De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
de Action Learning business school

2 Fase 3 Viva Voce Viva Voce is mondeling eindexamen voor examencommissie: internal / external / set adviser als voorzitter -presentatie en verdediging (leergesprek) duurt 1 uur -Viva = 6 weken na inlevering dissertation (vijfvoud) en bijbehorende rapportages, samenvattingen en ingevulde formulieren Inleveren vóór 1 september is garantie voor ophalen bul op de Graduation datzelfde jaar

3 Fase 3 Inhoud / In te Leveren/volgorde
-Organisatieanalyse -Dissertation bestaat uit twee onderdelen: Literatuuronderzoek Master’s project -Project Monograph -Abstract -Samenvatting in het Nederlands, 10 regels -Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ) -Bijlagen uit BSN-studiegids: toestemming relevantie organisatie en inzage Zie BSN-site voor compleet inleverlijstje: “afstudeerprocedure”

4 Fase 3 Route, Begeleiding en Beoordelaar
PvA OA, en OA : beoordeling door set adviser Proposal Dissertation: eerst set adviser, daarna neemt internal over Dissertation : begeleiding/beoordeling internal (bijlage V studiegids) en beoordeling External EML: beoordeling door set adviser Zie site BSN: “afstudeerprocedure” Viva Voce : Examencommissie: internal / external / set adviser Graduation

5 Fase 3 Set Adviser Na 2 ½ jaar: een andere set adviser, tenzij het proposal is ingeleverd. Dus met proposal: eigen SA, zonder proposal: nieuwe SA. De nieuwe SA maakt met de (sub)set, individueel een planning voor de afronding van de studie. Tip: Houd contact met je SA!!! Coaching door AL-experts kan worden geadviseerd.

6 Fase 3: Organisatie Analyse
-Geeft inzicht in organisatie ( “foto”) -Voorwerk voor dissertation ( kan het zijn ) -Structuur als ALP: PvA, Onderz en Analyse, Refl, maar géén probleemstelling ) -Analyse op: Structuur, Cultuur en HRM i. r. t. missie/visie/doelstelling -Werkstuk van 15 / 20 pagina’s

7 Fase 3: Organisatie Analyse vervolg
Hoofdstuk PvA in werkstuk beantwoordt vragen als: *Welke vraag ga je beantwoorden in de OA? *Hoe en waarom ga je dat doen? Concreet invullen!! *Welke auteurs instrumenten zowel in het literatuur als veldonderzoek? *Te verwachten output? (sterktes/zwaktes?) *In reflectie ook terugkomen op hoe/wat je van te voren wilde Concept PvA kan door SA bekeken worden voor evt feedback Lees studiegids !! (bij vragen Ellen Reddingius)

8 Fase 3: Organisatie Analyse literatuur/modellen
Basisliteratuur: ‘de Manager” R. ten Bos en M. van der Ham Hoofdstuk 5,6 en 8 Suggesties: Structuur: Mintzberg (zie studiegids voor wat aan bod moet komen) Cultuur: cultuurtypologieën Handy/Harrison, Deal & Kennedy, 6 dimensies van Sanders en Neuijen, Cameron&Quinn(OCAI) Hofstede, Schein HRM: modellen ontleend aan: Devanna, Fombrun en Tichy; Vloeberghs in Nederland 4 instrumenten van HRM centraal? psychologisch contract Welke modellen/instrumenten passen bij jouw organisatie?

9 Fase 3 Dissertation Onderwerpkeuze
*Boeiend voor jezelf en organisatie *Raakvlakken verschillende kennisgebieden *Realiteitswaarde *Verankerd in organisatie, draagvlak *Gereedschappen voor nu en toekomst *Major-specialisatie (?) A-4tje; Proposal

10 Fase 3 Dissertation opbouw ( grote lijn )
Abstract Voorwoord Inleiding Dissertation: LO en MP (beoordeling afzonderlijk) Bibliografie Bijlagen Zie ook studiegids “aanbieden van de dissertation”

11 Fase 3 Dissertation Literatuuronderzoek (LO)
Structuur van een ALP: PvA, Onderz en Analyse, Reflectie ( Veel breder en dieper dan een ALP ) Conceptueel niveau Ontwikkelen van een visie Zoektocht naar instrumenten voor MP Kader voor MP Kern van de dissertation

12 Fase 3 Dissertation Master’s Project
Omvang 60 tot 80 bladzijden Structuur van een ALP (Mont Blanc) Strategische waarde Complex vraagstuk Geld opleveren of besparen Ook stukje LO Major-specialisatie (?)

13 Fase 3 Evaluatie Management Leerervaringen
-Omvang ongeveer 15 pagina’s -Structuur ALP: PvA, Onderz lit / veld en Analyse, ToekomstLeerplan, Reflectie -Veranderkundige aspecten ( bv: eigen kleur(en), AL, leerstijl en kleur org ) Verslag van een leer-/groeiperiode: doelstellingen, hobbels, 2e en 3e fase, AL Literatuur: AL + leerstijlen, De Caluwe ( site / studiegids )

14 Fase 3 Begeleiding Set adviser ( tevens beoordelaar OA en EML)
Internal examiner ( tevens beoordelaar ) Intervisie Fase 2/3 62B 15 december – uur (Eten?) Subsetbijeenkomsten Collega’s Q-alumni

15 Fase 3 Intervisie Doel: -Bespreking OA en Dissertation en EML ( in wording ) -Studie-problemen en -vragen in proces en inhoud uitwisselen, bespreken en elkaar adviseren -Enthousiasmerend!!! -Structuur in studie !!! -eventueel als tussentijdse deadlines gebruiken

16 Fase 3 Intervisie Kortom: een weg om te professionaliseren en kwaliteitsverbetering te zoeken Collegiale ondersteuning Onderlinge advisering bij studie en/of werk problemen Een leergroep bestaande uit gelijken Tot inzichten en evt. oplossingen trachten te komen Zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

17 Fase 3 Intervisie Frequentie: Drie bijeenkomsten
Eerste datum staat op 8 december uur! daarna de volgende op intervisie afspreken Rol Set Adviser intervisie: Procesbegeleider en adviseur

18 Fase 3 Viva Voce en Graduation
Viva Voce: mondeling eindexamen ( zie sheet 1 ) Graduation:Jaarlijkse Graduation Ceremony ( in december ) Ingeleverd ( alles ) dan 1 september zelfde jaar

19 Fase 3 Q-Alumni Club voor afgestudeerden van BSN Nederland. Gratis lidmaatschap Gratis Managementpodium / Rond de Tafel Tenminste 1x per jaar een attractieve dag of middag ( Alumnidag ) Netwerken


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google