De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke inspiratiedag AenOfonds

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke inspiratiedag AenOfonds"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke inspiratiedag AenOfonds 10-10-2014
Werving en selectie generalisten Karin van der Veer (Zwolle) Ellen de Goede (EhrmVision) Landelijke inspiratiedag AenOfonds

2 Decentralisatie Nieuwe vorm van werving en selectie
Kennis niet leidend Competenties, talenten en drijfverenals belangrijkste bron Van specialist naar generalist Samenwerken met Partners Integraal werken: 1 huishouden 1 plan Kennis delen

3 Inrichting wijkteams/gebiedsteams
Veel verschillende vormen Afhankelijk van politieke besluiten Grootte van de gemeente Deelnemende partners

4 Inrichting wijkteams/gebiedsteams
Afdeling SozaWe Nieuwe organisatie, bv. werkbedrijf Werk bij Partners beleggen (inkoop) Cooperatie

5 instrumenten Movisie OTM TMA

6 MOVISIE landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Volgt ontwikkelingen decentralisaties op de voet Adviseert en ontwikkeld competentieprofielen

7 m Werkt met competentieprofiel Uitgangspunt: competenties sociaal agogische beroepen Doorontwikkeld WMO eisen en ontwikkelingen

8 Versterkt eigen kracht en zelfregie Stuurt aan op betrokkenheid en participatie Is zichtbaar en gaat op mensen af Verheldert vragen en behoeften Helpt burgers verbindingen te leggen Inspireert tot ander gedrag Werkt samen en versterkt netwerken Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen Benut professionele ruimte en is ondernemend Eigen inbreng competenties mogelijk

9 Sinds 2002 ontwikkeld OTM psychologische testen Quin model als leidraad Veranderingen en effectiviteit in organisaties Inzicht in talenten en competenties Online module Training test interpreteren Eigen inbreng talenten/competenties mogelijk

10 Brengt de ontwikkelbaarheid van competenties in kaart
Brengt de ontwikkelbaarheid van competenties in kaart. Ook ‘verborgen’ of ‘onbewuste’ talenten/competenties worden hiermee zichtbaar maakt. Op basis van testresultaten wordt een indicatiescore gegeven voor de 53 Online Talent Manager competenties. De score op een competentie geeft aan of deze ‘in aanleg’ bij iemand aanwezig is.

11 Waarvoor kun je dit rapport inzetten?

Selectie: Past deze persoon bij deze functie/competenties?. Heeft de kandidaat affiniteit met de competenties die belangrijk zijn voor de functie? Ontwikkeling: Welke competenties zijn makkelijk/ moeilijk ontwikkelbaar?. Helderheid over passende/haalbare vervolgstappen in een carrière.

12 Talenten motivatie analyse methode TMA Talentenanalyse: 22 drijfveren en 44 talenten worden in kaart gebracht. Inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag. Ellen de Goede

13 Databank van en voor gemeenten Decentralisaties VNG fora Praktijkvoorbeelden

14 3 gemeentes uitgewerkt Horst aan de Maas Enschede Leeuwarden
Start 2012 Movisie Werkwijze/profiel al werkend ontwikkeld Enschede Lange tijd ervaring Organisch ontwikkeld met partners Leeuwarden Cooperatie Profiel al werkend ontwikkeld Start met koplopers TMA

15 Horst aan de Maas 2012 start nieuwe werkwijze WMO/WWB medewerkers Training vraagverheldering/oplossingsgericht werken Medewerkers welzijnsinstellingen aangesloten Werkwijze en profiel al werkende ontwikkeld Competentieprofiel Movisie

16 MOVISIE 5 kerncompetenties gemeente Horst aan de Maas Klantgerichtheid, Betrokkenheid, Kwaliteitsbewustzijn, Flexibiliteit Leervermogen Verwerkt in competentieprofiel Movisie

17 MOVISIE 1. Is zichtbaar en gaat op mensen af 2. Verheldert vragen en behoeften 3. Versterkt eigen kracht en zelfregie 4. Stimuleert verantwoordelijk gedrag 5. Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak 6. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie 7. Werkt samen en versterkt netwerken 8. Beweegt zich in uiteenlopende systemen 9. Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen 10. Benut professionele ruimte en is ondernemend

18 Horst aan de Maas Vertaalslag naar gedragsniveau Reflectieformulier Ontwikkelassessment Persoonlijk ontwikkelplan Training en coaching on the job Intervisie en casuistiek besprekingen

19 FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEBESCHRIJVING Functiefamilie: Vakinhoudelijk medewerker A Functienaam: Klantmanager Afdeling: Samenleving Datum beschrijving: 6 juli 2009 © Capgemini Plaats in de organisatie: De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de teammanager. Functieprofiel Vakinhoudelijk medewerker:  Verricht een verscheidenheid aan vaktechnische uitvoerende werkzaamheden op een vakgebied.  Verricht werkzaamheden op het gebied van regeltoepassing en/of handhaving en/of in- en externe dienstverlening.  Treedt dienstverlenend op.  Verstrekt informatie/inlichtingen.  Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie. Bandbreedte A  Het gaat in de functie om hooggekwalificeerde werkzaamheden gericht op uitvoering.  Verricht complexe vakinhoudelijke werkzaamheden variërend van meervoudig tot zeer complex van aard.  Verricht vakinhoudelijke werkzaamheden, die volgen uit een takenpakket of opdrachten die veelal in meer algemene aanwijzingen zijn gesteld.  Onderzoekt (probleem)situaties, rapporteert en adviseert over te verstrekken faciliteiten, zorg en/of oplossingen; treedt overtuigend op.  Behandelt verzoeken en aanvragen, verricht onderzoek, adviseert en geeft uitvoering aan wet- en regelgeving. Verzorgt correspondentie en conceptbeschikkingen n.a.v. genomen beslissingen en draagt zorg voor cliëntgerichte plannen van aanpak.  Verwerkt gegevens in een meer complexe of meerdere samenhangende administratie(s) en beheert deze.  Bouwt en onderhoudt een netwerk van voor de functie relevante contacten (in- en extern). Indicatie kennis en vaardigheid  HBO met enige aanvullende kennis en/of ervaring op een specifiek vakgebied.  Kennis van wetgeving, gemeentelijk beleid, regels en procedures en nieuwe ontwikkelingen.

20 Persoonlijk ontwikkelplan
Opstellen ontwikkeldoelen Focus Balans SMART Maken van plannen Persoonlijke inzet Welke ondersteuning nodig en van wie

21 Persoonlijk ontwikkelplan
Reflecteren loopbaan Interesses Ambities Vastleggen POP adhv reflectieformulier bespreken met leidinggevende inbedden in functionerings cyclus

22 Enschede Langere tijd ervaring Voor sept wijkteams met 6 deelnemende partijen Na sept wijkcoaches in dienst/gedetacheerd bij SMD samenstelling veranderd deelname afhankelijk van problematiek in de wijk

23 Enschede Werving en selectie wijkteammanager Profiel in samenwerking (6 partners) opgesteld en doorontwikkeld Wijkteammanagers benoemd uit deelnemende partijen Selectiecommissie afvaardiging alle partnerorganisaties Pitch Hoe zie ik de veranderingen Wat neem ik mee om de verandering te realiseren

24 Wijkmanagers Resultaatgebieden managers: Budgetverantwoordelijkheid Netwerken opbouwen en beheren Wijkcoaches begeleiden en sturen in het veranderingsproces

25 wijkcoaches Profiel opgesteld door alle deelnemende partijen Uitgangspunt de 8 bakens Welzijn nieuwe stijl 1 vraag achter de vraag 2 eigen kracht burger 3 direct er op af 4 formeel en informeel in optimale verhouding 5 doordachte balans van collectief en individueel 6 integraal 7 niet vrijblijvend maar resultaatgericht 8 ruimte voor professional

26 wijkcoaches Competenties: Vakbekwaam Klantgericht Analytisch vermogen Resultaatgericht Integraal werken Generalist in de wijk Specialist in de organisatie

27 wijkcoaches Werving en selectie: Onder deelnemende partijen De wijkmanagers doen de selectie Gesprekken op basis van een pitch Teambuilding: JTI Training werkproces Verdere scholing groeimodel

28 Enschede Worsteling: Waar dagelijkse werkbegeleiding beleggen Wijkmanager of werkbegeleider inzetten

29 Leeuwarden Vanaf 2010 wijkteams Nu 7 wijkteams, 1 jeugd & gezinsteam, 1 dorpsteam Ondergebracht in een cooperatie Gestart met koplopers Profiel is al werkende ontwikkeld Van onderop vormgegeven

30 Profiel 10 uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl/Amaryllis: 1) Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop 2) Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk 3) Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen (er-op-af) 4) Preventie en facilitering gaan vóór hulpverlenen 5) Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden 6) Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk 7) Sluitende financieringssystemen 8) Waar nodig gebied gebonden en vindplaatsgericht 9) Afstemmen van hulp op de vraag: van eenvoudig naar complex 10) Eén huishouden, één plan, één werker

31 Werkpricipes Het kan wel Er op af, present zijn Doen wat nodig is Inbedden en activeren Verbinding/samenhang nastreven

32 Competenties Competenties zijn uitgewerkt in gedragsvoorbeelden Aanpassingsvermogen Creativiteit Coachen Netwerken/verbinden Samenwerken Overtuigingskracht Resultaatgericht Durf

33 Werving en selectie Werving onder deelnemende partners Commissie bestaande uit: sociaal werker teamleider burger P&O TMA Besluit

34 teamontwikkeling Elke dag een briefing met casusbehandeling Teamdagen Klassieke opleiding noodzakelijk voor de kennis van een generalist TMA wordt ook ingezet voor feed back Ellen


Download ppt "Landelijke inspiratiedag AenOfonds"

Verwante presentaties


Ads door Google