De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Toekomstgerichte vitalen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Toekomstgerichte vitalen:"— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Ouderen niet allemaal hetzelfde
Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Toekomstgerichte vitalen: kijken al naar mogelijke aanpassingen Eenzame redzamen: negatieve instelling, cognitieve beperkingen, behoefte aan hulp, beperkte interesse Cognitief beperkte eenzamen: veel aanpassingen en zorg nodig, vooral huishoudelijke hulp Hulpbehoevenden: uitgebreid hulp nodig om thuis te blijven

14

15

16 Levensfasen Ouderen zijn niet oud meer
Vroeger drie fasen, jeugd, gezin/werkfase en ouderdomsfase Nu: Tot 25 jaar jeugdfase 25-55 jaar volwassenheid 55-75 jaar fase van de kroon op het leven,autonome zelfbepaling Boven 75 jaar ouderdomsfase

17 Derde levensfase= tweede adolescentie
Identiteitscrisis na stoppen met werken Zoeken naar een nieuwe invulling Manifesteren van nieuwe sociale productiviteit, dienstbare opstelling naar de samenleving Heroriëntatie op de samenleving Nieuwe carrière: flexibel ingevuld,parttime

18 Veranderingen in de leefsituatie en levensloop
In 2005 werkte 52% van de mannen en 27% van de vrouwen van jaar. In 1992 was dit nog slechts 40% en 11% Ouderen vervullen een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk en bij de mantelzorg; Veel ouderen stoppen na hun 75ste levensjaar met vrijwilligerswerk en recreatieve activiteiten, ook daalt hun aanbod van informele zorg.

19 Op naar de verzilverde samenleving Prof Dr
Op naar de verzilverde samenleving Prof Dr. Dick Sipsma in zijn essay: “Van oude mensen, de dingen die komen gaan” hierover: Zolang men er van uit gaat dat ouderen chagrijnige, egocentrische en krakkemikkige wezens zijn, blijft een samenleving met een groot aantal grijsaards een doem. Zodra je positief naar hen probeert te kijken, rijst het beeld op van een gezegende samenleving die in elk geval beter en evenwichtiger is dan de onheilsprofeten ons nu schetsen. Grondige bezinning nodig over alle aspecten van een maatschappij met een omgekeerde bevolkingspiramide.

20 Consequenties van de vier fase-indeling
Ouderenbeleid pas voor 75-plussers Senioren tot 75 jaar inzetten in vooral de zorg en dienstverlening op basis van vrijwilligheid Ouderenzorg runnen met derde levensfase mensen Ervaring gebruiken AOW alleen voor de 10% oudsten in de samenleving?

21 SCP rapportage ouderen 2006 Vrijwilligerswerk en mantelzorg
45% van de jarigen doet vrijwilligerswerk (Bijna 40% geeft informele zorg, Een kwart geeft hulp aan kleinkinderen Een derde heeft in een periode van twee jaar tijd deelgenomen aan collectieve acties. Mannen houden zich vaker bezig met vrijwilligerswerk en politieke activiteiten Vrouwen zijn vaker actief met informele zorg en de zorg voor kleinkinderen De maatschappelijke inzet is het grootst onder hoog opgeleide en jongere ouderen.

22 Wat willen ouderen Onderzoek Hendrik Jan Bijsterveld in Friesland
Goed wonen als eerste wens Zolang mogelijk in eigen huis In eigen omgeving blijven Hulp voor in en om het huis Maaltijdenvoorziening Veiligheid: alarmering Thuiszorg ook bij verregaande hulpbehoevendheid

23

24 Nieuw beleid Vraagsturing is leidend principe Kleinschaligheid
Wijksteunpunten Extramuralisering verzorging/verpleging In eigen omgeving blijven Wonen en zorg scheiden Probleem is de invulling van de menskracht

25 Ouderen een grijze ramp? REA-advies: vergrijzing positief benaderen
Vergrijzing is een succesverhaal van emancipatie, innovatie en keuzevrijheid Zorgkosten stijgen niet door vergrijzing alleen Baten van de vergrijzing wegen tegen de kosten op: vermogende ouderen met veel consumptie Vergrijzing wordt een probleem als de angst blijft regeren De maatschappij kan zich ruim van te voren op de gevolgen van de vergrijzing voorbereiden

26

27 Vergrijzing geen ramp Zorgkosten stijgen niet door vergrijzing alleen
Nederland is een van de meest vermogende landen Baten van de vergrijzing wegen tegen de kosten op: grotere consumptie Vergrijzing wordt een probleem als de angst blijft regeren Maatschappij kan zich ruim van te voren op de gevolgen van de vergrijzing voorbereiden

28 Dementie als volksgezondheidsprobleem
Toename van tot in 2050 Totale kosten € 18 miljard Nieuwe aanpak nodig: - tijdige diagnostiek in geheugenpoli - belevingsgerichte zorg - cholinesteraseremmers: memantine - preventie: vasculaire risicofactoren - bij gedragsstoornissen: omgangsadviezen - dementia care mapping - ondersteunignsprogramma’s

29 Problemen in de toekomst
Kostenontwikkeling vrijwilligers en mantelzorg kleinschalig wonen=extramuralisatie: eenzaamheid

30 Eenzaamheid Bijna een derde van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuzien voelt zich eenzaam Eén op de tien mensen komt nooit buiten Drie-kwart van de verpleeghuisbewoners is afhankelijk van anderen voor persoonlijke verzorging en het naar buiten gaan

31

32 Preventie bevorderen Verbetering leefstijl: Bewegen
Voeding alcohol beperking geheugentraining roken Participatie aan samenleving Overgewicht aanpakken

33

34

35

36 Een uitdaging Meer gebruik maken van ouderen en hen niet afschrijven
Kosten van vergrijzing nu al proberen op te vangen Fondsvorming Menskracht in zorg met ouderen opvangen: ouderen moeten zich bekommeren om ouderen Ouderen stimuleren om gezond ouder te worden

37 Levensfase bewust vakbondsbeleid volgens J. Dijkema
VAKBONDSBELEID, niet: personeelsbeleid. Senioren zijn geen ‘personeel’. Oók voor senioren is het hebben van ‘werk’ (betaald of onbetaald) naast het (pensioeninkomen) belangrijk. Vrijheid beleef je pas in gebondenheid Minister Donner heeft de afgelopen zomer de opening geboden om tussen je 65e en 70e levensjaar ‘op aanvraag’ met pensioen te kunnen gaan. Zijn voorstel ligt nu bij de SER. Ontwikkelen van een adequaat levensfase bewust vakbondsbeleid

38 Wat doen we in Wezep? Extramuraliseren Kleinschalig wonen
Scheiden wonen/zorg Levensloopbestendig: in Wezep blijven Nieuwbouw op drie locaties Verpleegbedden in de drie locaties Samenwerking Verpleging/Verzorging/Thuiszorg

39 Perspectief

40

41

42


Download ppt "Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Toekomstgerichte vitalen:"

Verwante presentaties


Ads door Google