De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Honoursmaster: een nieuw perspectief voor excellentiebevordering? Stan van Ginkel en Pierre van Eijl Albert Pilot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Honoursmaster: een nieuw perspectief voor excellentiebevordering? Stan van Ginkel en Pierre van Eijl Albert Pilot."— Transcript van de presentatie:

1 Honoursmaster: een nieuw perspectief voor excellentiebevordering? Stan van Ginkel (s.o.vanginkel@uu.nl) en Pierre van Eijl (p.j.vaneijl@uu.nl) Albert Pilot (a.pilot1@uu.nl) IVLOS, Universiteit Utrecht Workshop Sirius/VOR-HO Conferentie donderdag 23 september 2010

2 Workshopprogramma 11.00 Start van de workshop 11.05 Inleiding ‘Profielen van honoursmasters’ 11.20 Vraag naar inhoud honoursmasterprogramma’s (individueel en in duo’s) 11.30 Bespreking antwoorden 11.50 – 12.00 uur Vervolgonderzoek? IVLOS, Universiteit Utrecht

3 Aanleiding onderzoek Belangstelling voor excellentie in de masterfase (Sirius) Verkennend onderzoek naar programma- en studentenperspectief Centrale vragen: 1) Welke honoursmasterprogramma’s zijn er in Nederland en in het buitenland en hoe zijn ze opgezet? 2) Wat is de belangstelling van masterstudenten voor honoursactiviteiten? IVLOS, Universiteit Utrecht

4 Inventarisatie honoursmasters en excellente mastertracés (1) Web- & literatuursearch 17 excellente tracés gevonden in Nederland (WO) Programma’s gericht op onderzoek en/of maatschappelijk werkveld Vaak zijn externe partners bij programma’s betrokken (onderzoeksinstituten, rechtbanken, bedrijven enz.) Zowel alfa, bèta/techniek, gamma, biomedisch als interdisciplinair IVLOS, Universiteit Utrecht

5 Inhoudelijke groepering van honoursmasterprogramma’s

6 Inventarisatie (2) Academische vaardigheden Vaardigheden veel genoemd Onderzoeksvaardigheden komen bij bijna alle programma’s voor Bij de helft van de programma’s ook vaardigheden in verband met academisch leren en mondeling presenteren Hier en daar gespreksvaardigheden, wetenschappelijk schrijven en praktische vaardigheden IVLOS, Universiteit Utrecht

7 Inventarisatie (3) Academische vaardigheden Soms: Multidisciplinair leren denken Kritische reflectie op de vakinhoud Debatvaardigheden Ondernemersvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden IVLOS, Universiteit Utrecht

8 Academische vaardigheden in honoursmasters (NL) IVLOS, Universiteit Utrecht

9 Inventarisatie (4) Selectie Combinatie van selectiemethoden: Motivatiebrief, C.V. en selectiegesprek Diversiteit van selectiecriteria: Gemiddelde cijfer bachelorvakken Bij aantal programma’s een schrijfopdracht of er wordt gevraagd een onderzoeksvoorstel te schrijven. Bij enkele programma’s: test Engels, planning van het honourstraject, contract, een kennistoets of extra collegegeld. IVLOS, Universiteit Utrecht

10 Inventarisatie (5) Onderwijsvormen De onderwijsvormen zijn divers Nadruk op werkcolleges met kleine groepjes honoursstudenten Daarnaast intensieve individuele begeleiding door een hoofd- of topdocent IVLOS, Universiteit Utrecht

11 Inventarisatie (6) Drie profielen Uit de inventarisatie komen grofweg drie soorten programma’s naar voren die zich onderscheiden naar missie en opzet: ‘onderzoeksgerichte honoursmaster’ (vooral alfa en biomedisch) ‘praktijkgerichte honoursmaster’ (meer op professie gericht) ‘multidisciplinaire honoursmaster/class’ (gamma- gericht) IVLOS, Universiteit Utrecht

12 Vraag: wat is belangrijk in míjn honoursmasterprogramma? 1) Geef op bijgaand schema aan waar je eigen master/doctoraalprogramma gesitueerd is (zet een M of D in je schema) 2)a. Stel dat je een honoursmasterprogramma had willen volgen, waar zou je die geplaatst hebben in het schema? (Zet een H in het schema) b. Hoe zou je dat programma willen noemen?................................................. 3) Wat zou belangrijk moeten zijn in dat honoursmasterprogramma? Zie vragenmatrix 4) Overleg met buurman/vrouw: wat zijn de drie belangrijkste punten in jullie honoursmasterprogramma’s?

13 Online inventarisatie bij groep masterstudenten 22 respondenten (respons 33 %) Afkomstig van zeven faculteiten (UU) 91% academische en 9% een onderzoeksmaster 20 – 30 uur per week studie Gemiddelde cijfer bachelor 7,1 Tweederde van de studenten werkt naast de studie 6 uur of meer per week 73% van de respondenten had behoefte aan extra activiteiten. IVLOS, Universiteit Utrecht

14 Behoefte aan extra activiteiten? Tweederde van de studenten had, indien mogelijk bij het begin, een excellent traject of een excellent masterprogramma willen doen in de masterfase. IVLOS, Universiteit Utrecht

15 Waarom extra activiteiten? 1)Uitbreiding vaardigheden4,6 2)Behoefte aan verdieping in vakgebied4,0 3)Meer kans op een baan4,0 4)Versterking van mijn C.V.4,0 5)Inhoudelijke interesse 3,9 IVLOS, Universiteit Utrecht

16 Welke extra activiteiten? 1)Seminar gericht op reflectie nieuwe ontwikkelingen in vakgebied 2)Workshop met test voor analyse persoonlijke talenten 3)Training leren netwerken 4)Het opstellen van ontwerpvragen en plan van aanpak 5)Cursus leren ondernemen 6)Training onderzoek presenteren in het Engels 7)Training wetenschappelijk publiceren in het Engels IVLOS, Universiteit Utrecht

17 Andere manier van onderwijs in de masterfase? 1)Meer maatschappelijk gericht4,0 2)Meer begeleiding door hoogleraar/hoofddocent 3,9 3)Meer werkcolleges3,6 4)Meer in een team (niet competitief)3,5 IVLOS, Universiteit Utrecht

18 Programmavormen? Extra onderdelen naast het masterprogramma Toelating op basis van motivatie 7,5 ECTS per jaar IVLOS, Universiteit Utrecht

19 Vervolgonderzoek? Stel je wilt de leereffecten van een honoursmasterprogramma onderzoeken: Waar zou je op letten bij je onderzoek? IVLOS, Universiteit Utrecht

20 Links Rapport over honoursmasterprogramma’s http://www.fss.uu.nl/ivlos/042010/Meded2010_Ho nours in de master_8mrt2010_2.pdf Rapporten over honoursonderwijs: http://www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/ medewerkers/mededelingen/51795main.html http://www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/ medewerkers/mededelingen/51795main.html Net uitgekomen: ‘Talent voor morgen, ontwikkeling van talent in het hoger onderwijs’ bij Noordhoff uitgevers: http://www.hogeronderwijsreeks.noordhoff.nl/


Download ppt "Honoursmaster: een nieuw perspectief voor excellentiebevordering? Stan van Ginkel en Pierre van Eijl Albert Pilot."

Verwante presentaties


Ads door Google