De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 december 2014 Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 december 2014 Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat."— Transcript van de presentatie:

1 11 december 2014 Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat

2 Rijkswaterstaat Wat is Rijkswaterstaat Uitvoeringsorganisatie van de Minister van Infrastructuur en Milieu/Staatssecretaris Ontwikkelt en beheert Nederlandse infrastructurele werken, zowel wegen als waterwegen Missie: Land beschermen tegen overstromingen Voldoende en schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie Algemene presentatie211 december 2014

3 Rijkswaterstaat Algemene presentatie311 december 2014 Het beheergebied van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat beheert drie rijksinfrastructuurnetwerken

4 Rijkswaterstaat Algemene presentatie411 december 2014 Beheersgebied Hoofdwegennet Rijkswaterstaat beheert: 3.102 kilometer auto(snel)weg inclusief verkeerssignalering 1.259 kilometer op- en afritten en verbindingswegen 25 spitsstroken 2.533 viaducten 15 tunnels 715 beweegbare en vaste bruggen 7 ecoducten

5 Rijkswaterstaat Algemene presentatie511 december 2014 Beheersgebied Hoofdvaarwegennet Rijkswaterstaat beheert: 1.686 kilometer kanalen en rivieren, waarvan 1462 kilometer hoofdtransportas 6.165 km vaarweg in open water 83 sluizen 422 bruggen

6 Rijkswaterstaat Algemene presentatie611 december 2014 Beheergebied Hoofdwatersystemen (1) Rijkswaterstaat beheert: 5.000 km2 = 500.000 hectare zoetwater: rivieren, kanalen, Delta, IJsselmeer en randmeren, met 2.600 km gestrekte oevers, 66.700 hectare uiterwaarden en 3.900 kribben 59.000 km2 = 5.900.000 hectare zoutwater: kuststrook, Wadden- en Noordzee, met 459 km dijken, dammen en duinen, 4 stormvloedkeringen en 2.300 hectare kwelders Overig: 100 regelwerken zoals stuwen, sluizen en gemalen

7 Rijkswaterstaat Algemene presentatie711 december 2014 Beheergebied Hoofdwatersystemen (2) Het Maatschappelijk vraagstuk: Om het omvangrijke hoofdwatersysteem op orde te houden is continu beheer en onderhoud nodig. Europese richtlijnen, klimaatverandering en economische ontwikkelingen stellen het waterbeheer daarbij voor een extra opgave. De aanpak van Rijkswaterstaat: –RWS reguleert gebruik: belangenafweging scheepvaart en overige: recreatie, landbouw, natuur, visserij, energie, bedrijven, … (publiekswerk) –RWS stuurt water: peil, waterkwaliteit, verdeling, calamiteiten (beheer en onderhoud) –RWS past de infrastructuur aan (bijzondere aanlegprojecten: Maaswerken, KRW, Deltaprogramma Rivieren) –Innovatie en samenwerking over grenzen heen

8 Rijkswaterstaat Algemene presentatie811 december 2014

9 Rijkswaterstaat Algemene presentatie911 december 2014 Doel Deltaprogramma Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende water Waarom? Maatregelen na watersnoodramp 1953 niet meer afdoende Uit metingen blijkt dat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt Het aantal regenachtige periodes neemt toe De temperatuur stijgt. HET KLIMAAT VERANDERT!

10 Rijkswaterstaat Opzet Deltaprogramma Wettelijke afspraken Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorzieningDeltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening Het Deltaprogramma bestaat uit 9 deelprogramma's 3 landelijke: - Veiligheid; - Zoetwatervoorziening; - Nieuwbouw en Herstructurering. 6 regionale deelprogramma’s: IJsselmeergebied; Rivieren; Rijnmond-Drechtsteden; Kust; Zuidwestelijke Delta; Waddengebied. Algemene presentatie1011 december 2014

11 Rijkswaterstaat 5 Deltabeslissingen (plannen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor genoeg zoetwater ) deltabeslissing Waterveiligheid; deltabeslissing Zoetwaterstrategie; deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie; deltabeslissing IJsselmeergebied; deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Onderwerpen: een voorstel voor een nieuwe aanpak van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening; bouwplannen die nieuwe problemen met de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening tegengaan; plannen voor het rivierengebied van de Rijn en de Maas, en het IJsselmeergebied. Algemene presentatie1111 december 2014

12 Rijkswaterstaat Meerlaagse Veiligheid LAAG I: maatregelen ter preventie/voorkoming van schade (bijv. verhogen en versterken van dijklichamen) LAAG II: maatregelen van ‘acceptatie’/leven met water (bijv. terpen, paalbouw etc.) LAAG III: maatregelen rondom rampenbestrijding/evacuatieplannen etc. Algemene presentatie1211 december 2014

13 Rijkswaterstaat Niet alleen een ‘RWS-ding’ Alle waterbeheerders moeten input leveren in het Deltaprogramma, dus ook Waterschappen, gemeenten en Provincies Elke waterbeheerder doet dat voor zijn eigen gebied c.q. regionaal deelprogramma Dat vereist dus ook onderlinge afstemming Algemene presentatie1311 december 2014

14 Rijkswaterstaat Opdracht Deel I Wat betekent het Deltaprogramma voor jou? * Bekijk alle informatie- en beeldmateriaal * Zoek uit wat het programma voor jou betekent. * Presenteer dit aan je medescholieren en docent(en). Deel II Hoe zou jij een gebied langs de Maas tussen Eijsden en de Moerdijkbrug inrichten? * Kies een gebied aan de Maas in het beheersgebied RWS Zuid-Nederland * Stel een advies op voor inrichting van dit gebied. * Houd rekening met de huidige situatie en de toekomstperspectieven rondom Klimaatverandering. * Neem duurzaamheid hierin duidelijk mee (niet alleen hergebruik van materialen en gebruik van natuurlijke/duurzame materialen maar ook ‘slim gebruik maken van’ ruimte, energiebronnen etc.) Algemene presentatie1411 december 2014

15 Rijkswaterstaat Algemene presentatie1511 december 2014

16 Rijkswaterstaat Verzamel zoveel mogelijk informatie Gebruik de Blokkendoos Hou rekening met de wensen en eisen van andere belanghebbenden in je gebied en maak verstandige keuzes Ga de uitdaging aan: denk niet alleen in ‘gebaande paden’, maar bedenk ook eens iets nieuws (hoe futuristisch het ook is)! Probeer ook het kostenaspect mee te nemen, maar laat dit niet leidend zijn bij beslissingen Wees creatief Heb plezier! Algemene presentatie1611 december 2014

17 Rijkswaterstaat Algemene presentatie1711 december 2014 Vragen? …….


Download ppt "11 december 2014 Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google