De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsperspectief
IB-netwerk 17 september 2014

2 Waar staan we nu? Bekend met OPP Verschillende formats
1-Zorgroute: Stroomschema OPP Boek PO-raad Richtlijn SWV De Liemers po Documenten laten zien Format OPP binnen 1-Zorgroute - Richtlijn swv de Liemers

3 Waarom OPP? Beredeneerde keuzes in doelen en aanbod worden gemaakt vanuit een lange termijn perspectief Ouders weten tijdig wat een realistisch perspectief is Leerling wordt actief betrokken bij zijn ontwikkeling Goede voorbereiding op en overgang naar het vo

4 Uitgangspunten OPP Niet de ontwikkeling volgen maar doelgericht een aanbod plannen Samen met de leerling en samen met de ouders Systematisch de ontwikkeling monitoren en evalueren Vast inbedden in 1-Zorgroute OPP is een werkdocument: praktisch uitvoerbaar en beknopt waar het kan

5 Voor welke leerling een OPP?
Wettelijk per 1 augustus 2014: Leerlingen in het speciaal onderwijs Leerlingen in het speciaal basisonderwijs Leerlingen die extra ondersteuning krijgen in de vorm van een arrangement (extra geld voor de leerling vanuit het swv) Leerlingen met een cluster 2 arrangement

6 Waarom OPP? Beredeneerde keuzes in doelen en aanbod worden gemaakt vanuit een lange termijn perspectief Ouders weten tijdig wat een realistisch perspectief is Leerling wordt actief betrokken bij zijn ontwikkeling Goede voorbereiding op en overgang naar het vo

7 Maar ook …….. Zekere standaardisatie wordt als prettig ervaren en zal vooral functioneel zijn wanneer er afspraken op samenwerkingsverbandniveau worden gemaakt.

8 OPP Liemers Voor welke leerling een OPP?
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op didactisch gebied, van wie we verwachten dat hij maximaal een eindniveau haalt van M7 (15 maanden achterstand) Leerlingen in de eerste 4 groepen van het basisonderwijs die op een eigen leerlijn zitten of langdurige extra ondersteuning nodig hebben

9 OPP Liemers Leerlingen die langdurig extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag Leerlingen waarvoor de begeleiding vanuit BOZ niet binnen een jaar kan worden afgerond vanwege de ondersteuningsbehoefte of handelingsverlegenheid van de basisschool Leerlingen die teruggeplaatst worden vanuit het SBO of SO naar het reguliere basisonderwijs

10 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel Planningsdeel Evaluatiedeel

11 Ontwikkelingsdeel Beginsituatie
Factoren die de ontwikkeling belemmeren en stimuleren Gerealiseerde leerontwikkeling

12 Planningsdeel Uitstroombestemming en uitstroomniveaus per vakgebied
Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp, R&W Tussendoelen: vakinhoudelijk en/of vakoverstijgend: pedagogische doelen Aanbod (expliciteren afwijkingen regulier programma)

13 Handelingsdeel Alleen invullen als je niet kunt verwijzen naar groepsplan, individueel handelingsplan of lees- rekendossier Of Indien je er voor kiest alles in 1 document te zetten

14 Evaluatiedeel Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt?
Hoe verder? Afspraken met leerling en ouders. Documenten laten zien: - Format OPP - Geplande vaardigheidsgroei op basis van vaardigheidsscores - Communicatiemiddel OPP

15 Waar kijkt de inspectie naar?
Is de verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd? Worden gemaakte keuzes in doelen en aanbod voldoende beargumenteerd? Wordt aanbod planmatig uitgevoerd? Is er een goede voortgangsregistratie? Wordt het OPP regelmatig geëvalueerd? Is de leerwinst van de leerling(en) conform wat verwacht mag worden?

16 OPP en deelname aan Cito Eindtoets
leerlingen die volgens hun OPP zullen uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding; leerlingen met IQ lager dan 70; leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

17 Handige bronnen Beschrijven van tussendoelen: Laatste ontwikkelingen:
Van kerndoel tot leerlijn CED Basisleerlijnen Laatste ontwikkelingen: (Analyse en waarderingen van opbrengsten - augustus 2013)

18 Tijd voor


Download ppt "Ontwikkelingsperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google