De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie van cholelithiasis tijdens gewichtsverlies Sophie Lodestijn 2-10-2014 Poli co-schap chirurgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie van cholelithiasis tijdens gewichtsverlies Sophie Lodestijn 2-10-2014 Poli co-schap chirurgie."— Transcript van de presentatie:

1 Preventie van cholelithiasis tijdens gewichtsverlies Sophie Lodestijn 2-10-2014 Poli co-schap chirurgie

2 Casus: mevrouw O, 32 jaar April 2014: Laparoscopische gastric bypass September 2014: Biliaire pancreatitis o.b.v. cholelithiasis 22 kg in 4 maanden afgevallen

3 Inhoud Cholelithiasis Pathofysiologie galsteenvorming tijdens gewichtsverlies Preventie cholelithiasis PICO Search Resultaten Conclusie/discussie Literatuur

4 Cholelithiasis Prevalentie: 10-20% westerse volwassenen 25% hiervan symptomatisch Soorten: bilirubinepigmentstenen cholesterolgalstenen Risicofactoren: obesitas (x7!), leeftijd, vrouw, multipariteit, positieve familie anamnese. Ook fors gewichtsverlies zorgt voor een verhoogd risico op galstenen 25% van de obese patiënten met gewichtsverlies 20% hiervan symptomatisch

5 Galsteenvorming tijdens gewichtsverlies 1.Galstase 2.Cholesterol oververzadiging 3.Verhoogde vorming van cholesterolkristallen

6 Pathofysiologie galsteenvorming Reshetnyak VI. Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. World J Hepatol 2012 (2): 18-3. Galstase: ↓ motiliteit galblaas ↑ galblaasvolume ↓ calorie intake  (vetten & eiwitten) ↓ CCK productie ↓contractie galblaas ↓secretie pancreas enzymen

7 Cholesterol oververzadiging Alleen in aanwezigheid van veel fosfolipide en veel galzout kan cholesterol in oplossing blijven Gemiddelde galsamenstelling: 70% galzout 20% fosfolipide 10% cholesterol Gewichtsverlies  ↑ perifere cholesterol mobilisatie

8 Pathofysiologie galsteenvorming Reshetnyak VI. Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. World J Hepatol 2012 (2): 18-3.

9 Pathofysiologie galsteenvorming Reshetnyak VI. Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. World J Hepatol 2012 (2): 18-3.

10 Preventie cholelithiasis Voorkomen verminderde galblaas motiliteit Vet/ eiwitrijk dieet Verandering galsamenstelling Ursodeoxycholzuur

11 Galsamenstelling van lithogeen naar niet-lithogeen Verminderde darmopname cholesterol Verminderde biliaire secretie cholesterol Gal naar oplosbare fase (cholesterol in micellen en vesikels) Bijwerkingen: diarree, kleverige ontlasting (1-10%) Indicaties: cholesterolgalstenen (max 2 cm), oververzadiging cholesterol in gal, adjuvant bij galsteenvergruizing, PBC.

12 PICO P: Obese patiënten met gewenst gewichtsverlies agv bariatrische chirurgie of dieet I: Ursodeoxycholzuur C: Geen interventie O: Echografisch aangetoonde cholelithiasis

13 Pubmed search Clinical queries: ((((((((ultrasonography [MeSH] OR ultrasonograph* OR ultrasound*)) OR (ursodeoxycholic acid [MeSH] OR ursodeoxycholic acid* OR ursodiol OR UDCA)) OR (obesity [MeSH] OR obesity)) OR (bariatric surgery [MeSH] OR bariatric surger*)) OR (weight loss [MeSH] OR weight loss*)) OR (diet therapy [MeSH] OR diet therap* OR caloric restriction OR low calorie diet* OR liquid diet* OR fat*)) OR (exercise [MeSH] OR exercise* OR physical activit*)) AND (cholelithiasis [MeSH] OR cholelithiasis OR gallstone* OR gall* stone*) 2765 hits waarvan 1 relevant systematic review, juli 2014 Juli 2014 tot nu: 13 hits  geen relevante artikelen

14 Doel: evaluatie van de niet chirurgische primaire preventie van cholelithiasis bij gewichtsverlies a.g.v. dieet of bariatrische chirurgie Interventie: UDCA bij alleen dieet of na bariatrische chirurgie Controle: placebo, geen interventie Primaire uitkomst: formatie van echo bewezen galstenen, mortaliteit en complicaties Secundaire uitkomst: QOL, cholecystectomie, gal lithogeniciteit en gewichtsverlies

15 Resultaten 1 1988-2003 Obese patiënten BMI > 30 kg/m2 13 studies: 8: calorie restrictie dieet 5: bariatrische chirurgie 2: high vs low fat diet 11: UDCA 3: dosiseffect UDCA Alle studies, behalve 1 van de calorie restrictie diëten, dubbel blind gerandomiseerd

16 UDCA vs controle: cholelithiasis UDCA: 5% Controle: 23% P 0.0002 Relatieve risico reductie: 67%

17 UDCA vs placebo: cholecystectomie UDCA: 1.25% Placebo: 10.8% P 0.001

18 UDCA bij dieet vs bariatrie: cholelithiasis Dieet: UDCA: 3.3% controle: 19% P 0.00001 Bariatrie: UDCA: 8.9% controle: 28% P 0.01

19 Complicaties UDCA verhoogde niet de kans op complicaties Meest voorkomende bijwerkingen: GI klachten

20 Richtlijn morbide obesitas:

21 Conclusie Gewichtsverlies  cholelithiasis Mechanismen galsteenvorming: 1) galstase, 2) cholesterol oververzadiging, 3) ↑cholesterol nucleatie Overweeg UDCA voor primaire preventie van cholelithiasis tijdens fors gewichtsverlies Effect van UDCA: diëten > bariatrische chirurgie Effect van UDCA = type bariatrische chirurgie Effect van UDCA = dosis van UDCA Effect van UDCA  start behandeling na ingreep: < 1wk = 6 weken

22 Discussie Limitaties: weinig studies en lage sample size Niet alle uitkomsten: QOL, andere interventies

23 Literatuur 1.Weinsier RL, Ullmann DO. Gallstone formation and weight loss. Obes Res 1993;1:51–56. 2.Yang H, Petersen GM, Roth MP, et al. Risk factors for gallstone formation during rapid loss of weight. Dig Dis Sci 1992;37:912–918. 3.Liddle RA, Goldstein RB, Saxton J. Gallstone formation during weight-reduction dieting. Arch Intern Med 1989;149:1750–1753. 4.Shiffman ML, Sugerman HJ, Kellum JM, Moore EW. Changes in gallbladder bile composition following gallstone formation and weight reduction. Gastroenterology 1992;103:214-21 5. Reshetnyak VI. Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. World J Hepatol 2012 (2): 18-3. 6.Stokes, Caroline S., et al. "Ursodeoxycholic Acid and Diets Higher in Fat Prevent Gallbladder Stones During Weight Loss: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials." Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2013. 7.Farmacotherapeutischkompas: ursodeoxycholzuur 8.RICHTLIJN MORBIDE OBESITAS ©. 2011 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

24 High vs Low fat weight loss diets: cholelithiasis Interventie 0/23 (0%) Controle groep 10/22 (45%) waarvan 2 symptomatisch Hoge vet intake verminderd de kans op galstenen vs lage vet intake (RR 0.09, NNT 2 patiënten) Gewichtsverlies varieerde van 19-25kg


Download ppt "Preventie van cholelithiasis tijdens gewichtsverlies Sophie Lodestijn 2-10-2014 Poli co-schap chirurgie."

Verwante presentaties


Ads door Google