De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comorbiditeit in de praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comorbiditeit in de praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten."— Transcript van de presentatie:

1 Comorbiditeit in de praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten

2 2 Onderzoek Vilans ( juni –oktober 2010) Inventarisatie onder de 22 praktijkprojecten (respons van 19 projecten) Literatuurverkenning Interviews met experts uit onderzoek, beleid en praktijk Expertmeeting op 6 september Start agendasetting voor beleid, praktijk en onderzoek

3 3 Inventarisatie 22 praktijkprojecten DM Hoe kun je binnen een ziektespecifiek diseasemanagement-programma de aandacht voor comorbiditeiten een goede plek geven? Waar “knelt” de DM aanpak? Wat betekent dit voor de praktijkprojecten?

4 4 Inventarisatie 22 praktijkprojecten DM Conclusies (1) Geen systematische aandacht aan comorbiditeit, focus op één ziekte! “daar hebben we onze handen vol aan”

5 5 Inventarisatie 22 praktijkprojecten DM Conclusies (2): Wat dan wel? Aandacht voor brede anamnese/assessment, de GGZ-projecten als voorloper! Soms aandacht voor combinaties van ziektebeelden, bijv. diabetes en VRM Inzet generieke leefstijlinterventies: stoppen met roken, beweegmodule, voeding

6 6 Inventarisatie 22 praktijkprojecten DM Conclusies (3): Wat dan wel in de toekomst? Organisatorisch: Uitbreiding van protocollen Zorgmomenten clusteren Zorgprogramma’s integreren Zorgprogramma ouderenzorg Jaarcontrole door huisarts & POH samen Multidisciplinaire samenwerking intensiveren/generieke POHer Randvoorwaardelijk: Awareness en scholing Kennis over medische interacties Groep in beeld  welke assessment instrument? Pilots inrichten, ervaring opdoen Ervaringen delen  voorbeeldproject? Interventies: Individueel zorgplan Leefstijlinterventies generiek inzetten  Welke? Hoe? Cursus omgaan met chronische aandoening GGZ: Structureel informeren naar psychische aspecten  Tools? POH-GGZ inschakelen  Hoe? Gezamenlijk aanbod met GGZ ontwikkelen

7 7 Interviews, literatuur, expertmeeting Probleemstelling: Wanneer er sprake is van complexe co- en multimorbiditeit dan is een ziektespecifieke, geprotocolleerde aanpak (diseasemanagement) geen oplossing. Wat dan wel?

8 88 Andere zorgmodellen Disease continuümCaseManagement waar omslagpunt?

9 9 Andere zorgmodellen

10 10 Spaghettimodel Vilans maar ook: - cognitieverlies - mobiliteitprobl. door arthrose Diseasemanagement Diseasemanagement + Casemanagement VRM COPD diabetes hartfalen Eén chronische ziekte Meerdere chronische Complexe comorbiditeit, ziekten beperkingen op functioneel, sociaal en psychisch gebied

11 11 Vragen voor verdere uitwerking ! Ziekte-specifieke versus generieke zorg: waar ligt het omslagpunt? Hoe signaleer je in de huisartspraktijk de overgangen van DM -> DM+ -> casemanagement. Welke “eenvoudige” screeningsinstrumenten zijn hiervoor geschikt? Individueel zorgplan. Hierin wordt vastgelegd welke ondersteuning de (comorbide) patiënt nodig heeft om doelen te realiseren en welke begeleiding wordt ingezet (DM, DM+ of casemanagement).

12 12 Agendasetting, een eerste aanzet Praktijk - Opleiding tot generalistische POHer - Ontwikkeling generiek individueel zorgplan - Guided care model vertalen en geschikt maken voor NL - Verschuiving naar “case-management” zo lang mogelijk uitstellen - ICT geschikt maken voor comorbiditeit Onderzoek - Selectie “eenvoudig” screeningsinstrument -Welke combinaties van ziekten komen veel voor en tot welke gevolgen leidt dit Beleid - Integraal beleid gekoppeld aan integrale financiering


Download ppt "Comorbiditeit in de praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten."

Verwante presentaties


Ads door Google