De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda."— Transcript van de presentatie:

1 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) Gedragen door een bestuurlijk netwerk van regionale ambassadeurs en een interbestuurlijke Taskforce

2 Beter en Concreter: 3 sporen op basis van de uitvoeringsagenda Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op 3 sporen: Spoor 1 – verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Modelverordeningen, Taskforce Spoor 2 – terugdringen toezichtlasten Pilots met gemeenten Spoor 3 – verbetering dienstverlening, slimmer werken Toptaken, Prettig Contact Met de Overheid; Subsidie Zonder Moeite

3 Collegeprogramma’s Noord-Nedeland Aa en Hunze Waar mogelijk regeldruk voor ondernemers verder beperken (p.4) Ja -mits -houding in de dienstverlening (p.5) Optimaliseren website en digitalisering - KCC (p.5) Beleid dat leidt tot vermindering van regeldruk wordt voortgezet, waardoor overbodige regels worden geschrapt en geldende regels overzichtelijk en handhaafbaar zijn (p.5)

4 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Borger-Odoorn Ondersteunen initiatieven vanuit de private sector en stimuleren bedrijvigheid (p.3) Verdergaande deregulering, hiervoor komt een coördinerend portefeuillehouder en een jaarlijkse evaluatie (p.3) Een bedrijvenloket op het gemeentehuis (p.3) Burgerparticipatie / betrokkenheid bewoners belangrijk

5 Collegeprogramma’s Noord-Nederland De Wolden Stimuleringsplanologie - op maat gesneden BP (p.4) Faciliteren zzp’ers; werkgeverspunt voor participatie vraagstukken (p.12) Minder regels waar mogelijk; deregulering vergunningaanvragen (p.21) Samenvoegen ambtelijke organisaties, moet kwaliteit van de dienstverlening zichtbaar verbeteren; thuisbezorgen rijbewijzen, vergunningen e.d. (p.22) Sociaal domein: geen incidentenpolitiek en ‘ouderwets indekken met regels’ (p.27)

6 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Appingedam Aan de vooravond van een bestuurlijke herindeling; regiofunctie benutten (p.3) Veerkrachtige lokale gemeenschap regelt eigen zaken met ‘overheidsparticipatie’ (p.2) Biedt de herindeling kansen op zaken opnieuw /anders in te regelen?

7 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Grootegast Bereidt zich voor op de bestuurlijke herindeling Gericht op initiatieven vanuit de dorpen; aandacht voor een (nieuwe) communicatiestructuur met de dorpen

8 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Noordenveld Onderzoeken hoe de regeldruk verminderd kan worden: van vergunningstelsel naar algemene regels? (p.4) Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt, wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle; buurtbemiddeling (p.4) Goed ondernemersklimaat door minder regels en flexibele houding; samenwerking verstevigen en stimuleren door een ‘bedrijfscoach’ (p.6) Welstandsvrij bouwen als experiment (p.9)

9 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Hoogeveen Vertrouwen: ja, tenzij (p.3) Veel werkzoekenden, ondernemers ondersteunen om lokale economie te ondersteunen (p.10) ‘we stellen geen onnodige regels en stellen alleen regels vast die na te leven zijn.’(p.19) ‘Bewoners lossen het onderling op.’ Ondersteuning door buurtbemiddeling is mogelijk. (p.19) Optimale dienstverlening aan de balie en digitaal; inzetten op bemiddeling bij procedures (p.21)

10 Collegeprogramma’s Noord-Nederland De Friese Meren Nieuwe gemeente: mogelijkheid om zaken nieuw en anders aan te pakken; burger is eigenaar van publieke taken; loslaten in plaats van voorschrijven; vertrouwen geven aan maatschappelijk middenveld en burgers. Gemeentelijke regelgeving beoordelen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Regels en procedures worden vereenvoudigd. Dit geldt ook voor de subsidies en de voorwaarden. (p.6)

11 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Terschelling Dienstverlening waar mogelijk digitaal (p. 4) Motieven en doelen voor handhavingsprojecten communiceren (p.5) Gebruikmaken van mediation om juridische procedures te voorkomen (p.5) 2015 voorstel aan de raad over ‘dereguleren’; APV doorlichten; BP toetsen-handhaafbaarheid en deregulering uitgangspunt (p.5) Visieontwikkeling toekomstbestendig toerisme (p.7)

12 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Hoogezand-Sappemeer Actief ondernemers opzoeken; ondersteunen van startende bedrijven (p.3) Bouwen voor diverse groepen, bijvoorbeeld mantelzorgwoningen (p.4)

13 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Marum Herindeling: nu al efficiënt samenwerken (p.3) Streven naar vermindering van regels (p.4) Ten aanzien van ondernemers: de gemeente stelt geen aanvullende regels (p.4) Ondersteuning lokale en regionale aanbieders (p.4)

14 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Midden-Drenthe Verder bouwen aan digitale dienstverlening, maar ook aandacht voor niet-digitaal; communicatie in gewone, begrijpelijke taal (p.5,6) Eén loket, de mensen centraal, niet de regels (p.7) Uitvoering transities monitoren aan de hand van een beperkt aantal ‘heldere normen’(p.8) ‘Bij confrontatie met lokale regels, die als belemmerend worden ervaren, onderzoeken we de mogelijkheid die regels af te schaffen of te veranderen.’ (p.16)

15 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Ferwerderadiel Lokale economie: bestaande bedrijven krijgen ruimte; ondersteuning voor startende bedrijven; Voorwaarde scheppend beleid voor nieuwe bedrijven; Krimpproblematiek, verpaupering tegengaan; Aanpak dorpskernen

16 Collegeprogramma’s Noord-Nederland Súdwest Fryslân Hervorming sociaal domein biedt de kans een bredere vernieuwingsbeweging in gang te zetten (p.4) Realiseren van een Toeristisch Huis en Ondernemersfonds (p.10) Samen huisvesten om een adequate dienstverlenende organisatie te kunnen zijn (p.17) Inzetten op verdere deregulering: minder regels, minder bureaucratie (p.18)


Download ppt "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda."

Verwante presentaties


Ads door Google