De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bloemenbuurt belicht Presentatie Seniorenplatform 20-3-2008 BloemRijk ‘kijken naar de toekomst’ Ron Bertels, Projectleider adviseur Regionaal Zorgberaad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bloemenbuurt belicht Presentatie Seniorenplatform 20-3-2008 BloemRijk ‘kijken naar de toekomst’ Ron Bertels, Projectleider adviseur Regionaal Zorgberaad."— Transcript van de presentatie:

1 De Bloemenbuurt belicht Presentatie Seniorenplatform 20-3-2008 BloemRijk ‘kijken naar de toekomst’ Ron Bertels, Projectleider adviseur Regionaal Zorgberaad Midden-Holland

2 ‘kijken naar de toekomst’ Vergrijzing ► vergrijzende wijken Krapte op de arbeidsmarkt ► tekort handen aan bed Participatie maatschappij ► iedereen aan het werk WMO civil society ► mantelzorg en vrijwilligers

3 Grijze wijk Eenvormige wijk – Mensen in zelfde levensfase met een zelfde levenswijze en behoeftepatroon contact hulp, want je kan minder (klusjes in en om huis) Stille wijk mensen komen minder buiten minder sociale contacten eenzaamheid ligt op de loer

4 participatiemaatschappij zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt Jonge gezinnen: spitsuur van het leven Een ouder gezinnen, Alleenstaanden Druk, druk druk

5 Zoek de mantelzorger en vrijwilliger

6 Gevaar: Vrijwilligers’ industrie’/ Bureaucratisering Morele verplichting Hoe dan ‘Natuurlijke’ slimme oplossingen bedenken In de buurt, kleinschalig Vrijwilligerswerk dat uitgaat van wederzijds belang en gemeenschapsgevoel

7 Win – win JONG EN OUD Elkaar helpen –Oud heeft veel tijd: helpt jong –Jong krijgt daardoor tijd om oud te helpen Wederzijds belang –Ouderen; blijven midden in het leven –Jong: minder stres

8 Trend in samenleving: Behoefte aan meer leefbaarheid en sociale samenhang Buurtgevoel / minder Anonimiteit Burenhulp en ‘zorg voor elkaar’

9 Wat willen ouderen zelf? 1.Zo lang mogelijk zelfstandig 2.Zorg aan huis 3.Zo “gewoon” mogelijk: buurt jong en oud door elkaar 4.Mee doen, zo lang mogelijk actief blijven, zin aan je leven geven 5.Oud worden in de eigen buurt Geen Grijze wijk Seniorenflat raakt uit

10 Herstructurering Bloemenbuurt- West Sloop 150 eengezinswoningen 216 nieuwe woningen Eengezinswoningen 107 Levensloop bestendige appartementen 109 Huur 146 en Koop 70 1ste bouwfase: 2008 66 huur- 5 koopwoningen –25 terugkerende huishoudens –46 nieuwe bewoners 20 Levensloop bestendige appartementen (huur) Woningtoewijzing voor zomer 2008 2de bouwfase eind 2009

11 Project BloemRijk Samen Wonen Jong en Oud Een nieuw model van inter-generationeel wonen en informele zorg- en dienstverlening: VERTROUWD WONEN ►buurtgevoel en burenhulp ►sociale eenheid ►ontmoetingsruimte ►activiteiten ►moderator

12 informele zorg- en dienstverlening Mantel (respijt)zorg verlenen (samen) boodschappen doen Bijhouden tuin Klusjes in huis Vervoer bieden Administratie en of paperassen werk Voorlezen, praatje maken/ gezelligheid Mee eten Knopen aannaaien, kleren repareren enz. Wassen en strijken poetsen Binnenlaten van leveranciers, onder- houdsmensen enz Oppassen Hond uitlaten Planten water geven tijdens vakantie gordijnencontrole

13 Gemeenschappelijke ruimte: Activiteiten (vraaggestuurd) Ochtendgymnastiek Huisvrouwenontbijt Kinder speelgroepje Naaigroep Vrijwilligersopvang dementerenden Zanggroep Gezamenlijke middagmaaltijd Café en ontmoetingsruimte Samen koken Leesclub Aquarelgroep buurtclubs

14 BEWONERSMIX: verhoudingsgetallen Sturen op: Leeftijden: boven en onder 55+ : 50% Woningen 40% onder 55 60% boven 55 Zorg - geïndiceerden een derde - niet geindiceerdtwee derde Zorgvragersgroepen –senioren vier vijfde –andere kwetsbare groepen een vijfde

15 Woningtoewijzing: criteria Inschrijving in register Gemeentelijke passendheidscriteria Commiteren aan doelstellingen: Leefstijl Lokale doorstroming Leeftijd, benodigde zorg, groepen zorgvrager Inschrijfduur/loting Ondertekenen ‘Buur’overeenkomst

16 BEWONERSMIX: toepassing verhoudingsgetallen Zorg Leidend is de bereidheid en het vermogen van bewoners tot informele zorg- en dienstverlening. Bij werving nieuwe bewoners: adviseringrol zittende bewoners

17 perspectief een toekomstgerichte manier van wonen en samenleven in een vergrijzende samenleving, waarin een tekort wordt voorzien van –professionele zorgverleners en –vrijwilligers en mantelzorgers. waar men kiest voor zelfhulp en saamhorigheid waarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van leven èn van samenleven van oud en jong.


Download ppt "De Bloemenbuurt belicht Presentatie Seniorenplatform 20-3-2008 BloemRijk ‘kijken naar de toekomst’ Ron Bertels, Projectleider adviseur Regionaal Zorgberaad."

Verwante presentaties


Ads door Google