De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond september 2011

2 Doel Informatie over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben.
Informatie over wat we het komend jaar specifiek gaan aanpakken. Afstemmen wat we van elkaar kunnen verwachten.

3 Onderwerpen Ambitie team Paschalisschool Vreedzame school
Opbrengsten van het onderwijs Technisch lezen en opbrengst gericht werken De praktijk Speerpunten Afsluiting

4 Ambitie team Paschalisschool
Alle leerlingen voelen zich competent en gewaardeerd. De leerresultaten van de leerlingen boven het landelijk gemiddelde te krijgen. Samen met de ouders zorgen voor optimale condities waaronder kinderen zich ontwikkelen en leren. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. (Educatief partnerschap)

5 Vreedzame school Sociaal emotionele competenties. Conflicthantering
Mediatoren Kinderraad Eerste Stap; BSO en TSO Hummelhonk Ouderavond dinsdagavond 1 november

6 Opbrengsten Eindcito Jaar Ondergrens Gemiddeld Score school Bovengrens
2009 GLG 533,8 535,2 536,5 536,6 2010 LG 537,5 2011 LG 533,2 535,1 534,5 535,9

7 Tussen opbrengsten ABC score Groepen 2010 2011 Begrijpend lezen (m)
5 t/m 8 83% 79% Spelling 3 t/m 7 76% 80% Woordenschat 3 t/m 5 6 73% Rekenen 1 t/m 7 86% 84%

8 Technisch lezen ABC score Juni 2011 Streefdoel 2011 Einddoel Groep 2
Juni 2011 Streefdoel 2011 Einddoel Groep 2 Taal voor Kleuters 96% 94% 95 % 15 letters 95%

9 Woordniveau (DMT) ABC-score Juni 2010 Maart 2011 Juni 2011 Streefdoel
Groep 3 95 % 80% 83 % 90 % 90% Groep 4 77 % 71 % Groep 5 80 % 78 % 82 % 85 % Groep 6 73 % Groep 7 81 % 79 % Groep 8

10 Tekst niveau (AVI) ABC-score Juni 2010 Maart 2011 Juni 2011 Streefdoel
Groep 3 85 % 76 % 88 % 90 % Groep 4 70 % 82 % Groep 5 81 % Groep 6 92 % 85% 95 % Groep 7 80 % Groep 8 93 % 90 % (maart) 95 % (maart)

11 Werkgeheugen en automatisering
Verwerking leestaak Verwerking leestaak Werkgeheugen More Fluent Readers… Need direct relatively little effort to the act of reading, allowing them to focus active attention on meaning and message. Spellende lezer Vlotte lezer

12 Convergent differentiatiemodel
Start van de les Terugblik – doel van de les - verwachtingen Verkorte groepsinstructie Boven niveau (A-B groep) Basisinstructie en begeleide inoefening Zelfstandig werken Op niveau (C groep) Verlengde instructie Zelfstandige verwerking Onder niveau (D en E groep) Feedback Gezamenlijke feedback/afsluiting

13 Aanname bij opbrengstgericht werken
Elke leerling kan de basisstof verwerven, als wordt voldaan aan twee voorwaarden: Kwaliteit en effectiviteit van de instructie Tijd. (geen verklaring op basis van kindfactoren, maar plan van aanpak op school-groep-leerkrachtniveau.)

14 De praktijk Basisstof van de school geldt voor alle leerlingen.
Remedial teaching door eigen leerkracht om de basisstof te bereiken. Klassenassistenten ondersteunen werkzaamheden in de groep. Ondersteuning door (gespecialiseerde) leerkrachten bij specifieke onderwijsbehoeften.

15 Leerlingen die de streefdoelen van de basisstof al bereikt hebben, krijgen hogere doelen.
Ondersteuning door andere leerkrachten; Kien (rekenen) Hoogbegaafdenleerlingen groep 7 en 8 naar Plusklas (Wijchen breed; aanbod Kans en Kleur en Maas Waalcollege)

16 Speerpunten 2011-2012 Technisch lezen 2e jaar; bereiken streefdoelen
Groepen 1-2 klassenmanagement en IGDI Invoeren nieuwe leesmethode groepen 3 Leesmotivatie groepen 4 t/m 8 Specifieke onderwijsbehoefte van iedere leerling in kaart brengen ( groepsplan) en aanbieden. (groepen 1 t/m 8)

17 Uitzoeken nieuwe spelling methode
Invoeren: nieuwe rapporten voor de ouders van de groepen 1-2 Vaststellen van de rekendoelen per leerjaar

18 De rol van de ouder Vraag aan uw kind wat het heeft geleerd in plaats van of het leuk was op school. Wees trots op uw kind. Stimuleer het lezen; voorlezen, samen lezen, bieb bezoeken, zelf lezen. Stimuleer de mondelinge taal. Beperk het verzuim; dokter, vakantie e.d. Praat positief over de school. Wees trots op uw school.

19 Paschalisschool Samen voor uw kind.


Download ppt "Informatie avond september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google