De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de Heilige Geest van de Hemelse God

Verwante presentaties


Presentatie over: "de Heilige Geest van de Hemelse God"— Transcript van de presentatie:

1 de Heilige Geest van de Hemelse God

2 Geest uit de Hemel “Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” Johannes 14:15-17

3 Rivieren van Levend Water
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft” Johannes 7:38,39

4 Rivier uit de tempel Ezechiël 47

5 Rivier uit de tempel Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde

6 Rivier uit de tempel Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet.

7 De Rivier brengt leven Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven.

8 Vissers langs de Rivier
Van Engedi tot En- Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee.

9 Merkwaardige Vruchtbomen
Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.

10 Levende Stenen van een Tempel
“Voeg u bij hem, bij de Levende Steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” 1 Petrus 2:4

11 Kracht en sterkte Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

12 Volstromen Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

13 Alle eer aan God Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen Efeze 3:14-21

14


Download ppt "de Heilige Geest van de Hemelse God"

Verwante presentaties


Ads door Google