De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond september 2011. Doel Informatie over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Informatie over wat we het komend jaar specifiek gaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond september 2011. Doel Informatie over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Informatie over wat we het komend jaar specifiek gaan."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond september 2011

2 Doel Informatie over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Informatie over wat we het komend jaar specifiek gaan aanpakken. Afstemmen wat we van elkaar kunnen verwachten.

3 Onderwerpen Ambitie team Paschalisschool Vreedzame school Opbrengsten van het onderwijs Technisch lezen en opbrengst gericht werken De praktijk Speerpunten 2011-2012 Afsluiting

4 Ambitie team Paschalisschool Alle leerlingen voelen zich competent en gewaardeerd. De leerresultaten van de leerlingen boven het landelijk gemiddelde te krijgen. Samen met de ouders zorgen voor optimale condities waaronder kinderen zich ontwikkelen en leren. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. (Educatief partnerschap)

5 Vreedzame school Sociaal emotionele competenties. Conflicthantering Mediatoren Kinderraad Eerste Stap; BSO en TSO Hummelhonk Ouderavond dinsdagavond 1 november

6 Opbrengsten Eindcito JaarOndergrensGemiddeld Score school Bovengrens 2009 GLG533,8535,2536,5536,6 2010 LG533,8535,2537,5536,6 2011 LG533,2535,1534,5535,9

7 Tussen opbrengsten ABC scoreGroepen20102011 Begrijpend lezen (m)5 t/m 883%79% Spelling3 t/m 776%80% Woordenschat3 t/m 5  673% Rekenen1 t/m 786%84%

8 Technisch lezen ABC score Juni 2011Streefdoel 2011 Einddoel Groep 2Taal voor Kleuters 96%94%95 % Groep 215 letters95%

9 Woordniveau (DMT) ABC-scoreJuni 2010 Maart 2011 Juni 2011 Streefdoel juni 2011 Streefdoel Juni 2012 Groep 395 %80%83 %90 % Groep 477 %83 %71 %90 % Groep 580 %78 %82 %85 % Groep 680 %73 %71 %85 % Groep 781 % 79 %85 % Groep 8 80 %90 %

10 Tekst niveau (AVI) ABC-scoreJuni 2010Maart 2011Juni 2011 Streefdoel juni 2011 Streefdoel Juni 2012 Groep 385 %76 %88 %90 % Groep 470 %82 % 90 % Groep 588 %81 %90 %85 %90 % Groep 685 %90 %92 %85%95 % Groep 781 %88 %80 %85 %95 % Groep 8 93 %90 % (maart) 95 % (maart)

11 Werkgeheugen en automatisering Verwerking leestaak Verwerking leestaak Spellende lezerVlotte lezer Werkgeheugen

12 Convergent differentiatiemodel Start van de les Terugblik – doel van de les - verwachtingen Verkorte groepsinstructie Boven niveau (A-B groep) Basisinstructie en begeleide inoefening Zelfstandig werkenOp niveau (C groep) Verlengde instructie Zelfstandige verwerking Onder niveau (D en E groep) Zelfstandige verwerking Feedback Gezamenlijke feedback/afsluiting

13 Aanname bij opbrengstgericht werken Elke leerling kan de basisstof verwerven, als wordt voldaan aan twee voorwaarden: 1.Kwaliteit en effectiviteit van de instructie 2.Tijd. ( geen verklaring op basis van kindfactoren, maar plan van aanpak op school-groep-leerkrachtniveau.)

14 De praktijk Basisstof van de school geldt voor alle leerlingen. Remedial teaching door eigen leerkracht om de basisstof te bereiken. Klassenassistenten ondersteunen werkzaamheden in de groep. Ondersteuning door (gespecialiseerde) leerkrachten bij specifieke onderwijsbehoeften.

15 Leerlingen die de streefdoelen van de basisstof al bereikt hebben, krijgen hogere doelen. Ondersteuning door andere leerkrachten; Kien (rekenen) Hoogbegaafdenleerlingen groep 7 en 8 naar Plusklas (Wijchen breed; aanbod Kans en Kleur en Maas Waalcollege)

16 Speerpunten 2011-2012 Technisch lezen 2 e jaar; bereiken streefdoelen Groepen 1-2 klassenmanagement en IGDI Invoeren nieuwe leesmethode groepen 3 Leesmotivatie groepen 4 t/m 8 Specifieke onderwijsbehoefte van iedere leerling in kaart brengen ( groepsplan) en aanbieden. (groepen 1 t/m 8)

17 Uitzoeken nieuwe spelling methode Invoeren: nieuwe rapporten voor de ouders van de groepen 1-2 Vaststellen van de rekendoelen per leerjaar

18 De rol van de ouder Vraag aan uw kind wat het heeft geleerd in plaats van of het leuk was op school. Wees trots op uw kind. Stimuleer het lezen; voorlezen, samen lezen, bieb bezoeken, zelf lezen. Stimuleer de mondelinge taal. Beperk het verzuim; dokter, vakantie e.d. Praat positief over de school. Wees trots op uw school.

19 Paschalisschool Samen voor uw kind.


Download ppt "Informatie avond september 2011. Doel Informatie over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Informatie over wat we het komend jaar specifiek gaan."

Verwante presentaties


Ads door Google