 9

10 6. Meerwaarde & Verduurzaming  Aandacht voor excellentie verhoogt het niveau van het gehele onderwijs.  Maak de intrinsieke en extrinsieke meerwaarde van de excellentieprogramma’s duidelijk aan studenten én aan het werkveld.  In Intra-curriculaire programma’s is de financiering van de onderwijselementen gewaarborgd. ' 10


Download ppt "11-1-20151 Sirius audit commissie: lessons learned Ariana Need."

Verwante presentaties


Ads door Google