De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TALENT SCOUTEN EN UITDAGEN Oftewel: Nut en noodzaak van Honourstrajecten Onderwijsmiddag 20 januari 2009 Jeroen Touwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TALENT SCOUTEN EN UITDAGEN Oftewel: Nut en noodzaak van Honourstrajecten Onderwijsmiddag 20 januari 2009 Jeroen Touwen."— Transcript van de presentatie:

1 TALENT SCOUTEN EN UITDAGEN Oftewel: Nut en noodzaak van Honourstrajecten Onderwijsmiddag 20 januari 2009 Jeroen Touwen

2 5 x vraag •Waarom zou je dat willen, het academisch onderwijs is toch al excellent? •Hoe onderscheiden zich Honours Classes eigenlijk van regulier onderwijs? •Gaan Honourstrajecten niet ten koste van het reguliere onderwijs, ze halen daar immers geld en talent weg? •De universiteit neemt toch al genoeg initiatieven om excellente studenten iets extra’s te geven? •Hoe bepaal je wie er excellent is? Welke maatstaven gebruik je daarvoor?

3 WAT GING VOORAF WAT GING VOORAF •Experimenten Geschiedenis  RUIM BAAN VOOR TALENT •Facultaire taskforce “Leertrajecten voor excellente studenten” •Universitaire Sirius-aanvraag

4 Onderdelen bij Geschiedenis •BA Honours Class (vanaf 2005/2006) •BA Honours Tutorial (vanaf 2006/2007) •BA Honours Research Seminar (in 2006-2008) •Honours Class ‘Het Crayenborgh College’ (vanaf 1994) Daarna: •Europaeum MA ‘Leiden-Oxford-Paris MA-programme in European History’. •MPhil – Tweejarige onderzoeksmaster (!)

5 BA Honours Class Gesch. •20 EC •In tweede studiejaar (in de propedeuse is geen Honours-onderdeel) •Honoursdocenten worden gerekruteerd uit de reguliere staf en van buiten •Wekelijks vragen en stellingen inleveren •Toetsing: participatie, optreden als discussieleider, presentatie van paper •2006: Workshop in Cambridge – discussie met prof.dr. Chris Bayley

6 Selectie •De beste 5-10 % •Op basis van •motivatie •belangstelling •studieprestaties •Studenten dienen zelf te solliciteren •Beoordeling door afzonderlijke commissies (stafleden) •Studenten scouten en benaderen!

7 Onderwijsvormen (1) •Kleine groepen •Betrokken en enthousiasmerende begeleiding •Studenten functioneren als ‘zelflerende teams’ •Gezamenlijk en interactief problemen benaderen of onderzoeken •Kolom van sem III tot sem VI •Belangrijk: rondom een thema

8 Onderwijsvormen (2) •Appelleren aan doorzettingsvermogen en ‘academisch leiderschap’ –bijdrage organisatie en voorbereiding van samenkomsten –zelf benaderen van academische grootheden om met hen van gedachten te wisselen –Uitdagende extra studielast –Kruisbestuiving door gemotiveerde groep –Over de grenzen van het vak heenkijken

9 Facultair voorstel : Het domeingerelateerde aanbod in schema Propedeuse:  oriëntatie door studenten  scouting, selectie Tweede jaar: Honours Class 20 ec Derde jaar: 10 ec min. verplicht & individueel  deelname colloquium (verplicht voor de Honours-studenten)  per instituut gezamenlijke afsluiting (verplicht) individuele keuze van de student uit de volgende activiteiten:  participatie in onderzoek (optioneel, 5 of 10 ec)  tutorgroep (optioneel, 5 ec)  uitbreiding BA-werkstuk (optioneel, 5 ec)

10 5 x scepsis ??? •Wederom worden geprivilegieerde studenten extra bevoorrecht!? •Zonder extra geld gaat dit ten koste van het reguliere onderwijs! •De status van het reguliere onderwijs degradeert hierdoor! •Talent dat niet opvalt valt buiten de boot! •Bij het reguliere onderwijs geldt toch al: een goede docent prikkelt en daagt uit!?

11 5 x doelen 5 x doelen 1.Het ontdekken en ontwikkelen van talent is een centrale doelstelling in het strategisch beleid van de Leidse universiteit 2.Recht doen aan de individuele vaardigheden en interesses van getalenteerde studenten

12 5 x doelen (vervolg) 3. Meerwaarde van academic community (  talent benutten) “Ze stuwen elkaar op” 4. Een hounrstraject is belangrijk om keuzemogelijkheden voor de betere student goed zichtbaar te maken en te ontsluiten 5. Warm maken voor wetenschap? Ook voor maatschappelijke loopbaan

13 Enkele conclusies van workshop 21 januari 2009 •Naamsbekendheid van het Honours moet ertoe leiden dat studenten elkaar óók aansporen er aan deel te nemen •Activiteiten inbouwen in het programma die arbeidsmarkt-gericht zijn •Bestudeer het juridische ‘mordanate’…: eg. etentjes bij de professor thuis zijn inspirerend !


Download ppt "TALENT SCOUTEN EN UITDAGEN Oftewel: Nut en noodzaak van Honourstrajecten Onderwijsmiddag 20 januari 2009 Jeroen Touwen."

Verwante presentaties


Ads door Google