De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avicenna boekt fraai resultaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avicenna boekt fraai resultaat"— Transcript van de presentatie:

1 Avicenna boekt fraai resultaat
Dr.Leo E.E.Ligthart Abdelmonaïm El Ghalbzouri, MSc Drs. Mariette van Brandenburg

2 Avicenna 2008-2010 Partners: Financiers: GGD Tender Bureau Jeugdzorg
Gemeente Breda Provincie Noord-Brabant Zorgverzekeraar CZ

3 Programma Impressie van de werkwijze van Avicenna
Eindrapport en onderzoeksresultaten

4 Een boerderij in de Rif ….

5 Wie was Avicenna…

6 Wat is Avicenna … Vooral een proces van twee jaar intensieve samenwerking

7 Missie Avicenna Bereikbaarheid vergroten jeugd(gezondheids-) zorg voor allochtone kinderen en hun ouders Jeugdzorg doelmatiger inzetten Vergroting aansluiting Jeugd (gezondheids-) zorg bij hulpvraag van allochtone kinderen en hun ouders

8 Pijlers Urgentiegevoel Toegankelijkheid Interculturaliteit
Cliënt: ijzer smeden als het heet is Instanties: direct oppakken Toegankelijkheid Cliënt: via aansluiten open voor hulp Instanties: Laagdrempeligheid, ontvankelijkheid Interculturaliteit Cliënt: herkenbaarheid in professionals Instanties: diversiteit-proof interventies

9 Organische ontwikkeling van het project
versie Advies, toeleiding en consultatie voor professionals, inloopspreekuur 12-min versie Uitbreiding naar complexe meervoudige problematiek, ook 12-plus versie 1.3 Toename consulten en deskundigheidsbevordering van professionals

10 Werkwijze Aanmelding Spreekuur/eerste gesprek verkenners (preventief of intensief) Casusoverleg multi-disciplinair: klacht in breder perspectief plaatsen Besluit: Doorverwijzen Traject Avicenna Inzet Korte Interventie Methode

11 Doorverwijzen Belang lokale netwerken
Warme overdracht andere instanties Korte lijn eventuele indicatiestellers

12 Traject Avicenna Veelal complexe problematiek
Doel: bodem leggen zodat andere hulp verder kan Inzet: Contact maken en vasthouden met cliënt Deskundigheidsbevordering professional Coaching on the job Familie H.

13 Korte Interventie Methode
Interactie en communicatieproblematiek opvoeder(s)/kind 5 gesprekken 2 hulpverleners man/vrouw Verschillende verhalen naast elkaar zetten Eén gezinsverhaal maken dat nieuw perspectief geeft

14 ‘Een taal erbij’

15 Mini casus: β thalassemieën

16 Resultaten in vogelvlucht
Doelstelling Avicenna: In een zo vroeg mogelijk stadium hulp en begeleiding bieden aan allochtone gezinnen. Vraag: Hebben we de doelstelling behaald?

17 Subdoelen Avicenna voldoet aan behoefte
Somatische gezondheidszorg ervaart adequater gebruik (deels psychosociale vraag) Hulpvragen tijdiger bij jeugdzorg Professionele instellingen en cliënten meer tevreden Aansluiting bij Centra voor Jeugd en gezin i.o.

18 4 deelonderzoeken Registratie geboden hulp en consultatie
Naamsbekendheidsonderzoek allochtone doelgroep en formeel netwerk Effectiviteitsonderzoek onder cliënten Interviews onder professionals

19 Registraties

20 Registraties Vindplaatsen: Adviesvraag

21 Registraties Vindplaatsen: zorgvragen (Traject/KIM)

22 Naamsbekendheid Nulmeting september 2009 1-meting in juli 2010
Resultaat: Allochtone doelgroep: 7% naar 43% Professionals 31% naar 50% Verwijzers: BJZ, MEE en CJG hoog, huisartsen en basisscholen nog te laag

23 Effectiviteitsonderzoek
Universiteit van Tilburg, Y.A.M. van Vugt naar doeltreffendheid van de hulp Weinig effectonderzoek, d.i. begin Voor- en nameting (n = 27) Empowerment (EMPO, Daamen & Veerman) Cliënttevredenheid (vragenlijst op pijlers AV) Kwaliteit van leven (SWN)

24 Resultaten (1) Empowerment, significant toegenomen
Ouders meer zicht op eigen vaardigheden en krachten Meer besef van eigen mogelijkheden opvoedproblemen het hoofd te bieden Ouders kunnen eigen situatie meer beïnvloeden Hulpverlening heeft ouders meer draagkracht gegeven om zélfstandig verder te gaan of meer profijt te hebben van eventuele vervolghulp.

25 Resultaten (2) Subjectieve kwaliteit van leven significant toegenomen op Mentaal functioneren Sociale integratie Emotionele evenwichtigheid Sociaal functioneren is vergroot, stress in gezin verminderd.

26 Resultaten (3) Cliënttevredenheid
Cliënten heel tevreden over geboden hulp in termen van urgentie, toegankelijkheid en interculturaliteit Rapportcijfer 7.9 Hoogste cijfer voor interculturaliteit Meting bij oud cliënten gaf zelfs hogere score

27 Interviews onder professionals
Vele quote’s in eindrapport getuigen van tevredenheid ‘Gat in de markt’ ‘Zij wisten vader zover te krijgen nog een keer met ons rond de tafel te gaan’ ‘Avicenna daagt me uit anders te denken dan ik tot nu toe heb gedaan’ In eindrapport rustig nalezen

28 Neveneffect KIM Beschrijven methodiek en handleiding Korte Interventie Methode (samen met Mutsaersstichting Venlo, Fontys pedagogiek, NJI) Indienen landelijke databank Effectieve interventies Nederlands Jeugdinstituut Doorontwikkelen en volgen door onderzoek v.a. 2011

29 Neveneffect Deskundigheidsontwikkeling
Breed aanbod ontwikkeld dat op maat kan worden ingezet t.b.v. voorliggende veld

30 Terug naar de doelen Avicenna voldoet aan behoefte
Somatische gezondheidszorg ervaart adequater gebruik (deels psychosociale vraag) Hulpvragen tijdiger bij jeugdzorg Professionele instellingen en cliënten meer tevreden Aansluiting bij Centra voor Jeugd en gezin i.o.

31 Conclusie Avicenna is geslaagd samenwerkingsproject dat zowel door doelgroep als professionals wordt gewaardeerd Bij velen de uitdrukkelijke wens Avicenna te borgen in West Brabant Druk bezig in overleg een weg hiervoor te vinden


Download ppt "Avicenna boekt fraai resultaat"

Verwante presentaties


Ads door Google