De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbocatalogus Grafimedia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbocatalogus Grafimedia"— Transcript van de presentatie:

1 Arbocatalogus Grafimedia
Van Werkdruk naar Werkplezier Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf

2 Deze presentatie is gebaseerd op het arbocatalogus thema ‘Van Werkdruk naar Werkplezier’, een initiatief van de sociale partners binnen de grafimediabranche:

3 Inhoudsopgave Werkstress? Dat mag best gezegd worden!
Wat zegt de Arbowet over werkdruk Omvang en oorzaken van werkdruk/stress Gevolgen van werkdruk en stress De andere kant van de medaille: werkplezier! Oplossingen (voor bedrijf én medewerker) Stappenplan Hoe nu verder? Van werkdruk naar werkplezier! Meer informatie, hulpmiddelen en tools

4 Dat mag best gezegd worden!
Werkstress? (1) Dat mag best gezegd worden! Praten over stress is in veel bedrijven nog een taboe Dit is zorgelijk omdat maar liefst 1/3 van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Het ministerie van SZW is daarom in april 2014 een vierjarige campagne gestart met de naam ‘Herken de druppel: check je werkstress’.

5 Dat mag best gezegd worden!
Werkstress? (2) Dat mag best gezegd worden! Oorzaken waarom men het lastig vindt om (vroegtijdig) over werkstress te praten zijn o.a: 1) De bedrijfscultuur: in ieder bedrijf zijn er waarden en normen die invloed hebben op het gedrag en de attitudes. Bijv: praten over werkstress is ‘niet stoer’ 2) De relatie tussen leidinggevende en medewerkers speelt een sleutelrol. Respect en vertrouwen zijn essentieel.

6 Dat mag best gezegd worden!
Werkstress? (3) Dat mag best gezegd worden! 3) Persoonlijkheden en vaardigheden: de ene persoon heeft bijvoorbeeld meer last van angst dan de ander, of wil niet (snel) klagen of om hulp vragen. Werkstress? Dat mag best gezegd worden! De sociale partners in de grafimedia vinden dat het taboe over werkstress moet worden doorbroken. Werkgevers en werknemers hebben beide een verantwoordelijkheid en belang om uitval door werkstress te voorkomen!

7 Wat zegt de arbowet over werkdruk? (1)
Werkdruk wordt in de arbowet genoemd als een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Naast werkdruk worden er nog 3 andere PSA-vormen genoemd die werkstress veroorzaken: agressie en geweld, pesten en seksuele intimidatie Werkgevers zijn verplicht om binnen het eigen arbobeleid een beleid op te stellen en te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van PSA.

8 Wat zegt de arbowet over werkdruk? (2)
Wanneer is er sprake van werkdruk? De wet stel dat er sprake is van werkdruk als een werknemer structureel niet kan voldoen aan de taakeisen. Denk bijv. aan de gevraagde kwaliteit van het werk, de hoeveelheid werk of het werktempo. Werkstress Werkstress is het gevolg van werkdruk. Een toestand die als negatief wordt ervaren en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

9 Wat zegt de arbowet over werkdruk? (3)
Geen norm voor werkdruk In de arbowet staat geen norm voor de maximale werkdruk. Dit komt omdat: mensen sterk verschillen in de mate waarin zij werkdruk verdragen het ervaren van werkdruk sterk afhangt van de werksituatie

10 Omvang van werkstress (1)
Werkdruk en stress komen in meer of mindere mate in elk bedrijf voor. Dus ook in de grafimedia! Enkele cijfers (bronnen TNO/CBS) 1/3 van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, tegen ruim 30% in 1998 38% van de werknemers heeft te maken met hoge taakeisen & 44% heeft te weinig regelmogelijkheden

11 Omvang van werkstress (2)
Vervolg enkele cijfers 20% van de werknemers vindt dat de leidinggevende geen oog heeft voor het welzijn 7,5% geeft aan bij verzuim dat dit door problemen kwam met de leidinggevende of collega’s 8,5 % geeft aan door werkdruk vaak familie- of gezinsactiviteiten te missen of te verwaarlozen 38% wil (aanvullende) maatregelen tegen werkdruk 44% van de werkgevers vindt werkdruk een belangrijk risico

12 Oorzaken van werkdruk en stress (1)
Factoren die zorgen voor werkdruk en stress kunnen worden onderverdeeld in: Kenmerken van het werk Kenmerken van de persoon Kenmerken van de werk-privé situatie

13 Oorzaken van werkdruk en stress (2)
Kenmerken van het WERK Daarbij kan het gaan om kenmerken die het werk stressvol maken en je veel energie kosten: dit worden ook wel ‘energievreters’ genoemd.

14 Oorzaken van werkdruk en stress (3)
Enkele voorbeelden van ‘energievreters’ Werkduk Hoog werktempo, veel werk, hoge kwaliteitseisen, ingewikkelde taken, etc Onderbelasting (bore-out) Ook te weinig of te simpel werk kan stress geven Werkonzekerheid Onzekerheid over je baan leidt vaak tot veel spanning

15 Oorzaken van werkdruk en stress (4)
Kenmerken van het WERK Je hoeft echter niet altijd last te hebben van ‘energievreters’. Deze ‘energievreters’ worden geneutraliseerd als er ook voldoende dingen in je werk zijn die juist energie opleveren: dit noemen we de ‘energiegevers’.

16 Oorzaken van werkdruk en stress (5)
Enkele voorbeelden van ‘energiegevers’ Sociale steun Steun van collega’s en leiding (vergroot de veerkracht) Autonomie Zelf je werk indelen of beslissingen (mogen) nemen Groei- en ontwikkelmogelijkheden Optimaal gebruik maken van je talent en werk doen dat goed bij je past

17 Oorzaken van werkdruk en stress (6)
Kenmerken van de PERSOON Zelfkennis: weet je wat je sterke en zwakke punten zijn en wat heb je nodig om lekker te werken? Vaardigheden: bijvoorbeeld goed je werk organiseren, kunnen samenwerken of hulp durven te vragen Levensfase: wat we vinden van ons werk en hoe we er mee omgaan heeft veel te maken met de levensfase Gezondheid: mensen met een goede gezondheid zijn beter bestand tegen werkstress.

18 Oorzaken van werkdruk en stress (7)
Kenmerken van de werk-privé situatie Een goede werk-privé balans wordt steeds belangrijker: Jongeren hechten veel waarde aan privé, ze willen wel hard werken, maar hun leven moet in balans zijn. Steeds meer mantelzorgers (2,4 miljoen in Nederland). 40% van hen voelt zich matig tot zwaar belast. Toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken (‘het nieuwe werken’).

19 Gevolgen van werkdruk en stress voor de werknemer
Allereerst: stress in het werk hoeft niet slecht te zijn! Een bepaalde mate van stress zorgt voor uitdaging, activeert en verhoogt de prestaties. Te veel of aanhoudende stress is wél slecht en kan lichamelijke, psychische en gedragsmatige gevolgen hebben. En….wist je dat bij hoge werkdruk de kans op een arbeidsongeval 5 maal zo groot is?

20 Gevolgen van werkdruk en stress voor het bedrijf
De meest voorkomende gevolgen voor het bedrijf: Hoger ziekteverzuim Meer verloop Minder motivatie Lagere productiviteit Minder kwaliteit Minder klantvriendelijk Slechtere werksfeer

21 De andere kant van de medaille: werkplezier!
Werkdruk en werkplezier zijn eigenlijk 2 kanten van dezelfde medaille Werkplezier is prettig voor de medewerker én het bedrijf: het versterkt de betrokkenheid en klantgerichtheid, verhoogt de kwaliteit en productie, en verlaagt faalkosten en ziekteverzuim. Als werkdruk moeilijk bespreekbaar is, begin dan aan de andere kant: wat zijn de voordelen van werkplezier?

22 Oplossingen voor bedrijf en medewerker (1)
Wat kan de medewerker doen? Vooraf: preventiemaatregelen Voldoende ontspanning/leuke dingen doen Sociaal netwerk (goede contacten) Voldoende slaap Voldoende beweging Minder roken en drinken, gezonde voeding Kortom: verbeter je leefstijl!

23 Oplossingen voor bedrijf en medewerker (2)
Wat kan de medewerker doen? Bij stress: actiegerichte maatregelen Organiseer je werk goed Werk jezelf niet over de kop Durf nee te zeggen Let op signalen van je lichaam (neem op tijd actie!) Praat eens met een collega Ga een gesprek aan met je leidinggevende Kijk in de arbocatalogus en de bijlagen voor tips!

24 Oplossingen voor bedrijf en medewerker (3)
Wat kan het bedrijf doen? Proces (cultuur) oplossingen Bespreekbaar maken van werkdruk en werkstress Goed contact blijven houden met medewerkers Geef voldoende sociale steun Zorg voor goede communicatie Tijdig signaleren van werkdruk Kijk in de arbocatalogus en de bijlagen voor tips!

25 Oplossingen voor bedrijf en medewerker (4)
Wat kan het bedrijf doen? Organisatorische maatregelen Zorg voor functies van goede kwaliteit Houd functioneringsgesprekken Maak goed duidelijk wat er precies wordt verwacht Organiseer het werk goed en zet hulpmiddelen in Hanteer realistische taakstellingen Blijf investeren in opleidingen (als dat mogelijk is) Ondersteun het lager kader in hun ontwikkeling

26 Stappenplan Er is niet één juiste methode of aanpak. Wel zijn er enkele richtlijnen te geven: Voer een preventief beleid (o.a via de RI&E) Zorg voor steun van de directie bij de aanpak Maak werkdruk bespreekbaar Let op signalen van werkdruk Benoem oorzaken (zoek systematisch) Pas een gezamenlijke aanpak toe (draagvlak) Bepaal passende maatregelen Invoeren en evalueren van de maatregelen

27 Werkdruk naar Werkplezier!
Hoe nu verder? Van Werkdruk naar Werkplezier! De aanpak van werkdruk heeft tijd nodig. Vaak gaat het om gedragsverandering. Werk daarom ook aan korte termijn successen. Pak kleine organisatorische aspecten aan die zorgen voor last of werkstress. Succesvolle ervaringen zorgen voor energie! Breng een dialoog op gang in het bedrijf en durf met elkaar – op constructieve wijze – in gesprek te gaan. Ga vooral ook aan de slag met de ‘energiegevers’!

28 Meer informatie, hulpmiddelen en tools
In deze presentatie staan slechts de highlights Kijk voor meer uitleg in het arbocatalogus thema ‘Van Werkdruk naar Werkplezier’ te vinden op Hierin is o.a. ook opgenomen: Overzicht van stresssymptonen Checklist stresssignalering voor leidinggevenden Tips voor werkdrukgesprekken Werkdruk/stress meten: hoe doe je dat? Aanvullend materiaal uit de SZW campagne

29 Dank voor jullie aandacht!
Opgesteld door Workbooster i.o.v. de sociale partners binnen de Grafimediabranche


Download ppt "Arbocatalogus Grafimedia"

Verwante presentaties


Ads door Google