De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Vitalen: brede interesse, veel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Vitalen: brede interesse, veel."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Toekomstgerichte vitalen: kijken al naar mogelijke aanpassingen Toekomstgerichte vitalen: kijken al naar mogelijke aanpassingen Eenzame redzamen: negatieve instelling, cognitieve beperkingen, behoefte aan hulp, beperkte interesse Eenzame redzamen: negatieve instelling, cognitieve beperkingen, behoefte aan hulp, beperkte interesse Cognitief beperkte eenzamen: veel aanpassingen en zorg nodig, vooral huishoudelijke hulp Cognitief beperkte eenzamen: veel aanpassingen en zorg nodig, vooral huishoudelijke hulp Hulpbehoevenden: uitgebreid hulp nodig om thuis te blijven Hulpbehoevenden: uitgebreid hulp nodig om thuis te blijven

14

15

16 Levensfasen Ouderen zijn niet oud meer Vroeger drie fasen, jeugd, gezin/werkfase en ouderdomsfase Vroeger drie fasen, jeugd, gezin/werkfase en ouderdomsfaseNu: Tot 25 jaar jeugdfase Tot 25 jaar jeugdfase 25-55 jaar volwassenheid 25-55 jaar volwassenheid 55-75 jaar fase van de kroon op het leven,autonome zelfbepaling 55-75 jaar fase van de kroon op het leven,autonome zelfbepaling Boven 75 jaar ouderdomsfase Boven 75 jaar ouderdomsfase

17 Derde levensfase= tweede adolescentie  Identiteitscrisis na stoppen met werken  Zoeken naar een nieuwe invulling  Manifesteren van nieuwe sociale productiviteit, dienstbare opstelling naar de samenleving  Heroriëntatie op de samenleving  Nieuwe carrière: flexibel ingevuld,parttime

18 Veranderingen in de leefsituatie en levensloop In 2005 werkte 52% van de mannen en 27% van de vrouwen van 55-64 jaar. In 1992 was dit nog slechts 40% en 11% In 2005 werkte 52% van de mannen en 27% van de vrouwen van 55-64 jaar. In 1992 was dit nog slechts 40% en 11% Ouderen vervullen een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk en bij de mantelzorg; Ouderen vervullen een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk en bij de mantelzorg; Veel ouderen stoppen na hun 75ste levensjaar met vrijwilligerswerk en recreatieve activiteiten, ook daalt hun aanbod van informele zorg. Veel ouderen stoppen na hun 75ste levensjaar met vrijwilligerswerk en recreatieve activiteiten, ook daalt hun aanbod van informele zorg.

19 Op naar de verzilverde samenleving Prof Dr. Dick Sipsma in zijn essay: “Van oude mensen, de dingen die komen gaan” hierover: Zolang men er van uit gaat dat ouderen chagrijnige, egocentrische en krakkemikkige wezens zijn, blijft een samenleving met een groot aantal grijsaards een doem. Zodra je positief naar hen probeert te kijken, rijst het beeld op van een gezegende samenleving die in elk geval beter en evenwichtiger is dan de onheilsprofeten ons nu schetsen. Zolang men er van uit gaat dat ouderen chagrijnige, egocentrische en krakkemikkige wezens zijn, blijft een samenleving met een groot aantal grijsaards een doem. Zodra je positief naar hen probeert te kijken, rijst het beeld op van een gezegende samenleving die in elk geval beter en evenwichtiger is dan de onheilsprofeten ons nu schetsen. Grondige bezinning nodig over alle aspecten van een maatschappij met een omgekeerde bevolkingspiramide. Grondige bezinning nodig over alle aspecten van een maatschappij met een omgekeerde bevolkingspiramide.

20 Consequenties van de vier fase- indeling Ouderenbeleid pas voor 75-plussers Ouderenbeleid pas voor 75-plussers Senioren tot 75 jaar inzetten in vooral de zorg en dienstverlening op basis van vrijwilligheid Senioren tot 75 jaar inzetten in vooral de zorg en dienstverlening op basis van vrijwilligheid Ouderenzorg runnen met derde levensfase mensen Ouderenzorg runnen met derde levensfase mensen Ervaring gebruiken Ervaring gebruiken AOW alleen voor de 10% oudsten in de samenleving? AOW alleen voor de 10% oudsten in de samenleving?

21 SCP rapportage ouderen 2006 V rijwilligerswerk en mantelzorg 45% van de 50-69 jarigen doet vrijwilligerswerk ( Bijna 40% geeft informele zorg, 45% van de 50-69 jarigen doet vrijwilligerswerk ( Bijna 40% geeft informele zorg, Een kwart geeft hulp aan kleinkinderen Een kwart geeft hulp aan kleinkinderen Een derde heeft in een periode van twee jaar tijd deelgenomen aan collectieve acties. Een derde heeft in een periode van twee jaar tijd deelgenomen aan collectieve acties. Mannen houden zich vaker bezig met vrijwilligerswerk en politieke activiteiten Mannen houden zich vaker bezig met vrijwilligerswerk en politieke activiteiten Vrouwen zijn vaker actief met informele zorg en de zorg voor kleinkinderen Vrouwen zijn vaker actief met informele zorg en de zorg voor kleinkinderen De maatschappelijke inzet is het grootst onder hoog opgeleide en jongere ouderen. De maatschappelijke inzet is het grootst onder hoog opgeleide en jongere ouderen.

22 Wat willen ouderen O nderzoek Hendrik Jan Bijsterveld in Friesland  Goed wonen als eerste wens  Zolang mogelijk in eigen huis  In eigen omgeving blijven  Hulp voor in en om het huis  Maaltijdenvoorziening  Veiligheid: alarmering  Thuiszorg ook bij verregaande hulpbehoevendheid

23

24 Nieuw beleid Vraagsturing is leidend principe Vraagsturing is leidend principe Kleinschaligheid Kleinschaligheid Wijksteunpunten Wijksteunpunten Extramuralisering verzorging/verpleging Extramuralisering verzorging/verpleging In eigen omgeving blijven In eigen omgeving blijven Wonen en zorg scheiden Wonen en zorg scheiden Probleem is de invulling van de menskracht

25 Ouderen een grijze ramp? REA-advies: vergrijzing positief benaderen  Vergrijzing is een succesverhaal van emancipatie, innovatie en keuzevrijheid  Zorgkosten stijgen niet door vergrijzing alleen  Baten van de vergrijzing wegen tegen de kosten op: vermogende ouderen met veel consumptie  Vergrijzing wordt een probleem als de angst blijft regeren  De maatschappij kan zich ruim van te voren op de gevolgen van de vergrijzing voorbereiden

26

27 Vergrijzing geen ramp Zorgkosten stijgen niet door vergrijzing alleen Zorgkosten stijgen niet door vergrijzing alleen Nederland is een van de meest vermogende landen Nederland is een van de meest vermogende landen Baten van de vergrijzing wegen tegen de kosten op: grotere consumptie Baten van de vergrijzing wegen tegen de kosten op: grotere consumptie Vergrijzing wordt een probleem als de angst blijft regeren Vergrijzing wordt een probleem als de angst blijft regeren Maatschappij kan zich ruim van te voren op de gevolgen van de vergrijzing voorbereiden Maatschappij kan zich ruim van te voren op de gevolgen van de vergrijzing voorbereiden

28 Dementie als volksgezondheidsprobleem Toename van 170.00 tot 400.000 in 2050 Toename van 170.00 tot 400.000 in 2050 Totale kosten € 18 miljard Totale kosten € 18 miljard Nieuwe aanpak nodig: Nieuwe aanpak nodig: - tijdige diagnostiek in geheugenpoli - tijdige diagnostiek in geheugenpoli - belevingsgerichte zorg - belevingsgerichte zorg - cholinesteraseremmers: memantine - cholinesteraseremmers: memantine - preventie: vasculaire risicofactoren - preventie: vasculaire risicofactoren - bij gedragsstoornissen: omgangsadviezen - bij gedragsstoornissen: omgangsadviezen - dementia care mapping - dementia care mapping - ondersteunignsprogramma’s - ondersteunignsprogramma’s

29 Problemen in de toekomst Kostenontwikkeling Kostenontwikkeling vrijwilligers en mantelzorg vrijwilligers en mantelzorg kleinschalig wonen=extramuralisatie: eenzaamheid kleinschalig wonen=extramuralisatie: eenzaamheid

30 Eenzaamheid Bijna een derde van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuzien voelt zich eenzaam Bijna een derde van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuzien voelt zich eenzaam Eén op de tien mensen komt nooit buiten Eén op de tien mensen komt nooit buiten Drie-kwart van de verpleeghuisbewoners is afhankelijk van anderen voor persoonlijke verzorging en het naar buiten gaan Drie-kwart van de verpleeghuisbewoners is afhankelijk van anderen voor persoonlijke verzorging en het naar buiten gaan

31

32 Preventie bevorderen Verbetering leefstijl: Verbetering leefstijl: Bewegen Bewegen Voeding Voeding alcohol beperking alcohol beperking geheugentraining geheugentraining roken roken Participatie aan samenleving Participatie aan samenleving Overgewicht aanpakken Overgewicht aanpakken

33

34

35

36 Een uitdaging Meer gebruik maken van ouderen en hen niet afschrijven Meer gebruik maken van ouderen en hen niet afschrijven Kosten van vergrijzing nu al proberen op te vangen Kosten van vergrijzing nu al proberen op te vangen Fondsvorming Fondsvorming Menskracht in zorg met ouderen opvangen: ouderen moeten zich bekommeren om ouderen Menskracht in zorg met ouderen opvangen: ouderen moeten zich bekommeren om ouderen Ouderen stimuleren om gezond ouder te worden Ouderen stimuleren om gezond ouder te worden

37 Levensfase bewust vakbondsbeleid volgens J. Dijkema VAKBONDSBELEID, niet: personeelsbeleid. Senioren zijn geen ‘personeel’. VAKBONDSBELEID, niet: personeelsbeleid. Senioren zijn geen ‘personeel’. Oók voor senioren is het hebben van ‘werk’ (betaald of onbetaald) naast het (pensioeninkomen) belangrijk. Vrijheid beleef je pas in gebondenheid Minister Donner heeft de afgelopen zomer de opening geboden om tussen je 65e en 70e levensjaar ‘op aanvraag’ met pensioen te kunnen gaan. Zijn voorstel ligt nu bij de SER. Minister Donner heeft de afgelopen zomer de opening geboden om tussen je 65e en 70e levensjaar ‘op aanvraag’ met pensioen te kunnen gaan. Zijn voorstel ligt nu bij de SER. Ontwikkelen van een adequaat levensfase bewust vakbondsbeleid Ontwikkelen van een adequaat levensfase bewust vakbondsbeleid

38 Wat doen we in Wezep? Extramuraliseren Extramuraliseren Kleinschalig wonen Kleinschalig wonen Scheiden wonen/zorg Scheiden wonen/zorg Levensloopbestendig: in Wezep blijven Levensloopbestendig: in Wezep blijven Nieuwbouw op drie locaties Nieuwbouw op drie locaties Verpleegbedden in de drie locaties Verpleegbedden in de drie locaties Samenwerking Verpleging/Verzorging/Thuiszorg Samenwerking Verpleging/Verzorging/Thuiszorg

39 Perspectief

40

41

42


Download ppt "Ouderen niet allemaal hetzelfde Vijf ouderensegmenten Vitalen: brede interesse, veel op reis, gezond Vitalen: brede interesse, veel."

Verwante presentaties


Ads door Google