De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakelijke ouderavond november 2014. Een terugblik Het heden De toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakelijke ouderavond november 2014. Een terugblik Het heden De toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Zakelijke ouderavond november 2014

2 Een terugblik Het heden De toekomst

3 Een terugblik September: fusie is afgerond, start facebook, klaar-overs bij de Zuidveense weg, nieuw onderwijsconcept voor kinderen van voormalige Kleine Kamp. Oktober: protest m.b.t. oversteek Zuidveenseweg, algemene ouderavond. November: Ontwikkelen nieuw rapport, plannen verhuizing. December: Sinterklaas feest en Kerst, participatie in het taalproject voor ouders vanuit de Brede School. Januari: Scholing voor team vanuit het Kanjerinstituut, informatie bijeenkomst voor onderbouw ouders m.b.t. het voorlezen, de kinderen krijgen een nieuw rapport mee.

4 Een terugblik Februari: Talentenshow voor kinderen, nieuwe voetbalshirts, analyses en evaluatie m.b.t. de opbrengsten. Maart: open dag, een voldoende op de eindcito, invoering klasbord, bovenbouw bezoekt moskee. April: afscheid juf Grietje ( GVO), schoolvoetbal, schoonmaakactie, inspectie geeft de school een voldoende, afscheidsfuif in speellokaal Zuidveen, verhuizing. Mei: verhuizing, feestelijke eerste schooldag. Juni/ juli: wennen aan het gebouw, kleine bouwtechnische problemen oplossen, samenwerken met nieuwe samenwerkingspartners uit het MFC, schoolreis en kamp, schoolfotograaf, afronden schooljaar.

5 Het heden Augustus: in verhouding groot aantal nieuwe leerlingen, nieuwe collega’s, nieuwe schoolgids, HVO/GVO keuze voor groep 6,7, en 8, informatie avond voor alle ouders en kinderen. September: aanpak Zuidveenseweg, Dode hoek project, creatief circuit, uitrol klasbord over alle groepen, project Kunst en officiële opening MFC, Vierslagleren. Oktober: vernieuwen website, voorlichting Voortgezet onderwijs

6  Vier groepen  9 leerkrachten, 1 directeur, 1 onderwijs assistent, 1 administratief medewerkster, 1 vakdocent gym, 1 vrijwillige conciërge, stagiaire.  Kleine groeischool >70 leerlingen Het heden

7 VIPZ-onderwijs Openbaar Kanjerschool Engels aan alle groepen Brede School VVE >50 leerlingen gewicht Vierslagleren Groep doorbroken ( gr.3 t/m 8 gemixt) creatief circuit Multi Culturele samenstelling HGPD / KIK Opbrengstgericht werken ; vooraf toetsen waar mogelijk Het heden ; kenmerken van de school

8 De Toekomst >Uitvoeren en borgen nieuwe taal- en spellingsmethode. >Certificaat Early Bird school ( verder ontwikkelen van het niveau op het gebied van Engelse les). >Aanbod kleuters ( nieuwe methodiek van Gretha) implementeren. Werken met doelen. >Meten sociaal emotionele ontwikkeling via KanVas ( vanuit het Kanjerinstituut). >Oriënteren op effectief gebruik ipads en overige ICT middelen. >Leerlingenraad > Hoe om te gaan met krimp formatie, leerlingenkrimp in de toekomst? >Passend onderwijs Vierslagleren: Educatief partnerschap / ouderbetrokkenheid Zelfstandige werkhouding leerlingen; betrokkenheid leerlingen

9 Bedankt voor uw tijd en betrokkenheid!


Download ppt "Zakelijke ouderavond november 2014. Een terugblik Het heden De toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google