De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengsten Expertmeeting 13-06-2012. Bespreekpunten n.a.v. doorgenomen Casus Fouten in dossiers Strijd tussen ouders Eigen Kracht Kwaliteit professionals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengsten Expertmeeting 13-06-2012. Bespreekpunten n.a.v. doorgenomen Casus Fouten in dossiers Strijd tussen ouders Eigen Kracht Kwaliteit professionals."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengsten Expertmeeting 13-06-2012

2 Bespreekpunten n.a.v. doorgenomen Casus Fouten in dossiers Strijd tussen ouders Eigen Kracht Kwaliteit professionals Samenwerking professionals

3 fouten in dossiers Schrijf niet zomaar vermoedens op, het zit in het systeem en gaat er niet meer uit “Bespreek wat je vermoed en beschrijf wat je weet!” Attitudeverandering. Professional moet zich realiseren dat wat hij/zij opschrijft bepalend kan zijn voor rest van het leven van ouders en kind. “Waarheid mag door niemand in de keten bewust of onbewust verdraaid worden. Hou het bij de feiten, dan heb je altijd iets om op terug te vallen” Train professionals in de wijze van rapporteren. “Noteer informatie die van iemand anders afkomstig is niet als feit, maar als mening of observatie van die ander.” Organisaties zouden elkaar meer aan moeten spreken. Gevoelens van angst (om financiering of verhoudingen) zijn soms leidend

4 strijd tussen ouders Gezinsvoogden en ook kinderrechters kunnen niet omgaan met strijd tussen ouders, daardoor wordt soms sneller besloten een kind in andere neutrale omgeving te plaatsen Is strijd tussen ouders reden voor een OTS? In andere provincies is het antwoord veelal ‘nee’. In Utrecht wordt hier ‘soepeler’ mee omgegaan Zou er iets in de wet moeten komen waarmee je ouders kunt forceren er samen uit te komen? Zou Eigen Kracht hierin iets kunnen betekenen? Kinderen zouden veel vaker in eigen omgeving (bijv. opa en oma) geplaatst worden. Het wordt alleen slechts in een heel klein deel van de gevallen aan omgeving gevraagd. Professional vindt het vaak nog eng, kiest uit angst (en verantwoordingsdruk) soms liever voor de ‘veilige’ optie van een pleeggezin

5 eigen kracht Eigen Kracht heeft breed draagvlak binnen de groep. Er zit een verschil tussen een gezinsvoogd die opa en oma vraagt of een kind daar terecht kan en twee families die met elkaar een plan bedenken met die uitkomst In Utrecht wordt nog weinig met Eigen Kracht gewerkt. Wel: ‘Coordinatie van Zorg’. Ligt de regie daar ook echt bij ouders? Er zijn gezinnen waar altijd professionele hulp nodig zal zijn! Eigen Kracht is geen bezuiniging, is op korte termijn kostbaar, de winst zit in de lange termijn Het is van groot belang dat het methodisch gebeurt! Professional moet vinger aan de pols houden. “Zorg dat je die oom die bijdraagt ondersteunt”

6 Kwaliteit professionals Wat doen we aan kwaliteitsbewaking van professionals (bijv. gezinsvoogd)? Beschermd beroep? Tuchtrecht? Met een klacht bereik je nog niets, ook al krijg je gelijk. Tuchtrecht zou de beroepsgroep op een hoger niveau brengen. Gezinsvoogd opereert wel in een team (met o.a. gedragswetenschapper), maar is wel de enige die gezin ziet. Alles wat daarna komt is dus gekleurd door gevoel en indruk van één professional. Vrijheid professional! “Vertrouwen van ouders kan gewonnen worden door eerst praktische hulp te bieden. Het is zo vanzelfsprekend, maar gezinsvoogd mag het niet!” “Oorspronkelijke idee van DELTA-methodiek was 1 gezinsvoogd, 5 gezinnen. Na anderhalf jaar konden bij een proef alle OTS-en worden opgeheven.” Nu is het 15 (in werkelijkheid vaak 20). Meer tijd = meer mogelijkheden om in gezin te doen wat nodig is.

7 Samenwerking professionals Open samenwerking tussen gezinsvoogd en alle professionals om kind en ouders heen Veel aandacht voor aanpak probleem van gezinnen waar 15 hulpverleners over de vloer komen, maar voor een deel zal dit altijd zo zijn (een gezinsvoogd is geen huisarts en een huisarts is geen psycholoog of lerares) Aandacht voor de multidisciplinaire teams! En het liefst de kinderrechter erbij!

8 Voor verdere discussie... Waar komt jeugdbescherming in het nieuwe systeem terecht? “Bij gemeenten zou een drama zijn!” Vroeg intervenieren kan een hoop ellende voorkomen. Richt CJG’s zo in dat mensen daar binnen lopen. Feit dat BJU zowel vrijwillig- als gedwongen kader huisvest heeft echt een negatief effect op die ‘laagdrempeligheid’. Heel veel KOPP-kinderen in de jeugdzorg. Terwijl jeugdzorg en psychiatrie twee verschillende werelden zijn waartussen weinig wordt uitgewisseld. GGZ zou ook aan tafel moeten zitten.

9 Met dank aan alle aanwezigen... Stafmedewerker Jeugd MEE Utrecht, Gooi en Vecht (Oud) manager zorgvernieuwing bij zorgorganisatie Family case manager Bureau Jeugdzorg Medewerker Raad voor de Kinderbescherming Manager in de jeugdzorg Voorzitter Stichting voor ouders en grootouders Voormalig kinderrechter Advocate Medewerker Team Spoedeisende Zorg (BJU)

10 Vragen? Opmerkingen? Plaats een bericht op mijn website www.paulinevanviegen.nl of mail naar info@paulinevanviegen.nl www.paulinevanviegen.nl info@paulinevanviegen.nl


Download ppt "Opbrengsten Expertmeeting 13-06-2012. Bespreekpunten n.a.v. doorgenomen Casus Fouten in dossiers Strijd tussen ouders Eigen Kracht Kwaliteit professionals."

Verwante presentaties


Ads door Google