De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe kansen voor jongeren met autisme in het Fort bij Krommeniedijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe kansen voor jongeren met autisme in het Fort bij Krommeniedijk"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe kansen voor jongeren met autisme in het Fort bij Krommeniedijk

2 Contouren van een project van Stadsherstel, Landschap
Noord-Holland en The Care Factory ten behoeve van de maatschappelijke integratie van jongeren met autisme in Noord Holland in samenwerking met met GGZ Noord Holland Noord, dr. Leo Kannerhuis en het centrum voor Autisme. Augustus 2009, Georgette Groutars en Gerda van der Meer

3 Doelstelling Doelstelling project: jongeren met autisme de kans geven om in Fort Krommeniedijk uitgedaagd te worden om te wonen en te werken en een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid te bereiken. Integratie van de jongeren in de omgeving van Krommeniedijk Het bieden van werk aan de doelgroep Het ontwikkelen van een innovatieve methodiek voor de rehabilitatie van deze doelgroep

4 Resultaat Het Fort wordt geschikt gemaakt voor 18 tot 24 woon/werkplekken Samen met de vrijwilligers van Landschap Noord Holland worden afspraken gemaakt over de wijze waarop jongeren ingezet en begeleid kunnen worden voor werkzaamheden in en rond het fort. Samen met de partners wordt een innovatieve methodiek voor een woon/werkgemeenschap voor de doelgroep ontwikkeld.

5 Samenwerkingspartners
Stadsherstel: restauratie van het fort Landschap Noord Holland: beheerder van het fort en het landschap rond het fort. Tevens organisator van toeristische rondleidingen in het fort. GGZ Noord Holland Noord: regionaal centrum voor autisme. Levert expertise, participeert in methodiekontwikkeling en levert productiecapaciteit voor de doelgroep (18 tot 24 plekken voor wonen). Dr. Leo Kannerhuis: landelijk expertisecentrum voor autisme. Levert expertise en participeert in ontwikkeling methodiek. The Care Factory: collectief van projectontwikkelaars in het publieke domein. Het project wordt ondergebracht en beheerd door Stichting The Care Factory; de stichting is een initiatief van The Care Factory en heeft geen winstoogmerk.

6 Acties en planning ontwikkelfase
Gesprekken samenwerkingspartners 3e kwartaal 2009 Beschrijven contouren ‘jongerencampus Krommeniedijk’ Ronde tafel bijeenkomst sleutelfiguren: 3e kwartaal 2009 Samenstelling stuurgroep en klankbordgroep: 4e kwartaal 2009 Ontwikkelen en vastleggen samenwerkingsvorm en afspraken met partners: 4e kwartaal 2009/1e kwartaal 2010. Behoefte onderzoek: 3e/4e kwartaal 2009 Ontwikkelen ondernemingsplan 4e kwartaal 2009/1e kwartaal 2010 Fondswerving/subsidieaanvragen:4e kwartaal 2009/1ekwartaal 2010 Productieafspraken 2011 met GGZ aanbieders: 1e kwartaal 2010 Methodiek ontwikkeling: 1e kwartaal 2010 Ontwikkelen PR en communicatie: 1e/2e kwartaal 2010


Download ppt "Nieuwe kansen voor jongeren met autisme in het Fort bij Krommeniedijk"

Verwante presentaties


Ads door Google