De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avicenna boekt fraai resultaat Dr.Leo E.E.Ligthart Abdelmonaïm El Ghalbzouri, MSc Drs. Mariette van Brandenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avicenna boekt fraai resultaat Dr.Leo E.E.Ligthart Abdelmonaïm El Ghalbzouri, MSc Drs. Mariette van Brandenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Avicenna boekt fraai resultaat Dr.Leo E.E.Ligthart Abdelmonaïm El Ghalbzouri, MSc Drs. Mariette van Brandenburg

2 Partners: –GGD –Tender –Bureau Jeugdzorg Avicenna 2008-2010 Financiers: –Gemeente Breda –Provincie Noord- Brabant –Zorgverzekeraar CZ

3 Programma Impressie van de werkwijze van Avicenna Eindrapport en onderzoeksresultaten

4 Een boerderij in de Rif ….

5 Wie was Avicenna…

6 Vooral een proces van twee jaar intensieve samenwerking Wat is Avicenna …

7 Bereikbaarheid vergroten jeugd(gezondheids-) zorg voor allochtone kinderen en hun ouders Jeugdzorg doelmatiger inzetten Vergroting aansluiting Jeugd (gezondheids-) zorg bij hulpvraag van allochtone kinderen en hun ouders Missie Avicenna

8 Urgentiegevoel –Cliënt: ijzer smeden als het heet is –Instanties: direct oppakken Toegankelijkheid –Cliënt: via aansluiten open voor hulp –Instanties: Laagdrempeligheid, ontvankelijkheid Interculturaliteit –Cliënt: herkenbaarheid in professionals –Instanties: diversiteit-proof interventies Pijlers

9 versie 1.1. Advies, toeleiding en consultatie voor professionals, inloopspreekuur 12-min versie 1.2. Uitbreiding naar complexe meervoudige problematiek, ook 12-plus versie 1.3 Toename consulten en deskundigheidsbevordering van professionals Organische ontwikkeling van het project

10 Aanmelding Spreekuur/eerste gesprek verkenners (preventief of intensief) Casusoverleg multi-disciplinair: klacht in breder perspectief plaatsen Besluit: – Doorverwijzen – Traject Avicenna – Inzet Korte Interventie Methode Werkwijze

11 Belang lokale netwerken Warme overdracht andere instanties Korte lijn eventuele indicatiestellers Doorverwijzen

12 Traject Avicenna Veelal complexe problematiek Doel: bodem leggen zodat andere hulp verder kan Inzet: –Contact maken en vasthouden met cliënt –Deskundigheidsbevordering professional –Coaching on the job Familie H.

13 Korte Interventie Methode Interactie en communicatieproblematiek opvoeder(s)/kind 5 gesprekken 2 hulpverleners man/vrouw Verschillende verhalen naast elkaar zetten Eén gezinsverhaal maken dat nieuw perspectief geeft

14 ‘Een taal erbij’

15 Mini casus: β thalassemieën

16 Doelstelling Avicenna: In een zo vroeg mogelijk stadium hulp en begeleiding bieden aan allochtone gezinnen. Vraag: Hebben we de doelstelling behaald? Resultaten in vogelvlucht

17 Subdoelen Avicenna voldoet aan behoefte Somatische gezondheidszorg ervaart adequater gebruik (deels psychosociale vraag) Hulpvragen tijdiger bij jeugdzorg Professionele instellingen en cliënten meer tevreden Aansluiting bij Centra voor Jeugd en gezin i.o.

18 Registratie geboden hulp en consultatie Naamsbekendheidsonderzoek allochtone doelgroep en formeel netwerk Effectiviteitsonderzoek onder cliënten Interviews onder professionals 4 deelonderzoeken

19 Registraties

20 Registraties Vindplaatsen: Adviesvraag

21 Registraties Vindplaatsen: zorgvragen (Traject/KIM)

22 Nulmeting september 2009 1-meting in juli 2010 Resultaat: Allochtone doelgroep: 7% naar 43% Professionals 31% naar 50% Verwijzers: BJZ, MEE en CJG hoog, huisartsen en basisscholen nog te laag Naamsbekendheid

23 Universiteit van Tilburg, Y.A.M. van Vugt naar doeltreffendheid van de hulp Weinig effectonderzoek, d.i. begin Voor- en nameting (n = 27) –Empowerment (EMPO, Daamen & Veerman) –Cliënttevredenheid (vragenlijst op pijlers AV) –Kwaliteit van leven (SWN) Effectiviteitsonderzoek

24 Empowerment, significant toegenomen Ouders meer zicht op eigen vaardigheden en krachten Meer besef van eigen mogelijkheden opvoedproblemen het hoofd te bieden Ouders kunnen eigen situatie meer beïnvloeden Hulpverlening heeft ouders meer draagkracht gegeven om zélfstandig verder te gaan of meer profijt te hebben van eventuele vervolghulp. Resultaten (1)

25 Subjectieve kwaliteit van leven significant toegenomen op Mentaal functioneren Sociale integratie Emotionele evenwichtigheid Sociaal functioneren is vergroot, stress in gezin verminderd. Resultaten (2)

26 Cliënttevredenheid Cliënten heel tevreden over geboden hulp in termen van urgentie, toegankelijkheid en interculturaliteit Rapportcijfer 7.9 Hoogste cijfer voor interculturaliteit Meting bij oud cliënten gaf zelfs hogere score Resultaten (3)

27 Vele quote’s in eindrapport getuigen van tevredenheid ‘Gat in de markt’ ‘Zij wisten vader zover te krijgen nog een keer met ons rond de tafel te gaan’ ‘Avicenna daagt me uit anders te denken dan ik tot nu toe heb gedaan’ In eindrapport rustig nalezen Interviews onder professionals

28 Beschrijven methodiek en handleiding Korte Interventie Methode (samen met Mutsaersstichting Venlo, Fontys pedagogiek, NJI) Indienen landelijke databank Effectieve interventies Nederlands Jeugdinstituut Doorontwikkelen en volgen door onderzoek v.a. 2011 Neveneffect KIM

29 Neveneffect Deskundigheidsontwikkeling Breed aanbod ontwikkeld dat op maat kan worden ingezet t.b.v. voorliggende veld

30 Terug naar de doelen Avicenna voldoet aan behoefte Somatische gezondheidszorg ervaart adequater gebruik (deels psychosociale vraag) Hulpvragen tijdiger bij jeugdzorg Professionele instellingen en cliënten meer tevreden Aansluiting bij Centra voor Jeugd en gezin i.o.

31 Avicenna is geslaagd samenwerkingsproject dat zowel door doelgroep als professionals wordt gewaardeerd Bij velen de uitdrukkelijke wens Avicenna te borgen in West Brabant Druk bezig in overleg een weg hiervoor te vinden Conclusie


Download ppt "Avicenna boekt fraai resultaat Dr.Leo E.E.Ligthart Abdelmonaïm El Ghalbzouri, MSc Drs. Mariette van Brandenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google